วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ปลื้มบุญบวชรุ่นบูชาธรรม มหาปูชนียาจารย์ ๕,๕๕๕ รูป

ทบทวนบุญบวช
บทกลอน : ปริญดา วัฒนจึงโรจน์

 

ปลื้มบุญบวชรุ่นบูชาธรรม
มหาปูชนียาจารย์ ๕,๕๕๕ รูป

     ยี่สิบห้ากรกฎามหาฤกษ์

อรุณเบิกส่องฟ้าบุญญาสรร

ดั่งขุนศึกพระศาสดากล้าตะวัน

พร้อมใจกันเป็นส่วนพระรัตน์ไตร

     ปลงเกศา ณ เพลาอันศักดิ์สิทธิ์

น้อมชีวิตเพื่อธรรม์อันสดใส

ปอยผมร่วงค่อยละห่วงจากดวงใจ

เพื่อคว้าชัยถวายองค์พระศาสดา

     ดิถีฤกษ์เจ็ดสิงหาขมาญาติ

ทั้งมอบบาตรถวายไตรในศาสนา

จัดกระบวนล้วนธรรมทายาทมา

เป็นนักรบแกร่งกล้าคว้าธงธรรม์

     สิบสิงหาบรรพชาอันศักดิ์สิทธิ์

ขออุทิศแด่ธงชัยพระอรหันต์

ดั่งแสงทองส่องฟ้ากล้าตะวัน

บูชาธรรม์ด้วยชีวิตและวิญญาณ

     ที่สิบห้าสิงหาคมอุดมคุณ

กุศลหนุนบุญญามหาศาล

อุปสัมปทาบารมีล้นพ้นเปรียบปาน

เป็นพระแท้ผู้สืบสานแห่งสายบุญ

     ด้วยบุญญาบารมีที่ท่วมฟ้า

อนุโมทนาด้วยดวงใจให้บุญหนุน

ธำรงศาสน์ธำรงธรรมธำรงคุณ

ช่วยคํ้าจุนหนุนศาสน์สันต์นิรันดร์เอย

 

*************************************************
 

โอวาทพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช, ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต)
เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร


      บัดนี้ เธอทั้งหลายได้เป็นสามเณร เป็นโอรสของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเบื้องต้น ก่อนที่จะได้เป็นพระภิกษุในโอกาสต่อไป เธอได้เป็นสามเณรถูกต้องตามพระวินัย สามเณร หมายถึง บุตรของสมณะหรือเหล่ากอของสมณะ สมณะ หมายถึง ผู้สงบเสงี่ยม เรียบร้อยสง่างาม

     บวชคราวนี้เป็นประวัติศาสตร์ ไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่าย ๆ ทำสำเร็จแล้ว จะเป็นสิ่งที่จารึกอยู่ในความทรงจำของเราตลอดชีวิต

      เมื่อบวชแล้ว ก็ให้หมั่นอยู่ในพระธรรมวินัย คือ บวชเพื่อละ บวชเพื่อรู้ และบวชเพื่อเริ่ม เพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามละ พยายามเรียนรู้ พยายามในการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในทางที่ดี ถูกต้องตามที่ได้เรียนรู้ เมื่อทำอย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์ จะได้อานิสงส์จากการบวชเต็มที่ และอานิสงส์นี้ก็จะติดตัวเราไปตลอด

      จากการที่เธอทั้งหลายมาจากต่างที่ต่างถิ่น มาจากหลายจังหวัด หลายท่านมาจากต่างประเทศ เรียกว่ามากันทั่วโลก ไม่ได้รู้จักกัน ไม่เคยเห็นหน้ากัน แต่มาอยู่รวมกันไม่กี่วัน ก็หลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ ถือเป็นการแสดงถึงความสามัคคี ซึ่งถ้าสิ่งนี้ขยายวงกว้างออกไป ก็จะเกิดกายสามัคคี วาจาสามัคคี และจิตสามัคคี โลกเราก็สงบเย็นเป็นสุขได้แน่นอน

 


 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๐๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร