วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ บวชเป็นพระแท้ แบบฉบับลูกผู้ชายหัวใจกตัญญ

บทความพิเศษ

เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

บวชเป็นพระแท้

แบบฉบับลูกผู้ชายหัวใจกตัญญ

          ไม่คิดไม่แปลกที่ต้นโพธิ์ต้นใหญ่ แท้จริงแล้วก็เกิดมาจากเมล็ดโพธิ์เม็ดเล็ก ๆ ที่งอกงามจนเติบโต กลายเป็นไม้ใหญ่ขึ้นมา และในทำนองเดียวกัน บุคคลสำคัญหรือผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต ล้วนเริ่มต้นเกิดจากคนธรรมดาที่เริ่มจากการเพาะเชื้อ แห่งความดีในตัว แม้จะยังเป็นมวลเล็ก ๆ แต่หาก ค่อย ๆ พัฒนาให้งอกงามขึ้นในใจ จนในที่สุดย่อมกลายเป็นพลังอานุภาพแห่งความบริสุทธิ์ ยังให้ เกิดความสุขและความสำเร็จในชีวิตอันยิ่งใหญ่ได้ และเชื่อว่าลูกผู้ชายทุกคนในโลกล้วนมีเชื้อแห่งความดี ในตัวด้วยกันทั้งนั้น หากค่อย ๆ เพาะบ่มความดี ในใจ ด้วยศรัทธามุ่งมั่นก้าวตามเส้นทางแห่งการฝึกฝนอบรมตนเองด้วยศีล สมาธิ และปัญญา ชีวิตของบุคคลผู้นั้น ย่อมพบกับความมหัศจรรย์ด้วยตัวของตัวเอง และยังส่งผลแห่งความดีนี้ไปถึงบิดามารดาผู้ให้ชีวิตของตนนั้นให้พบกับความมหัศจรรย์เช่นเดียวกันอีกด้วย‚ เส้นทางที่จะกล่าวนี้ คือเส้นทางอันประเสริฐของบุคคลที่จักเป็นแบบฉบับหรือ idol ของลูกผู้ชาย... ผู้มีหัวใจกตัญญู...


คุณทำได้ หากคุณ...ได้ทำ

          การบวช คือ การพาชีวิตให้ก้าวไปบนเส้นทาง แห่งความดีอันบริสุทธิ์ แต่หลายคนอาจจะกังวลว่า การบวชเป็นเรื่องยุ่งยาก ทั้งด้วยการเตรียมตัวซักซ้อม ขั้นตอนพิธีการ การเตรียมจัดงานเลี้ยงสมโภชให้สมฐานะ ทั้งการจัดสรรเวลาไม่ให้กระทบกับธุรกิจการ งาน และบางคนอาจเข้าใจว่าเป็นเรื่องของ คนหนี โลกŽ แต่โดยแท้จริงแล้ว การบวชคือการปลดปล่อยภารกิจ ปล่อยวางความกังวล มิใช่หนีโลก แต่เป็นการเตรียมพร้อมครั้งสำคัญ ที่จะเผชิญโลกอย่างองอาจมั่นใจ แม้จุดมุ่งหมายของการบวชคือเพื่อปฏิบัติตนให้พ้นจากความทุกข์ และทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน ดังที่ผู้บวชจะต้องกล่าวคำขอบรรพชาอุปสมบทต่อหน้าพระอุปัชฌาย์ว่า "สัพพะ ทุกขะนิสสะระณะนิพพานะสัจฉิกะระณัตถายะ, อิมัง กาสาวัง คะเหตวา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อนุกัมปัง อุปาทายะฯŽ" ก็ตาม แต่แม้หากทางพ้นทุกข์จะยังไม่แจ้ง เราก็ยังสามารถที่จะแสวงสั่งสมบุญสร้างบารมีให้ค่อย ๆ เพิ่มพูนมากขึ้นได้ หากใครจะลองจินตนาการนึกถึงภาพที่ตนเองได้บวช และนึกถึงภาพที่บิดามารดาหรือผู้มีพระคุณของตน กำลังหยิบกรรไกรมาตัดปอยผมบนศีรษะของเราผู้ที่ ท่านเคยเลี้ยงดูมาตั้งแต่ยังนอนแบเบาะ ยังช่วยเหลือ ตัวเองไม่ได้เลย จะกินจะถ่ายหรือจะชำระร่างกายก็ต้องอาศัยท่านตลอด แต่บัดนี้เด็กคนนี้ของท่านตัวโตแล้ว และอาจจะโตกว่าท่านเสียอีก ท่านคงจะ ปลื้มปีติอย่างท่วมท้นล้นใจ ยิ่งเมื่อได้ถวายผ้าไตร เพื่อให้เราใช้ห่มกายครองเพศแห่งสมณะ พ่อแม่ท่านคงจะพบกับความรู้สึกเป็นสุขและอิ่มเอิบที่สุดในชีวิต เพราะภาพของเด็กชายตัวเล็กเมื่อหลายสิบ ปีที่แล้ว บัดนี้กลายเป็นพระภิกษุผู้สงบสง่างามยืน อยู่ตรงหน้า แม้มนุษย์และเทวดาก็ย่อมกราบไหว้ และสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ หากเรา...ได้ทำชีวิตสมณะ...

สุขแบบพระด้วยธรรมะภายในใจ

           สรรพสัตว์ทั้งหลายที่อุบัติขึ้นในโลก ล้วนมีความ ปรารถนาตรงกันอย่างหนึ่งคือ ต้องการมีความสุข ดังพระบาลีตอนหนึ่งกล่าวไว้ว่า "สุขกามานิ ภูตานิŽ" แต่ความสุขของแต่ละชีวิตที่แสวงหานั้น ล้วนแตกต่าง กันไปตามสภาพและกำลังปัญญาของตนที่จะไขว่คว้า หามาได้ เช่น สัตว์บางพวกขอให้ได้กินอิ่มนอนหลับ ก็ถือว่าเป็นความสุข มนุษย์บางเหล่าก็ถือว่า การได้ มาซึ่งความมีชื่อเสียงถือว่าเป็นความสุข ขณะที่บุคคล จำนวนไม่น้อยถือว่าการได้เสพในสิ่งที่ตนพอใจ เช่น รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ถือว่าเป็นความสุข จึงเกิดคำถามตามมาว่า อะไรคือความสุขที่แท้จริง ซึ่งผู้ที่ตอบได้จะต้องเป็นผู้ที่สมบูรณ์ที่สุด ประเสริฐ ที่สุด เคยพบกับความสุขหลากหลายรูปแบบมาแล้ว จนสามารถชี้ทางแห่งความสุขอันเป็นอมตะได้ บุคคล ผู้นี้ก็คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ที่สละราชสมบัติออกมาใช้ชีวิตเป็นนักบวช ประทับอาศัยในกุฏิอันเรียบง่าย เสวยพระกระยาหารอันเป็นของที่ได้จากการบิณฑบาต ซึ่งภาพเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ชีวิตนักบวชในพระพุทธศาสนามิใช่เป็นเรื่องธรรมดา แต่เป็นเรื่องแห่งชีวิตอันสูงส่ง เป็นชีวิตที่จะทำให้พบกับความสุขที่แท้จริงได้ ดังนั้น การบวชเป็นพระธรรมทายาท แม้จะใช้เวลาไม่ยาวนาน แต่จะได้สัมผัสกับชีวิตของผู้อยู่ในโลกแต่ไม่ติดข้องอยู่กับโลก เป็นชีวิตที่มีความสุขแบบพระด้วยธรรมะ ที่ฝึกฝนและสั่งสมให้บังเกิดมีในตน บุญกุศลก็ยิ่งจะ เพิ่มพูนทับทวี ดังที่พระเดชพระคุณพระเทพญาณ- มหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เคยกล่าวไว้ว่า "บุคคลใดแสวงหาช่องทาง ย่อมพบช่องทาง และหากแสวงหาบุญ... ก็ย่อมได้บุญŽ"บวชแล้ว..จะได้ทำอะไร

         ก้าวแรกที่ผู้สมัครอบรมเข้ารายงานตัวตามศูนย์ฝึกอบรมทั่วประเทศนั้น เชื่อว่าแต่ละท่านย่อมจะพบกับบรรยากาศ ที่ท้าทายต่อชีวิตลูกผู้ชายผู้รักในการฝึกฝน และรักที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น นับตั้งแต่การได้แต่งกายด้วยชุดขาวที่จะคอยเตือนให้เรามีสติมากขึ้นในการลุกการนั่ง ทำให้เกิดความ สำรวมขึ้นมาโดยอัตโนมัติ แม้การโกนผมจนศีรษะเบาโล่ง ที่ทำให้หมดกังวลกับการระมัดระวังรักษาความสะอาดและต้องคอยหวีให้เข้ารูปทรงอยู่เสมอ หรือแม้การได้พักในกลดหลังเล็กที่เพียงพอสำหรับการทอดกายพักผ่อนและเก็บสัมภาระสิ่งของ ล้วนจะ เป็นสิ่งสอนใจให้เรารู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นและไม่จำเป็น ต่อการดำรงชีวิต เพราะพระพุทธธรรมคำสอนมุ่งปลูกฝังให้ทุกคนรู้จักความพอดีที่ไม่มากเกินไปไม่น้อย เกินไป นอกจากนี้ การได้พักใต้กลดส่วนตัวยังทำให้ เรามีเวลาให้กับตนเอง ที่จะพักใจให้สัมผัสกับความ สงบ ปลอดจากสิ่งรบกวนให้ใจคอยกังวลกับสิ่งที่เคย เป็นหรือเคยทำในชีวิตทางโลก เพียงแค่บรรยากาศเริ่มต้นเช่นนี้ เชื่อว่าย่อมจะสร้างแรงบันดาลใจให้เรา อยากจะสั่งสมสิ่งที่ดี ๆ ให้กับตนเอง เพื่อให้ตัวเราได้ใช้เพศภาวะของความเป็นนักบวชเติมเต็มในสิ่งที่ เรายังขาดให้สมบูรณ์ขึ้น

          และที่สำคัญ ตลอดระยะเวลาในการอบรม เราจะได้รับการหล่อหลอมทั้งด้วยกิจวัตรและกิจกรรม หลากหลายที่บรรจุไว้ในหลักสูตรอบรม โดยก่อนบวช ธรรมทายาทจะได้ร่วมกิจกรรมเหล่านี้

          ๑. ได้ฝึกเสขิยวัตร (มารยาทของพระ) เช่น การฉันภัตตาหาร การกราบ การลุก การนั่ง ฯลฯ เพื่อให้พร้อมที่จะเป็นพระที่มีวัตรปฏิบัติดีงาม และจะกลายเป็นมารยาทที่ดีติดตัวไป

          ๒. ได้ศึกษาธรรมะ ถือศีล ๘ และนั่งสมาธิ เพื่อความบริสุทธิ์กายวาจาใจ เมื่อบวชเป็นพระแล้ว พ่อแม่และญาติโยมก็จะกราบได้อย่างสนิทใจ

          ๓. ได้นั่งสมาธิ ทำให้มีความสงบและความสุขมากขึ้น สุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้น ช่วยเพิ่มไอคิว (IQ) ความฉลาดทางปัญญา และอีคิว (EQ) ความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้ การประกอบการงาน และการใช้ชีวิต ในสังคม

          ๔. ได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มเอ็มคิว (MQ) ความฉลาดทางจริยธรรม เป็นการเพิ่มเติมคุณธรรม ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น และจะได้นำคำสอนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของ ตนเอง

          ๕. ได้สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น ทำให้เกิด สิริมงคล ภัยอันตรายไม่มากล้ำกราย และช่วยให้ใจ สงบเยือกเย็น

          ๖. กิจวัตรกิจกรรมในการอบรมจะช่วยฝึก คุณธรรมและนิสัยดี ๆ แก่ธรรมทายาท เพื่อให้พร้อม ที่จะเป็นคนดีที่โลกต้องการบวชแล้ว..ได้อะไร

          เมื่อบวชแล้ว หากผู้บวชฝึกฝนอบรมตนเองตาม พุทธวิธีอย่างจริงจัง และเคร่งครัดในพระธรรมวินัย ย่อมได้อานิสงส์ ดังนี้

          ๑. ได้สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ได้บุญ บุญนี้จะช่วยปิดอบาย เปิดสวรรค์ และช่วยให้ผู้บวชได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนาเป็นเวลาถึง ๖๔ กัป นอกจากนี้ พ่อแม่ยังได้บุญครึ่งหนึ่ง ผู้ชวนบวชหรือสนับสนุนการบวชได้บุญลดหลั่นกันลงไป เท่ากับ ว่าได้ความคุ้มครองข้ามภพข้ามชาติ

          ๒. ได้ความสุข ความอิ่มเอิบเบิกบานผ่องใส เหมือนได้ผลัดชีวิตใหม่ ความสุขนี้ เป็นความสุข จากความปลอดกังวล เป็นความสุขที่เกิดจากจิตที่ผ่องใส เพราะได้นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมทุกวัน เป็นความสุขที่เงินซื้อไม่ได้ แต่ได้ฟรี ๆ จากการบวช

          ๓. ได้ฝึกสมาธิอย่างถูกวิธี เป็นการพัฒนาจิตให้สงบและมีพลังแห่งความบริสุทธิ์ มีฤทธิ์ดึงดูด สิ่งที่ดีงามเข้ามาในชีวิต ทั้งคนดี ๆ ของดี ๆ และโอกาสดี ๆ

          ๔. ได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิต และได้รู้ว่าเราเกิดมาทำไม อะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต ทำให้การ เกิดมาในชาตินี้ไม่สูญเปล่า

          ๕. ได้โอกาสทองในการแก้ไขนิสัย และสร้างภูมิคุ้มกันจากสิ่งไม่ดีทั้งหลาย รวมทั้งได้หักดิบเลิกอบายมุขต่าง ๆ

          ๖. ได้ความภาคภูมิใจ ที่เกิดมาชาตินี้ได้เป็นหนึ่งในบุคคลประวัติศาสตร์แห่งการฟื้นฟูศีลธรรมครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อความสงบร่มเย็นของประเทศชาติและโลกของเราบวชแล้ว..พ่อแม่ได้อะไร

          พ่อแม่จะได้เกาะชายผ้าเหลืองของลูกขึ้นสวรรค์ เพราะการบวชเป็นการเติมบุญ เติมอริยทรัพย์ (ทรัพย์ที่ประเสริฐ) หมู่ญาติก็จะมีส่วนในบุญ และบุญนี้ยังอุทิศไปถึงญาติที่ละโลกไปแล้วได้ด้วย

          การบวชทำให้พ่อแม่ได้เป็นญาติกับพระศาสนา ได้ใกล้ชิดพระศาสนามากขึ้น ได้โอกาสในการสร้าง บุญมากขึ้น ทำให้ท่านมีสัมมาทิฐิและศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการตอบแทนที่คุ้มกับการที่ท่านให้กำเนิดเรามาอย่างแท้จริงบวชแล้ว..ครอบครัวได้อะไร

          เมื่อพ่อบ้านที่เป็นผู้นำครอบครัวผ่านการบวชเรียนมาแล้ว ความสุขในครอบครัวจะกลับคืนมา เพราะคนในครอบครัวมีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม
บวชแล้ว..พระพุทธศาสนาได้อะไร

          การบวช ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทั้งแผ่นดิน จะสร้างกระแสความตื่นตัวในการฟื้นฟูประเพณีการบวชกลับคืนมาอีกครั้ง ซึ่งจะมีผลให้พระพุทธศาสนา เจริญรุ่งเรือง มั่นคงเป็นปึกแผ่น ปัญหาวัดร้างก็จะหมดไป กลายเป็นวัดรุ่งทั้งแผ่นดิน เมื่อมีพระแท้ในโลกมากขึ้น ก็จะมีพุทธบริษัทที่ดีเพิ่มขึ้น ชาวโลก ก็จะหันมาจับตามองและสนใจศึกษาพระธรรมคำสอน ซึ่งจะทำให้พระพุทธศาสนาแผ่ขยายไปดับทุกข์ในใจ ชาวโลกมากขึ้นบวชแล้ว..สังคม ประเทศชาติ

และโลกได้ประโยชน์อะไร

          การบวชเป็นการช่วยฟื้นฟูศีลธรรมโลกที่กำลัง เสื่อมลงทุกขณะให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่ง มหากุศลครั้งยิ่งใหญ่จากการอุปสมบทหมู่พระภิกษุนับแสนรูป จะช่วยนำพาประเทศไทยให้ผ่านพ้นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ในที่สุด ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และจะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างเป็นอัศจรรย์

          จะเห็นได้ว่า การบวชมีอานิสงส์หรือผลดีมากมาย เป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบัน และยังเป็นประโยชน์ในภพชาติเบื้องหน้าอีกด้วย ที่สำคัญยัง เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา หรือผู้มีพระคุณอีกด้วย


ภารกิจชีวิตพระธรรมทายาท

          โครงการบวชพระธรรมทายาทที่กำลังจะเกิดขึ้นในภาคฤดูร้อนปีนี้เรียกว่า โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ศูนย์อบรมมีอยู่ในทุกจังหวัดทั่วไทย และเพื่อไม่ให้ผู้สมัครบวชมีความกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ในการบวช ทุกศูนย์อบรมจะจัดหาเจ้าภาพให้เสร็จสรรพ เพียงแต่ ขอให้ผู้สมัครบวชเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมที่จะเป็นพระแท้ผู้เป็นเนื้อนาบุญของญาติโยม ส่วนวันเวลา ที่จะบรรพชา (บวชเป็นสามเณร) จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ณ วัดพระธรรมกาย และจะอยู่อบรมธรรมะพื้นฐาน ณ วัดพระธรรมกาย จนถึงวันที่ ๗ เมษายน จากนั้นจึงเดินทางกลับไปเข้าพิธีอุปสมบท (บวชพระ) ณ วัดหรือศูนย์อบรมในจังหวัดเดิมของตนทั่วประเทศ

          กิจวัตรประจำวันของพระธรรมทายาทแต่ละแห่งจะมีหลักการตรงกันคือ อยู่ด้วยกันแบบพี่น้อง ร่วมปรองดองประคับประคองเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน เน้นทำงานเป็นทีม การมีระบบระเบียบ และมีการปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่

          โครงการอุปสมบทหมู่ครั้งนี้ จบโครงการด้วยการเดินธุดงค์ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ - ๑๒ พฤษภาคม ทั้งนี้ เป็นไปตามพระพุทธธรรมคำสอนตอนหนึ่งว่า

          "จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ เทเสถ ธมฺมํ อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสถŽ"

          ภิกษุทั้งหลาย เธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์ และความสุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ จงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ อันบริสุทธ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิง (สุตตันต-ปิฎก สังยุตตนิกาย)

          ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันปิดการอบรม จะมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรมทุกรูป


กุลบุตรผู้มีกุศลศรัทธาพร้อมใจอุปสมบท เพื่อประพฤติปฏิบัติธรรม
ธำรงรักษาปณิธาน เชิดชูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไป

ขออนุโมทนาพระธรรมทายาท

ผู้ยิ่งใหญ่ หัวใจกตัญญู

          การจัดโครงการอุปสมบทภาคฤดูร้อนครั้งนี้ นับเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง และคาดว่าจัก มีกุลบุตรผู้ศรัทธาพร้อมใจกันเป็นสมานฉันท์ ที่จะ ถือเพศพรหมจรรย์เข้าบรรพชาอุปสมบท ประพฤติปฏิบัติธรรม ตามเนติแบบแผนแห่งโบราณกาล เพื่อธำรงรักษาปณิธานเชิดชูพระพุทธศาสนา และสั่งสมกุศลผลบุญด้วยกตัญญุตาจิตอุทิศแด่ชาติบ้านเมือง อีกทั้งหมู่พี่น้องญาติมิตร ให้ประสบแต่ความสงบร่มเย็น ให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง เป็นปิ่น ของอารยประเทศ และยังถือว่านอกจากจะเป็นการ ธำรงรักษาวัฒนธรรมและประเพณีการบวชของ คนไทยแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้มีจำนวนพระภิกษุ สงฆ์เพิ่มมากขึ้น จะได้เป็นศาสนทายาทดำเนินกิจวัตรเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และเผยแผ่ คำสอนที่ดีงาม อันจะก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นไปยังผู้คนในสังคมต่อไป..

กำหนดการการอบรม

                อบรมตั้งแต่          ๒๒ มีนาคม ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (๕๓ วัน)

                เริ่มอบรม             ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอ ทั่วประเทศ

                พิธีบรรพชา          ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมกันทั่วประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย

                พิธีอุปสมบท         ๘ - ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

                เดินธุดงค์             ๗ - ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

                รับประกาศนียบัตร / ปิดการอบรม ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 113 มีนาคม ปี2555

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร