วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ ๖

เรื่องเด่น

เรื่อง : อัยชลี เรืองจิต

  

วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ ๖

 

        เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า ความเสื่อมโทรมด้านศีลธรรมของคนในสังคมที่เป็นอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาที่เกิดกับเด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรม ปัยหาทางเพศ ฯลฯ ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ล้วนมีสาเหตุมาจากคนส่วนใหญ่ขาดศีลธรรม

        ในปัจจุบัน ผู้บริหารในวงการต่าง ๆ มีความตื่นตัวกันเป็นอย่างมาก ที่จะปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กและเยาวชนของชาติ มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ตามสื่อมวลชนอย่างกว้างขวาง แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ผลตอบรับไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนที่น่าพอใจมากนัก ปัญหาต่าง ๆ ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนต้องมาช่วยกันคิดทบทวน ปรึกษาหารือถึงต้นสายปลายเหตุที่แท้จริง ในที่สุดก็พอจะได้คำตอบว่าเป็นเพราะเรากำลังปลูกฝัง คุณธรรมด้วยการท่องจำเพียงอย่างเดียวหรือเปล่า โดยขาดการลงมือปฏิบัติฝึกฝนใจตนเองอย่างจริงจังหรือไม่

  

 

       งานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ผู้นำฟื้นฟู ศีลธรรมโลก ซึ่งปีนี้มีขึ้นเป็นครั้งที่ ๖ ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๖ Change the World และมีผู้มีเกียรติอีกหลายท่านไปร่วมงาน อาทิ ทันตแพทย์หญิงศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีเด็กดี V-Star จากสถานศึกษาจากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน ณ บริเวณมหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  แท้จริงในการปลูกฝังคุณธรรมนั้น การพูด การบรรยายธรรมนั้น ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นที่จะขาดเสียมิได้ แต่จะต้องมีการฝึกฝนด้านการปฏิบัติควบคู่กันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงจะก่อให้เกิด สัมฤทธิผลอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ซึ่งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชน ผู้เป็นต้นกล้าแห่งสันติภาพ จึงได้เชิดชูบทบาทของเด็กและเยาวชนให้โดดเด่น เจิดจรัส ดุจดาวแห่งความดีที่ฉายแสงทอประกายอยู่บนฟากฟ้า ให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมและคุณธรรม หรือ เด็กดี V-Star (The Virtuous Star) อย่างเต็มภาคภูมิ ด้วยการปลูกฝังนิสัยดี ๆ บนพื้นฐาน ๓ ประการ คือ วินัย เคารพ อดทน ผ่านกิจวัตรประจำวัน ของเด็ก ๆ โดยร่วมมือกับ ๓ สถาบันหลักของสังคมไทย คือ บ้าน วัด โรงเรียน

  

   บรรยากาศภายในวันงานครั้งนี้ เป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าทุกครั้ง โดยเฉพาะในพื้นที่ ที่ประดิษฐานองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เด็ก ๆ ต่อแถวกันยาวเหยียดด้วยความสงบ และเรียบร้อยเพื่อเข้าสักการะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยความเคารพและนอบน้อม ซึ่งเด็ก ๆ เล่าความประทับใจครั้งนี้ว่า นี่เป็นครั้งแรกที่หนูได้เห็นพระพุทธรูปที่สวยที่สุด ท่านนั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์ หนูรู้สึกเหมือนได้นั่งอยู่ต่อหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จริงเลยค่ะ  ในการจัดงานมหกรรมรวมพลังดังกล่าว มีกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นจำนวนมาก เช่น การมอบทุนต้นสมบัติจักรพรรดิแห่งความเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกดีเด่น จำนวน ๖๐,๐๐๐ รางวัล มหกรรม ๓,๐๐๐ ฐาน ภายในงาน รวมถึงกิจกรรมแห่งความสุข (Happy Activity Based Learning) อันได้แก่ มหกรรมการเรียนรู้พระพุทธศาสนา นิทรรศการรวมพลคนเปลี่ยนโลก, พุทธประวัติ, ชาดก, นรก, สวรรค์, กฎแห่งกรรม, DMC Movie Theater หนังดีวันรวมพลัง หนังดังคนเปลี่ยนโลก, นิทรรศการจากตัวแทนประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก, กิจกรรมมอบรางวัลของที่ระลึกจากทั่วโลก และกิจกรรมฝึกภาษา เป็นต้น โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอื่น ๆ ร่วมงานในปีนี้ เป็นจำนวนมาก
 
 
 
 

 

    ส่วนที่คึกคักสนุกสนาน เบิกบานกัน ถ้วนหน้า ต้องยกให้โซนนิทรรศการ ที่สะดุดตา ด้วยสีทองอร่ามสดใส และมีโซนที่จำลองภาพกิจกรรมงานบุญต่าง ๆ ให้เด็กดี V-Star ได้มาเดินระลึกถึงบุญใหญ่ที่ตนเองได้ทำผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นบุญทอดกฐินสัมฤทธิ์ที่เด็กดี V-Star ทั่วทั้งประเทศ ได้ตั้งใจทำกันมาตลอดในช่วง ออกพรรษา รวมทั้งบุญจากการโปรยกลีบกุหลาบต้อนรับพระธุดงค์ที่เพิ่งผ่านมาสด ๆ ร้อน ๆ

        หลังจากที่สอบประเมินมาตรฐานศีลธรรมกันเป็นที่เรียบร้อย ได้เวลาที่เด็กดี V-Star ทุกคน เคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ ซึ่งอากาศในวันนั้นถือว่าดีมาก ฟ้าหมดจดสดใส เพราะไม่มีแดดเลยทั้งวัน และเมื่อทุกอย่างพร้อมพิธีกรรมในลานธรรม ได้เริ่มขึ้นด้วยความศักดิ์สิทธิ์ และน่าประทับใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่เด็กดี V-Star ลุกขึ้นร้องเพลง Change the World โดยพร้อมเพรียงกันอย่างไพเราะก้องกังวานไปทั่วลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์

        ทางด้านน้องลูกแก้วหรือ ด.ญ.จินดามณี ศรีสว่าง อายุ ๖ ขวบ เด็กดี V-Star จากโรงเรียนพิงครัตน์ จ.เชียงใหม่ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนกล่าวสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนโลกได้เล่าว่า หนูซ้อมอย่างตั้งใจค่ะ โดยเอาใจไว้ที่ศูนย์กลางกาย หนูเห็นดวงแก้วใสขนาดใหญ่เท่าโลกใบนี้เลยค่ะ ทำให้หนูมีสมาธิและไม่ตื่นเต้น หนูจึงอ่านได้ไม่สะดุดเลย แต่มีบางคำที่อ่านยากหนูทำใจนิ่ง ๆ แล้วอ่านมาจากกลางท้องเลยค่ะ หลังจากกล่าวเสร็จ หนูได้ร้องเพลง Change the World กับเพื่อน ๆ ทั้งลานธรรมเลยค่ะ หนูดีใจ และปลื้มใจมาก มีความสุขมากๆ เลยค่ะ

        เมื่อถึงเวลาสนุก เด็ก ๆ ก็เล่นสนุก แต่พอถึงเวลาหยุดนิ่ง เวลาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ นำนั่งสมาธิ เด็ก ๆ ก็หยุดนิ่งและสงบเงียบโดยอัตโนมัติ ถึงแม้จะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้น ๆ แต่ด้วยใจที่ใสและบริสุทธิ์ของเด็กดี V-Star หลาย ๆ คนจึงบอกว่า หนูเห็นดวงกลม ๆ ใส ๆ อยู่ที่กลางท้อง สว่างมาก ๆ เลยค่ะ ผมเห็น พระพุทธรูปเหมือนที่เจดีย์อยู่ในท้อง ท่านสวย มาก ๆ ผมมีความสุขมาก ๆ เลยครับ

 

 

ส่งมอบ คุณธรรม ส่งต่อ ความดี จากรุ่นสู่รุ่น

"เพราะเด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า"

        หลังจากนั้นในช่วงท้ายของงาน คุณครูใจดีผู้นำพาเด็กดี V-Star ทำความดีอย่างต่อเนื่องถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ เมื่อได้ยินเสียงเด็กดี V-Star ทั้งลานธรรมพร้อมใจกันกล่าวคำสรรเสริญ เทิดพระคุณครู ด้วยการกล่าวบทไหว้ครูเสียงดัง ฟังชัด ซึ่งคุณครูทุกคนบอกว่า เป็นเสียงกล่าว บทไหว้ครูที่ไพเราะที่สุด เพราะเป็นเสียงที่ออกมาจากใจของเด็ก ๆ อย่างแท้จริง จากนั้นก็ถึงเวลาประกาศเกียรติคุณของเด็กดี V-Star ระดับซูเปอร์ V-Star จำนวน ๖๐,๐๐๐ คน ที่ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองจนเป็นที่ยอมรับของทุกคนในชุมชน ให้ได้รับทุนต้นสมบัติจักรพรรดิแห่งการเป็นบัณฑิต นักปราชญ์ของคุณครูไม่ใหญ่ โดยมีผู้ใหญ่ใจดีจำนวน ๖,๐๐๐ ท่าน เป็นตัวแทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อในการมอบทุนครั้งนี้

        พิธีกรรมในวันนั้นจบลงด้วยการจุดพลุทะลุฟ้า ฉลองชัย ชิตัง เม กับการทำความดีอย่างต่อเนื่องมาตลอดทั้งปีของเด็กดี V-Star ทั้งประเทศ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เด็ก ๆ ทุกคนได้ชื่นชมไปกับแสงสีหลากสีสันงดงามตระการตา บนท้องฟ้า ที่ดูจะข่มแสงดาวให้ด้อยรัศมีไปชั่วขณะ

        งานในครั้งนี้ต้องขอปรบมือชื่นชมเป็นกำลังใจ ให้กับยอดคุณครูผู้นำบุญหัวใจไม่เกี่ยงเคียงข้าง โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เด็กดี V-Star ทุกท่าน ที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ครั้งที่ ๑ ถึงครั้งที่ ๖ และไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงานใด ๆ ท่านก็สวมหัวใจบรมโพธิสัตว์ ก้าวข้ามผ่านพ้นมาได้

  

        ไม่มีความภาคภูมิใจใดจะยิ่งใหญ่เท่ากับความภาคภูมิใจของเหล่าคุณครู ยอดกัลยาณมิตร ผู้นำแสงสว่างสู่ดวงใจเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็น ความหวังอันสดใสของสังคมไทยและสังคมโลก ต่อไปในอนาคต ไม่มีภาพใดจะงดงามเท่ากับภาพของเด็กดี V-Star กว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน จาก ๕,๐๐๐ สถานศึกษาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ พร้อมใจ มารวมพลังกันสร้างความดีใน วันรวมพลังพล คนเปลี่ยนโลก นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากนับล้านความประทับใจ ที่มีต่องานรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๖ ซึ่งหลังจากได้พบกันที่วัดพระธรรมกาย และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ดี ๆ ซึ่งกันและกัน หลายโรงเรียนก็ได้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ กลับไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียน และขยายความดีออกสู่ชุมชนอย่างกว้างขวาง ทั้งบ้าน วัด และโรงเรียน จะร่วมผนึกกำลังอย่างเข้มแข็ง เผยแผ่ธรรมะให้เบ่งบานกว้างไกลในดวงใจของอนุชนคนรุ่นหลัง คือ เด็กและเยาวชนลูกหลาน ของเรา ให้เติบโตไปเป็นความหวัง นำความรุ่งเรืองและความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ประเทศและสังคมโลกตลอดไป

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 113 มีนาคม ปี2555

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร