วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

ลูกหลวงพ่อ
เรื่อง : พระมหาภูรัช ทนฺตวํโส

 

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

      “สมัครใจ” หยุดนิ่งไว้

ในกลาง

“สติ” ส่องเห็นทาง

พุทธไซร้

“สบาย” มองไม่ราง

ชัดแจ๋ว

“สม่ำเสมอ” สัมฤทธิ์ได้

นิ่งใกล้กายธรรม

      สอสี่สอมั่นไว้

ให้ดี

จักถึงธรรมเร็วจี๋

แน่แท้

“สมัคร สติ สบาย” นี้

ทุกเมื่อ

“สม่ำเสมอ” สัมฤทธิ์แล้

อย่าได้ลืมหลง

 

สุนทรพ่อ


      เข้าพรรษาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ เป็นการบวชครั้งที่ ๗ ของ พระไฮโก สุเมโธ (Heiko Elswyk) อายุ ๔๓ ปี พระภิกษุชาวเยอรมัน ณ วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน ประเทศเยอรมนี ท่านบวชแล้วบวชอีกเพื่อสิ่งใด เรามาค้นหาคำตอบในสิ่งเหล่านั้นพร้อมกัน..

     “ก่อนมาบวช อาตมาทำงานเป็นทั้งนักบัญชีและครูสอนโยคะ มีครอบครัวเล็ก ๆ โดยมีลูกสาว ๑ คน วัย ๑๑ ปี ครั้งหนึ่งย้อนไปเมื่อตอนอายุประมาณ ๒๐ ปี อาตมาได้เคยดูสารคดีในรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ประทับใจ ทำให้อาตมาสนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องราวในพระพุทธศาสนาให้มากขึ้นและมากยิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ จึงเริ่มศึกษาวิถีแห่งพระพุทธศาสนาด้วยการอ่านหนังสือหลายต่อหลายเล่มที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและศึกษาหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา

     “เมื่อยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้เป็นเพียงปรัชญาหรือคำพูดที่สวยหรูฟังดูดี แต่ทุกเรื่องทุกข้อคือหลักการคือวิธีการที่เราต้องลงมือปฏิบัติจริง ๆ จึงจะเกิดประโยชน์และส่งผลที่ดีในการดำเนินชีวิต หลังจากที่เข้าใจแล้ว อาตมาจึงได้ฝึกสติและสมาธิ และ ๒ สิ่งหลักนี้เองที่เพิ่มพูนศักยภาพในชีวิตแต่ละวันของอาตมาให้สมบูรณ์

      เมื่อจัดสรรเวลาช่วงสั้น ๆ ในชีวิตได้ อาตมาก็จะบวชพระ เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มีเวลาเรียนรู้ และปฏิบัติมากขึ้น และที่ตัดสินใจเลือกบวชที่วัดพระธรรมกายมาโดยตลอด เพราะที่นี่สร้างแรงบันดาลใจให้เห็นคุณค่าของการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า สภาพแวดล้อมทุก ๆ อย่างสนับสนุนและส่งเสริมให้การฝึกสติและสมาธิก้าวหน้าในหนทางที่ถูกต้อง ความเงียบเอื้อเฟื้อให้ใจของอาตมาสงบ มีชั่วโมงศึกษาพระธรรม สอนให้มีความรู้ความเข้าใจทั้งในเรื่องของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์อย่างถ่องแท้ มีวิธีฝึกฝนตัวเองในแต่ละวันตามบทฝึก UG5 (ความสะอาด เป็นระเบียบ สุภาพ ตรงต่อเวลา สมาธิ) มีการสวดมนต์เป็นประจำ มีการรับงานบุญต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา และมีเวลาได้ลงมือปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง

   “อาตมาค้นพบว่า หลายต่อหลายครั้งในชีวิตที่เราอาจจะเผลอสติไปตามเรื่องราวต่าง ๆ ที่วุ่นวายจากภายนอก จนลืมไปว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ สติและสมาธิช่วยดึงให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบัน ตอบสนองด้วยความสมดุลในหนทางที่พอดี สมาธิทำให้ใจของอาตมาเย็นขึ้น ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความรักและเมตตามากขึ้น และเป็นความสุขเต็มเปี่ยมที่เกิดขึ้นจากภายใน

    “อาตมาขอยืนยันว่าการบวชพระนี้เป็นสิ่งที่ดีที่จะเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้ข้อปฏิบัติของพระภิกษุที่สมบูรณ์ เป็นการพัฒนาชีวิตในมุมมองใหม่ ๆ และถือเป็นความโชคดีในชีวิตของอาตมาและของพุทธศาสนิกชนทุกคนที่ได้รู้จักพระพุทธเจ้าและคำสอนของพระองค์”

       “...ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่ง เหล่านั้นทั้งหมดมีความไม่ประมาทเป็นเค้ามูล รวมลงที่ความไม่ประมาท บัณฑิตทั้งหลายกล่าวความไม่ประมาทว่าเป็นยอดแห่งกุศลธรรมเหล่านั้น

       ฉะนั้น เพราะเหตุนั้น พวกเราพึงทำความศึกษาว่า เราจักเป็นผู้มีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้า จักทำชีวิตให้สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทในการศึกษาสมาทานในอธิศีล ในอธิจิต ในอธิปัญญา” โอวาทปาฏิโมกขาทิปาโฐ

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๐๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร