วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ อานิสงส์ของการทำบุญตามกาล

อานิสงส์ของการทำบุญตามกาล

     การทำบุญทอดกฐินเป็นบุญที่ทำได้แค่ปีละครั้ง หรือที่เรียกว่า เป็นบุญตามกาล คือให้ตามเวลาที่ควรจะให้ เช่น ให้กับพระหรือคนที่กำลังเดินทาง หรือให้ผลไม้ตามฤดูกาลเป็นทาน หรือให้ของกับผู้ที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วย

     ที่สำคัญการทอดกฐินเป็นการทำบุญกับพระภิกษุที่เพิ่งจำพรรษาครบ ๓ เดือน ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญเป็นอย่างดี และผู้ที่ทำบุญตามกาลเช่นนี้ จะมีผลบุญติดตัวไป คือ ไม่ว่าจะเกิดมากี่ภพกี่ชาติ ก็จะเป็นผู้มีสมบัติมาก ได้รับความสำเร็จตามประสงค์ในเวลาที่ต้องการได้โดยง่าย หรือเรียกได้ว่า มีสมบัติมาไม่ขาดมือ แม้อาจจะไม่ใช่คนรวย แต่หากอยากได้สิ่งใดก็จะได้ดังใจ หรือถ้าศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็จะพบว่า อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้ากฐินนั้น ในภพชาติที่เกิดมาเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าเกิดเป็นชายที่สั่งสมบารมีมาเต็มเปี่ยม ก็จะได้รับการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา ถ้าเป็นหญิงที่สั่งสมบารมีมาอย่างเต็มเปี่ยม ก็จะได้ครอบครองเครื่องประดับที่สูงค่าที่สุดในยุคนั้น เหมือนมหาอุบาสิกาวิสาขาที่ได้ครอบครองเครื่องประดับมหาลดาปสาธน์

      จะเห็นว่า การทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ให้อานิสงส์แก่ผู้ทำเกินควรเกินคาดและแตกต่างจากบุญอื่น ๆ

      ดังนั้น ให้เราเตรียมกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาด พร้อมรองรับบุญใหญ่ในวันทอดกฐินที่จะถึงกัน...
 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๐๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร