วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ UG5 สู่กัมพูชา

ความดีสากลในต่างแดน
เรื่อง : พระมหามิญช์ พุทฺธิวฑฺโฒ, ดร.

UG5 สู่กัมพูชา

         ความดีสากลหรือ UG5 อันประกอบด้วย ความสะอาด ความมีระเบียบ ความสุภาพ ความตรงต่อเวลา และสมาธิ คือสิ่งที่หลวงพ่อทัตตชีโวได้ถ่ายทอดความรู้จากพระไตรปิฎก และบทฝึกของมหาปูชนียาจารย์ แล้วนำมาขยายไปสู่เด็กและเยาวชนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อาทิ ในประเทศกัมพูชา นักเรียนกว่า ๖,๐๐๐ คน ในโรงเรียนวัดโบ จังหวัดเสียมเรียบ ได้ฝึกความดีสากลอย่างตลอดต่อเนื่องก้าวสู่ปีที่ ๕ แล้ว

          จวบจนกระทั่งในปีนี้ โรงเรียนมัธยมศึกษา ๑๐ มกราคม ๒๕๒๒ หรือ 10 January 1979 โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ กิม เลง (Kim Leng) และคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ รวมกว่า๖๒ ท่าน ได้มาอบรมความดีสากลที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จและวัดพระธรรมกาย เพื่อนำความรู้และบทเรียนที่ได้ไปพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน นับเป็นการต่อยอดการขยายความดีสากลไปสู่ระดับนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาของประเทศกัมพูชา


           ในครั้งนี้ กัลฯ พรสรร กำลังเอก ได้นำคณะเข้ากราบรายงานความคืบหน้าแด่หลวงพ่อทัตตชีโว ในการขยายหลักสูตรความดีสากลไปยังโรงเรียนประถมศึกษาตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศกัมพูชา และพัฒนาหลักสูตรสู่โรงเรียนเอกชนหลักสูตรนานาชาติ และก้าวสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาระดับชั้นนำของประเทศในปีนี้

        กิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้ เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจของทีมงานกองเออีซี (ประสานงานศูนย์อาเซียน) อันได้แก่ พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน พระอาจารย์สุขจันทร์ อติสุโข พระอาจารย์โซเฮียน ปฏิพโล ทีมงานพระมหาวันชัย พลคุโณ แห่งโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ (เขาแก้วเสด็จ) และทีมงานพระมหา ดร.มิญช์ พุทฺธิวฑฺโฒ ตลอดจนกัลยาณมิตรผู้นำบุญทุกท่าน ที่ร่วมกันทำหน้าที่ให้เกิดความสามัคคีในประเทศกัมพูชาอย่างตลอดต่อเนื่อง เพื่อสร้างสันติภาพโลกด้วยสันติสุขภายใน ให้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขยายไปทั่วโลก

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๐๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร