วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ปลื้มในบุญวันสมาธิโลก

ทบทวนบุญวันสมาธิโลก
เรื่อง : พระมหาศุภณัฐ จนฺทชโย ป.ธ.๙

 

ปลื้มในบุญวันสมาธิโลก


       การรู้จักตนเอง คือ จุดเริ่มต้นของสรรพปัญญา (Knowing yourself is the beginning of all wisdom.) คือ วาทะที่อริสโตเติล (Aristotle) ตกทอดไว้ให้แก่โลกใบนี้ ซึ่งหากพิจารณาโดยแยบคายตามแนวทางของพระพุทธศาสนาแล้ว การรู้จักตนเองนั้น เกิดขึ้นได้ด้วยการทำสมาธิ ฝึกใจให้หยุดให้นิ่ง จากนั้นก็จะเกิดปัญญา สามารถรู้จักกิเลสในตนและกำจัดตัดบ่อเกิดแห่งกิเลสของตนไปได้

       คำว่า “สมาธิ” หมายถึง ความตั้งมั่นด้วยดีแห่งจิต เมื่อใดมนุษย์ทั้งโลกมีจิตตั้งมั่นดีแล้ว การเบียดเบียนซึ่งกันและกันก็จะมลายหายสูญ การทิ้งระเบิดปรมาณูลงที่เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ก็จะไม่เกิดขึ้น


       ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของสมาธิ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) จึงกำหนดให้วันที่ ๖ สิงหาคม ของทุกปีเป็น “วันสมาธิโลก” และในปีนี้ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ได้จัดงานบุญ “วันสมาธิโลก” ขึ้นเป็นปีที่ ๓๒ แล้ว โดยจัดขึ้นในวันที่ ๔ สิงหาคม ซึ่งตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยเหตุการณ์ดี ๆ อันเป็นทางมาแห่งบุญกุศลและสันติภาพมากมาย อาทิ พิธีบูชาข้าวพระ พิธีกล่าวคำถวายเสาสีมาบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์ พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ-สามเณร ผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ พิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ๑,๐๐๐ วัด ทั่วประเทศ พิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้ พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และบูชามหาปูชนียาจารย์ เป็นต้น


       สำหรับพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ-สามเณร ผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ในปีนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙) เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระอารามหลวง มาเป็นประธานสงฆ์ ซึ่งในปีนี้มีพระภิกษุ-สามเณรสอบไล่ได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค จำนวน ๔๐ รูป


        ในพิธีมุทิตาฯ พระมหาภาสกร ธมฺมวทญฺญู ป.ธ.๙ (นาคหลวง) วัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทนเปรียญธรรม ๙ ประโยค กล่าวสุนทรพจน์ระดับโลก อีกทั้งในวาระกล่าวสุนทรพจน์เปิดใจ ก็ยังมี สามเณรธันวา รอดประทับ เป็นผู้แทนสามเณรวัดพระธรรมกายขึ้นมากล่าวด้วย

       บรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันนี้ เต็มไปด้วยภาพรอยยิ้มแห่งความปลาบปลื้มปีติใจของศรัทธาสาธุชนทุก ๆ ท่าน ที่ได้มาร่วมงานบุญและร่วมมุทิตาจิตเป็นกำลังใจแด่พระภิกษุ-สามเณรผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ทั้ง ๔๐ รูป

        ท้ายที่สุดนี้ ผู้เขียนและทีมงานขอร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญกับลูกพระธัมฯ ทุก ๆ ท่านที่ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ได้ก้าวย่างถางทางไว้ก่อนแล้ว คือการให้ความสำคัญกับเรื่องของบุญกุศล จึงพากันมาร่วมงานวันสมาธิโลกและแสดงมุทิตาจิตเป็นกำลังใจแด่พุทธบุตรพระมหาเปรียญธรรม ซึ่งถือเป็นสิ่งบ่งชี้ว่า พระพุทธศาสนาจะสถิตสถาพรสืบไปได้อีกยาวนาน อีกทั้งบุญที่พวกเราได้ทุ่มเทร่วมกันทำเหล่านี้ จะออกดอกออกผลเปลี่ยนเป็นความสุขความสำเร็จแก่พวกเราเป็นแน่แท้ สมดังวาระพระบาลีที่ว่า “สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย” (ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๙/๓๐) แปลว่า “การสั่งสมบุญนำสุขมาให้”

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๐๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร