วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๒๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗

ฉบับที่ ๒๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗
พระพุทธเจ้าทั้ง ๓ ประเภทนั้น จะต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างบารมีที่ยาวนานมาก อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๒๐ อสงไขย กับอีกแสนมหากัป จนกระทั่งในพระชาติสุดท้ายของพระพุทธองค์ จึงได้รับพระนามว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า...อ่านต่อ
เรากำลังแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนมนุษย์โดยผ่านจานดาวธรรม คือนำประสบการณ์ภายในของเพื่อนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลก ที่ต่างก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันภายในพรรษาแห่งการบรรลุธรรมนี้...อ่านต่อ
มีเรื่องแปลกอยู่เรื่องหนึ่ง คือทั้งๆ ที่เห็นกันอยู่ต่อหน้าต่อตาอย่างนี้ บางคนเห็นแล้วก็ผ่านเลยไป แต่ว่าบางคนเห็นแล้วก็เก็บเอาไปคิด คิดแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์...อ่านต่อ
การครองใจคนนั้นความจริงไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่ขอให้เราครองใจของเราเองให้ได้เสียก่อน เมื่อครองใจตนเองได้แล้ว จึงค่อยไปครองใจคนอื่น ตรงนี้จำไว้ให้ดี...อ่านต่อ
ความจริงแล้วคำว่า "สันโดษ" แปลว่า พอใจในสิ่งที่ควรมีควรได้ อะไรที่ไม่ควรมี ควรได้ก็อย่าไปพอใจมัน แต่ว่าความเข้าใจผิดในเรื่องความสันโดษนี่เอง ได้ทำให้กลายเป็นอุปสรรคในการเข้าวัดของบางคนไป...อ่านต่อ
ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่า คำว่า "ทาน" จริงๆ แล้วเป็นภาษาอินเดีย พอมาเป็นภาษาไทยคำว่า "ทาน" แปลว่า ให้...อ่านต่อ
ศิริพร วุฒิทวี บรรณาธิการข่าวศึกษา สาธารณสุข ท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ประจำสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และเธอยังเป็นนักจัดรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน FM 96 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา ๒๒.๐๐-๒๔.๐๐ นาฬิกา...อ่านต่อ
ประเทศไต้หวันมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐจีน ซึ่งแต่เดิมจะนิยมเรียกว่า เกาะฟอร์โมซา มีเมืองหลวงคือ เมืองไทเป ประเทศไต้หวันเป็นเกาะตั้งอยู่ระหว่างทะเลจีนใต้กับทะเลจีนตะวันออก...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ