วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ สัมมาอะระหัง ตอน : บริกรรมภาวนาเพื่อการเข้าถึงพระธรรมกาย

บาลีน่ารู้

เรื่อง : ธรรมรักษ์

 

 

สัมมาอะระหัง

ตอน : บริกรรมภาวนาเพื่อการเข้าถึงพระธรรมกาย
________________________________________________________________________________

 

       คำว่า "สัมมาอะระหัง" เป็นภาษาบาลี มีศัพท์ควบคู่กันอยู่ ๒ ศัพท์ คือ "สัมมา + อะระหัง"

      "สัมมา" เป็นศัพท์ที่มีความหมายสูงส่ง แปลว่า "ชอบ หรือ ถูกต้อง" ในพระพุทธคุณ ๙ บท ท่านเอาศัพท์นี้เข้าคู่กับ "สัมพุทโธ" เป็นสัมมาสัมพุทโธ เป็นบทแสดงพระคุณของพระพุทธเจ้า แปลว่า ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ

     นอกจากใช้ในบทพระพุทธคุณแล้ว ยังมีใช้ในอริยมรรคมีองค์ ๘ ด้วย โดยมีคำว่า สัมมา นำหน้าองค์มรรคอยู่ทุกข้อ คือ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ

       ส่วนศัพท์ว่า "อะระหัง" เป็นพระพุทธคุณบทต้น แปลว่าพระพุทธองค์ ทรงเป็นพระอรหันต์ผู้ห่างไกลจากกิเลส เมื่อเข้าคู่กันเป็น สัมมาอะระหัง ก็แปลว่า พระพุทธองค์ทรงเป็นพระอรหันต์โดยชอบ คือ ถูกต้อง ไม่ผิด

      หลวงปู่วัดปากน้ำท่านใช้บทบริกรรม "สัมมาอะระหัง" เพราะรู้ว่าเป็นถ้อยคำสูงส่ง ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นพุทธานุสสติ อีกทั้งเป็นถ้อยคำที่ง่าย ตรงและลัดที่สุดในการทำใจให้สงบ ให้หยุดนิ่ง จนได้เข้าถึงดวงธรรมภายใน และนำไปสู่การเข้าถึงพระธรรมกาย ผู้ปรารถนาเข้าถึงธรรมกายก็ควรหมั่น บริกรรมภาวนา "สัมมา อะระหัง ๆ ๆ ๆ" ตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ วัดปากน้ำท่านเมตตาสอนเอาไว้ แล้วจะสมปรารถนาถ้วนหน้ากันทุกคน..

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 113 มีนาคม ปี2555

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร