วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ Smile World "ศูนย์ปฏิบัติธรรมไทเป" โดย : บุณฑริกา

 


               ประเทศไต้หวันมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐจีน ซึ่งแต่เดิมจะนิยมเรียกว่า เกาะฟอร์โมซา มีเมืองหลวงคือ เมืองไทเป ประเทศไต้หวันเป็นเกาะตั้งอยู่ระหว่างทะเลจีนใต้กับทะเลจีนตะวันออก ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาปกคลุมแผ่นดิน มียอดเขาสูงหลายสิบยอด ที่นี่จึงสวยงามด้วยทะเลและภูเขา และยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้ผืนแผ่นดินของไต้หวันมีรัตนชาติและสินแร่ที่มีมูลค่าหลายชนิด ได้แก่ หยก โอปอลและหินปะการัง ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ธรรมชาติและพืชพันธุ์ธัญญาหารนี้ทำให้เกาะไต้หวันได้ชื่อว่าเป็น "เกาะมหาสมบัติ"

               ประเทศไต้หวันเป็นประเทศที่มีความร่ำรวยทั้งทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ผู้คนส่วนใหญ่ของไต้หวันได้ก่อสร้างวัดวาอารามอย่างวิจิตรงดงามด้วยศิลปะจีน โดยมีวัตถุประสงค์ใหญ่คือต้องการให้วัดเป็นที่พึ่ง และสถานที่นำโชค เพราะเชื่อว่า เทพเจ้าทั้งหลายของวัดจะ ปกป้องและขจัดเภทภัยความชั่วร้ายทั้งปวงไปจากชีวิตของผู้ที่เข้าไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

               ความเชื่อต่างๆ เริ่มลบเลือนหายไปเมื่อประเทศไต้หวันได้มีสถานที่เพื่อมุ่งเน้นการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงความสุขภายในตัว นั่นคือศูนย์ปฏิบัติธรรมไทเป

               จุดกำเนิดของศูนย์ปฏิบัติธรรมไทเป เริ่มต้น จากความมุ่งมั่นและทุ่มเทของคนกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรม แม้จะยังไม่มีศูนย์กลางในการปฏิบัติธรรมและสร้างบารมี แต่กลุ่มกัลยาณมิตรก็ได้หมุนเวียนสับเปลี่ยนไปตามหอพักหรือบ้านของแต่ละคน โดยรับฟังการถ่ายทอดสัญญาณ เสียงผ่านสายโทรศัพท์ ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายถึงครั้งละ ๒,๗๐๐ เหรียญจีนหรือคิดเป็นเงินไทย ๓,๕๑๐ บาท และได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง

จนกระทั่งได้มีครอบครัวกัลยาณมิตรครอบครัวหนึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการจัดตั้งศูนย์กลางเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกายจึงได้กลายเป็นที่มาของการก่อกำเนิดศูนย์ปฏิบัติธรรมขึ้นที่ไทเปซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกาย โดยจัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ สถานที่แห่งนี้ได้ทำหน้าที่ให้การอบรมสอนธรรมปฏิบัติ และส่งเสริมการเจริญสมาธิภาวนาให้กับพุทธศาสนิกชน และผู้ที่แสวงหาความสุขจากภายใน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศูนย์แห่งนี้ได้สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าในเชิงปลูกฝัง และพัฒนาศักยภาพบุคคล โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังศีลธรรมและจริยธรรมขั้นพื้นฐาน อาทิเช่น การทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา 

               และมีกิจกรรมที่ทำมาอย่างตลอดต่อเนื่องคือ ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน ภาคเช้าจัดให้มีพิธีทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา โดยรับฟังสัญญาณเสียงแสดง พระธรรมเทศนาของ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโยและพิธีบูชาข้าวพระ

               ส่วนในวันอาทิตย์ธรรมดา ภาคเช้าจัดให้มีพิธีถวายภัตตาหาร กรวดน้ำและรับพร ถวายปัจจัย 
รับฟังพระธรรมเทศนาในภาคบ่าย

               สำหรับกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นพิธีทอดผ้าป่าในวันมาฆบูชา ชาวไทยในไต้หวัน ต่างพร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการจุดดวงประทีป ให้สว่างไสว ถวายเป็นพุทธบูชา

               จากนั้นในวันเข้าพรรษา สาธุชนได้รวมใจน้อมถวายเทียนพรรษา เพื่อบูชาแด่องค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และยังได้มีการปวารณาตนเพื่อละเลิกอบายมุขทั้งปวง

               พิธีทอดกฐินสามัคคี จะจัดหลังวันออกพรรษาแล้ว พุทธศาสนิกชนชาวไทย ได้ร่วมกันทอดกฐินสามัคคี ซึ่งเป็นการให้ทานที่พิเศษกว่าการให้ทานอย่างอื่น เพราะถูกจำกัดด้วยกาลเวลาเรียกว่า "กาลทาน" เชื่อกันว่าเป็นสังฆทานที่ให้อานิสงส์มาก

               นอกจากนั้นยังมีการอบรมสมาธิขั้นพื้นฐานให้กับชาวไต้หวันกิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรม ให้เยาวชนเพื่อเติบโตเป็นคนดีของโลก กิจกรรมพิเศษเนื่องในวันบุญใหญ่ ซึ่งจะจัดในวันและเวลาเดียวกันกับวัดพระธรรมกาย

               โดยเฉพาะกิจกรรมล่าสุดคือรายการฝันในฝันวิทยา ซึ่งคุณครูไม่ใหญ่ได้นำคำสอนและหลักธรรมอันทรงคุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นำมาถ่ายทอดในรายการฝันในฝันวิทยา ทำให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาในไต้หวัน เกิดสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นชอบ จึงได้มีกิจกรรมหักดิบเลิกดื่มเลิกขายสุราและบุหรี่ เลิกบูชากราบไหว้เครื่องรางของขลังต่างๆ ที่ไม่ใช่พระรัตนตรัย

               เพื่อให้บรรยากาศการเรียนในโรงเรียนฯ เป็นบรรยากาศสบายๆเจ้าภาพผู้นำบุญในไต้หวันได้ร่วมกันจัดทำเพลงตะวันธรรมภาษาจีนกลางถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน

               และนี่คือศูนย์ปฏิบัติธรรมไทเป สถานที่ที่นำความสว่างไสวด้วยแสง แห่งธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่มหาชนในไต้หวัน

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร