วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ขยายจานดาวธรรม คือ การให้ธรรมทาน เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

 
 


เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗

                เราได้ผ่านบุญ ๓๐๐,๐๐๐ องค์ ๓๐๐,๐๐๐ ปลื้มมาแล้ว เหลืออีกบุญหนึ่งที่เฉพาะหน้าเราตอนนี้คือ บุญจานดาวธรรม รีบไปขยายกันนะลูกนะ โดยเฉพาะตอนช่วงนี้เป็นช่วงพุทธประวัติ กับ Case Study ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวโลกทุกคนควรจะได้ศึกษา โดยเฉพาะชาวพุทธไม่รู้ไม่ได้ทีเดียว แล้วก็พุทธประวัติยังอยู่ในช่วงโหมโรง

               เพราะฉะนั้น รีบขยายจานดาวธรรมกัน เขาจะได้รู้จักว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใคร เป็นบุคคลที่สมมติกันขึ้นมาหรือว่ามีตัวตนจริง แล้วความสำคัญของพระองค์เป็นอย่างไร กว่าจะมาเป็นอย่างนี้ท่านคือใคร ทำอย่างไร อะไรต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรศึกษา ถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่ซาบซึ้ง ความเลื่อมใสก็ไม่ค่อยจะมี ถ้าไม่เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วที่จะไปเลื่อมใสในคำสอนของพระองค์ท่านไม่ต้องพูดถึง

               ถ้าไม่เลื่อมใสในคำสอนของพระองค์ท่านแล้ว ก็จะไม่เลื่อมใสผู้รักษาคำสอนคือพระสงฆ์ เกี่ยวโยงกันมาตลอด พอไม่เลื่อมใส เราจะพลาดโอกาสในการแสวงหาบุญ แสวงหาความรู้ เพราะถ้าไม่เลื่อมใสแล้ว จะพลัดไปสู่คำสอนอื่นซึ่งจะทำให้ชีวิตเรา ถอยหลังไป ไม่ใช่เดินหน้า

               เพราะว่าเขาไม่ได้สอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด สอนแต่ว่าจากนี้ไปก็ไปสวรรค์นิรันดร ไม่มีผุดไม่มีเกิดกันอีกแล้ว หมายความ ทีเดียวม้วนเดียวจบ เราจะไปเจอคำสอนที่บอกเด็กอย่างนี้ อย่าลืมว่าเราเป็นผู้มี ดวงปัญญาสั่งสมมาอย่างดีแล้วนะจ๊ะ จะต้องขยายความรู้อันนี้ให้กระจายกันออกไป มิฉะนั้น จะพลัดไปสู่คำสอนที่เปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา

               คำสอนที่เปลี่ยนแปลงโดยมนุษย์ที่ยังมีกิเลสอยู่ ไปดูเถอะมนุษย์ทุกคนในโลกไม่ว่าจะมีความเชื่ออะไร ล้วนแต่มีความโลภ ความโกรธ ความหลงทั้งสิ้น ในเมื่อกิเลสนี้ยังไม่หมดแล้ว แปลว่าจะต้องเกิดอีก จะไม่เกิดนะเป็นไปไม่ได้ ไม่ใช่เป็นไปได้ยาก เป็นไป ไม่ได้เลย

               ดังนั้น เรามาถึงช่วงนี้ จะต้องทำให้ ทุกๆ คนในโลกนี้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รีบขยายจานดาวธรรม เรื่องกฎแห่งกรรมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิต ไม่ใช่ของไกลตัวแล้วก็ไม่ใช่ของที่ไม่เกี่ยวกับตัว เกี่ยวกับเราโดยตรงอยู่กับตัวเรา เพราะว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ การดำเนินชีวิตก็ย่อมผิดพลาด พอผิดพลาดเมื่อหลุดออกจากกายหยาบปั๊บทันทีเลย ไปเลย

               สมมติไปอยู่ในมหานรก ซึ่งไม่มีเวลาว่างเว้นจากการทรมาน ทุกข์ทรมานมาก แล้วเราไม่รู้ด้วยว่าทำไมเรามาอยู่ตรงนั้น ไม่รู้ มีแต่ทุกข์ทรมานอย่างเดียว ไม่มีเวลาที่จะไปคิดอะไรเลย อย่าไปนึกว่าไปอยู่ในนั้นแล้วนานเข‰าคงชิน เอามือจุ่มน้ำร้อนทุกวันไปดูเถอะ ชินไม่ชินไปลองดูได้ ชินไหมจ๊ะ หรือเอาเข็มจิ้มๆ เจาะๆ เนื้อแล้วลองดูชินไหม

               อันนั้นนะหนักกว่านั้น เอาดวงอาทิตย์โยนลงไป ดวงอาทิตย์หายไปเลย แปลว่า ความร้อนแรงมาก อย่าไปเสี่ยง อันตรายนะ ไม่มีความเคยชินอยู่ในอบาย มีแต่ความทุกข์ทรมาน เพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยง ถ้าหลุดไป อุสสทนรก ขุมบริวารยังทรมานอยู่ดี ก็ไม่ชินอีก จะมารู้สึกนึกคิดได้ตอนอยู่ยมโลก เพราะว่าว่างเว้นจากการถูกทัณฑ์ทรมานตอนวันพระ เจ้าหน้าที่เขาหยุดพัก เรามาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร ถ้าขึ้นจากอุสสทนรกมาใหม่ๆ ไม่รู้อีกเหมือนกัน แต่ถ้าไปอยู่หน้าบัลลังก์ จะรู้เพราะมีภาพให้ดูตรงนั้น

               จะเจอคำถามว่า เจ้ารู้ไหม ทำไมเจ้ามาอยู่ตรงนี้ ไม่รู้ผมเป็นคนดีนี่ ผมไม่ได้ทำอะไรเลย ดูซะ ดีไม่ดีปรากฏขึ้นมาฟ้องกันด้วยภาพ นี่นะจ๊ะเรื่องของชีวิตที่เกี่ยวกับตัวเรา ใกล้กับตัวเรา แล้วก็อยู่กับตัวเรา ดังนั้นไปช่วยกันขยายจานดาวธรรมเพื่อที่ว่า Case Study จะได้มีการศึกษาเพิ่มขึ้น ให้กว้างขวางออกไปเรื่อยๆ             

               เมื่่่่่ื่อคนเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม หิริโอตตัปปะจะเกิดขึ้น คือการละอายต่อการทำบาป และกลัวต่อผลของบาป ละอายบาปขนาดไหนจะเกิดความรู้สึกเสียศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ว่าคนอย่างเรานี่หรือจะต้องมาทำอย่างนี้ แม้ไม่มีใครเห็น แล้วกลัวมาก ทีเดียว ติดคุกยังมีวันออก แต่ตรงนั้นยาวนาน มากทีเดียว กฎหมายยังมีทางเลี่ยงได้ แต่ กฎแห่งกรรมเลี่ยงไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นความรู้อย่างนี้ชาวโลกกำลังมีความจำเป็นจะต้องศึกษากันนะจ๊ะ

               การช่วยกันขยายจานดาวธรรม ออกไป ก็คือการให้ธรรมทาน เป็นการให้การ ดับทุกข์แก่เพื่อนมนุษย์ ให้ความรู้ที่แท้จริงกับเพื่อนมนุษย์ ซึ่งจะใช้ได้ไปยาวนาน แล้วก็มีผลดีไปยาวนาน ให้เสื้อผ้า ให้อาหาร อยู่ได้ไม่นาน แต่ให้ธรรมทานนาน เราคงไม่มีเวลาจะไปบอกคนโน้นคนนี้ให้ละชั่ว ทำดี ทำใจใส ให้รู้จักเรื่องกฎแห่งกรรม เรื่องราว พุทธประวัติ ตามลำพังเราคนเดียวลำบาก ถึงทำได้ ก็ได้วันละไม่กี่คน

               แต่ถ้าบอกผ่านจานดาวธรรมไปทีละ มากๆ เท่ากับเราได้มีส่วนในการให้ธรรมทานทางอ้อม อ้อมผ่านทางจานดาวธรรม ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมาก บุญจะเกิดขึ้นอย่างมหาศาล บุญใหญ่นี้กำลังรออยู่ เพราะฉะนั้น ถ้าเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ลูกพระราชฯจะต้องไม่ว่างเว้นต่อการสร้างบารมีนะลูกนะ

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร