วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ที่สุดแห่งความกตัญญู

เรื่องจากปก

เรื่อง : สิขีแก้ว

  

       โอกาสทองแห่งการสร้างมหากุศลและ การแสดงความกตัญญูต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ด้วยการหล่อรูปเหมือนของท่านด้วยทองคำกำลังมาถึงอีกครั้ง ในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งการหล่อรูปเหมือนของท่านด้วยทองคำในครั้งนี้ นับเป็นองค์ที่ ๖ และถือเป็นองค์ที่รวมความเป็นที่สุดแห่งการบูชาครูที่ละเอียด ประณีต จากประสบการณ์การปั้นและการหล่อของทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญอย่างสมบูรณ์แบบ

วัตถุธาตุอันบริสุทธิ์

บูชาที่สุดแห่งมหาปูชนียาจารย์

         พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) นับได้ว่าเป็นที่สุดแห่งมหาปูชนียาจารย์ ผู้ประกอบด้วยคุณธรรม คุณวิเศษ และเป็นผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ต่อมวลมนุษยชาติ เพราะท่านคือผู้ที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการประกอบ ความเพียรจนกระทั่งค้นพบวิชชาธรรมกายของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งหายไปเกือบ ๒,๐๐๐ ปี ซึ่งการค้นพบวิชชาธรรมกายหรือเส้นทางสายกลาง คือมัชฌิมาปฏิปทาว่าอยู่ ณ ตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เหนือสะดือขึ้นมา ๒ นิ้วมือ และมนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจให้หยุดนิ่ง หรือ “หยุด เป็นตัวสำเร็จ” นั้น ถือเป็นความรู้ที่สำคัญ ที่จะทำให้มนุษย์ได้รู้จักและเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัว ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของสรรพสัตว์ทั้งหลาย

  

ที่สุดแห่งการสร้างบุญ
และสร้างคนดีอย่างคุ้มค่า

         การหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ด้วยทองคำแท้ ถือเป็นที่สุดแห่งการสร้างบุญและสร้างคนดี อย่างคุ้มค่า เพราะเมื่อรูปหล่อทองคำของหลวงปู่บังเกิดขึ้น จะเป็นเหตุให้ผู้คนทั้งหลายมากราบไหว้บูชา และชวนให้เกิดคำถามขึ้นมาว่า เพราะเหตุใดหนอพระสงฆ์รูปนี้จึงได้รับความเคารพเลื่อมใสจากศิษยานุศิษย์ถึงกับหล่อท่านขึ้นมาด้วยทองคำ ซึ่งเป็นวัตถุธาตุที่มีมูลค่าสูง จากนั้นผู้คนทั่วโลกก็จะพากันมาศึกษาประวัติและปฏิปทาของท่าน รวมถึงพากันมาประพฤติปฏิบัติธรรมตามท่าน เพราะอาศัยเหตุแห่งศรัทธา อันน่ามหัศจรรย์ของลูกศิษย์หลานศิษย์ของหลวงปู่นั่นเอง ซึ่งวันนี้หลายคนอาจจะคิดว่าการหล่อรูปเหมือนของท่านด้วยทองคำ นั้นต้องใช้ทุนทรัพย์มากมายเหลือเกิน แต่หากมองไปถึงอนาคตข้างหน้าที่รูปเหมือนทองคำองค์นี้ จะสร้างคนดีให้บังเกิดขึ้นนับหลายล้านคนแล้ว ถือว่าเป็นการลงทุนกันคนละไม่มาก และถือเป็นการสร้างคนดีให้บังเกิดขึ้นอย่างคุ้มค่าที่สุด โดยเฉพาะหากผู้มาปฏิบัติธรรมสามารถรู้เห็นธรรม ตามท่านคือได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน ปิดประตูนรก เปิดประตูสวรรค์ มีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสาร ยิ่งเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้เลยทีเดียว อีกทั้งตราบใดที่มีคนมาปฏิบัติธรรมและเข้าถึงธรรมภายใน ตราบนั้นกระแสบุญ ก็จะหลั่งไหลเข้าสู่ศูนย์กลางกายของผู้ที่เป็นเจ้าของบุญ ที่ได้ร่วมกันหล่อรูปเหมือนทองคำของหลวงปู่ขึ้นมาตลอดเวลา เพราะรูปหล่อทองคำแท้นี้ จะยังความบริสุทธิ์และเลอค่าไปอีกยาวนาน

 
มหากุศลอันยิ่งใหญ่หล่อรูปกาย
ของพระผู้ปราบมาร

        พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้เคยให้โอวาทไว้ในหนังสือเรื่องธรรมกายของพระมงคลเทพมุนี วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ซึ่งตีพิมพ์ในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ว่า

ดีที่สุด คือ พระพุทธเจ้า

ชั่วที่สุด คือ มาร

ผู้เทศน์มารู้ตัวเมื่อบวชแล้วว่า ต้นธาตุ

ใช้ให้จุติมาเพื่อปราบมาร

          ซึ่งการบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ วัดปากน้ำ ถือเป็นการบังเกิดขึ้นเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่มวลมนุษยชาติ คือ การชี้แนะให้ทุกคนได้เข้าถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และตลอดระยะเวลาในชีวิตของท่าน ก็ได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจในการแนะนำสั่งสอน ให้ผู้คนได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัว รวมทั้งคอยแก้ไขความทุกข์ของผู้คนที่มาขอบุญบารมีจากท่าน ทำวิชชาปราบมารจนสิ้นอายุขัย ซึ่งการบังเกิดด้วยรูปกายทองคำหรือรูปเหมือนทองคำของท่านในครั้งนี้ นับเป็นที่สุดแห่งพลังศรัทธาอันบริสุทธิ์ เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าในยุคปัจจุบัน ทองคำเป็นวัตถุธาตุที่ทรงคุณค่าและสูงด้วยราคาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นการหล่อรูปเหมือนของท่านด้วยทองคำจะสำเร็จได้ก็ด้วยอาศัยพลังศรัทธาอันมหาศาล ถือเป็นการปราบมาร คือ ความตระหนี่ ซึ่งเป็นเครื่องกั้นสมบัติครั้งยิ่งใหญ่ และเป็นนิมิตหมายอันดีว่าสมบัติใหญ่จะบังเกิดกับลูกหลาน หลวงปู่ผู้ได้ร่วมกันแสดงความกตัญญู เพราะการที่ใครมีโอกาสได้ร่วมบุญอันเนื่องกับท่านนั้นถือเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณ ดังที่หลานแท้ ๆ ของหลวงปู่ คือ กัลยาณมิตรองุ่น สุขเจริญ ได้เล่าถึงเรื่องราวของปู่ผง ผู้เป็นหลานคอยอุปัฏฐากใกล้ชิดหลวงปู่ว่า ปู่ผงเคยคุยให้ฟังว่า ขณะที่อุปัฏฐากหลวงปู่นั้น ท่านบอกว่า “ที่มึงทำบุญกับกูน่ะ ถูกพระธรรมกายนับอสงไขยองค์ไม่ถ้วนทีเดียว  ต่อไปคำว่าจนไม่ต้องพูดกันล่ะ ต่อไปอีกกี่ภพ กี่ชาติก็มีสายสมบัติติดตัวไป จะไม่ยากไม่จนอีก”

  

         ดังนั้น ในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงนับเป็นโอกาสทองที่ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายจะได้ทลายกำแพงกั้นสายสมบัติ ด้วยการทุ่มเทชีวิตจิตใจในการร่วมกันหล่อรูปเหมือนทองคำของ หลวงปู่ให้สำเร็จอย่างอัศจรรย์ เป็นบุญอัศจรรย์ เพื่อให้ได้สมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร ไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 113 มีนาคม ปี2555

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร