วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ "วัดภาวนาชิคาโก"

 

             วัดภาวนาชิคาโก ศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมนานาชาติ แหล่งกำเนิดสันติภาพภายในที่แท้จริง

             สวัสดีค่ะ มาติดตามอ่าน คอลัมน์สไมล์เวิลด์ โลกแห่งรอยยิ้ม และสันติสุขกันอีกครั้งนะคะ ฉบับนี้ยังคงพา ท่านผู้อ่านไปเยี่ยมเยียน พี่น้องนักสร้างบารมีในประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งนี้เราจะไปกันที่มหานครชิคาโก มลรัฐอิลินอยส์ค่ะ

             มหานครชิคาโก เมืองลมแรง หรือเรียกกันว่า วินดี้ ซิตี้ (Windy City) เนื่องมาจากภูมิอากาศที่ผันผวน มีกระแสลมที่พัดแรงตลอดปี แต่ก็จัดได้ว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่เมืองหนึ่ง เพราะไม่เคยปรากฏภัยธรรมชาติที่ร้ายแรง เช่น แผ่นดินไหว หรือพายุเฮอริเคน ปัจจุบันชิคาโก มีเนื้อที่ประมาณ ๒๒๘.๕ ตารางไมล์ มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ ๓ ล้านคน เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การเงิน และอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดของสหรัฐอเมริกา มีนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปกครอง และซิตี้ เคาน์ซิล (City Council) เป็นผู้รับผิดชอบดูแลกิจการและแก้ไขปัญหาต่างๆ

             ชิคาโกจัดว่าเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทั้งทางรถยนต์ และทางอากาศ สามารถเดินทางไปมาได้สะดวก สนามบินที่ใหญ่ที่สุดของชิคาโก ชื่อว่า สนามบิน O'Hare มีผู้โดยสารเดินทางผ่านมากกว่า ๖๗ ล้านคนต่อปี และมีเที่ยวบินรวมทั้งปีกว่า ๙ แสนเที่ยวบิน เมื่อเดินทางออกจากสนามบิน ก็สามารถเลือกใช้เส้นทางคมนาคม ได้หลากหลาย ในการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ หนึ่งในเส้นทางที่นิยมใช้กัน คือ รถไฟลอยฟ้า ที่สามารถเข้าสู่ตึกระฟ้าใจกลางเมือง เช่น ตึก Sears ตึก Amoco และตึก John Hancock ได้อย่างสะดวก

             ในด้านการศึกษา และสาธารณสุข ชิคาโกมีโรงเรียนทั้งสิ้นกว่า ๗๕๐ โรง มีนักเรียนมากกว่าสี่แสนคน มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น University of Illinois at Chicago, Northeastern Illinois University, University of Chicago, North western University, Illinois Institute of Technology, The School of the Art Institute of Chicago และ Depaul University ส่วนโรงพยาบาลมีมากกว่า ๙๕ แห่ง

             ด้วยความที่ชิคาโกมีสภาพภูมิอากาศที่ไม่อันตราย การเมืองการปกครอง การศึกษา การสาธารณสุข และการคมนาคม รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคก็มีอยู่มากมาย ในเมืองนี้ ซึ่งเมื่อเทียบกับ หลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าด้วยเรื่องมงคลชีวิต ประการที่ ๖ อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม ก็จัดว่าเป็นเมืองที่เหมาะสมที่จะเป็นที่ตั้งของสถานที่ ที่จะนำพาผู้คนทั้งหลาย ให้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อให้เข้าถึงสันติสุขที่แท้จริง คือพระธรรมกายภายใน และมาร่วมกันสั่งสมบ่มบารมี ตามมโนปณิธาน ของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ (สด จนฺทสโร) ที่จะให้วิชชาธรรมกายของพระสัมมาสมพุทธเจ้า ได้เผยแผ่ไปได้กว้างไกลทั่วโลก เพื่อให้มวลมนุษยชาติทั้งหลายมีโอกาสได้ศึกษาวิชชาความจริงของชีวิต อันจะนำมาซึ่งสันติสุขที่ไพบูลย์สืบไป ด้วยเหตุนี้วัดภาวนาชิคาโกจึงได้ถือกำเนิดขึ้น

             วัดภาวนาชิคาโก เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งแรก ในส่วนเหนือตอนกลางของ ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๐ โดยกัลยาณมิตร ในเมืองชิคาโก ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จากบ้านกัลยาณมิตรหลังแรก ซึ่งเป็นอพาร์ทเมนท์ ตั้งอยู่ที่เมืองเดสเพรนส์ จนกระทั่งขยายมาเป็นบ้านกัลยาณมิตรหลังที่สอง และกลายมาเป็นวัดภาวนาชิคาโก ศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมนานาชาติที่สวยงามในปัจจุบัน จึงเป็นความภาคภูมิใจยิ่งของลูกพระธัมฯ ในชิคาโก

             วัดภาวนาชิคาโก จดทะเบียนโดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Meditation Center of Chicago มีที่ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองชิคาโกขึ้นไปทางตอนเหนือ บนเส้นทางการคมนาคม ที่สะดวกต่อการสัญจรไปมาอย่างยิ่ง

             กิจกรรมของวัดภาวนาชิคาโก ยังคงมุ่งการอบรมธรรมปฏิบัติด้วยการฝึกสมาธิเจริญภาวนา แก่สาธุชนผู้สนใจ อันมีเป้าหมายเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน รวมทั้งงานปลูกฝังคุณธรรมแก่เยาวชน ก็ถือเป็นงานสำคัญที่ทางวัดได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยนำแบบอย่างโครงการอบรม ต่างๆ จากวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย ที่ได้วางระบบการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพไว้ดีแล้ว มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่เยาวชนและสาธุชนที่นี่ เช่น การสอนการเจริญสมาธิภาวนา และการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่พิธีงานบุญใหญ่ในโอกาสสำคัญ ทางพระพุทธศาสนาต่างๆ อาทิ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันทอดกฐินสามัคคี โดยมีชาวอเมริกัน ชาวยุโรป ชาวเอเชีย ชาวไทย ให้ความสนใจในการฝึกสมาธิและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อย่างต่อเนื่องจำนวนมาก

             ดังนั้นโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ จึงจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สาธุชนผู้รักการปฏิบัติธรรม มีโอกาสนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องและมีผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้า

             โครงการอบรมธรรมทายาท สำหรับเยาวชน และพุทธศาสนิกชนไม่จำกัดเชื้อชาติ จัดขึ้นเพื่อให้ ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนอบรมตนเอง ตามหลักพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติอย่างจริงจัง

             โครงการบ้านกัลยาณมิตร เป็นการรวมตัวกันเพื่อปฏิบัติธรรม สำหรับนักสร้างบารมี ที่มีบ้านอยู่ต่างรัฐซึ่งห่างไกลจากวัดเป็นระยะทางไกล

             โครงการบวชอุบาสก อุบาสิกาแก้ว เป็นพระราชกุศล ตามวาระโอกาสต่างๆ

             โครงการสอบธรรมศึกษา เพื่อส่งเสริมการศึกษาธรรมะ ทางภาคทฤษฏีและเพื่อเป็นการสอดคล้อง กับนโยบายของกรมศาสนาแห่งประเทศไทย

             โครงการสอนพระพุทธศาสนาและภาษาไทย แก่ชาวท้องถิ่นและเยาวชนไทยที่เกิดในสหรัฐอเมริกา เพื่อมุ่งหวังที่จะปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม

             รวมทั้งกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น พิธีบูชาข้าวพระ พิธียกยอดมหาวิหารคุณยาย พิธีเทคอนกรีตปิดยอดโดม พิธีหล่อพระธรรมกายสามแสนองค์ โดยการรับฟังการถ่ายทอดสัญญาณภาพ และเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ถ่ายทอดไปพร้อมๆ กันทั่วโลกจากวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย ซึ่งในขณะนี้ได้เปลี่ยนเป็นการรับสัญญาณ จากจานดาวเทียมเรียบร้อยแล้ว หรือกิจกรรมที่สอดคล้อง กับทางโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา เช่น โครงการเทเหล้า-เผาบุหรี่ ของนักศึกษา ๑๒ สถาบัน เป็นครั้งแรก ในสหรัฐอเมริกา นอกจากสาธุชนในเมืองชิคาโก และเมืองใกล้เคียงจะมาร่วมงานบุญกันเป็น ประจำสม่ำเสมอแล้ว ยังมีสาธุชนจากต่างรัฐอีกหลายๆ รัฐ ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาเดินทางมาร่วมกิจกรรมงานบุญกันอย่างต่อเนื่องอีกด้วย เช่น จากรัฐวิสคอนซิน มิเนโซต้า อินเดียนา มิชิแกน ไอโอวา แคนตั๊กกี้

             ตลอดระยะเวลากว่า ๗ ปี ที่พระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร และสาธุชน วัดภาวนาชิคาโก ได้ทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ และกำลังสติปัญญา ประกอบกับ ความเพียรเสียสละ อดทนอย่างไม่มีประมาณ ที่จะร่วมกันสืบสานงานพระศาสนา รวมถึงสืบสาน เจตนารมณ์ และอุดมการณ์ของมหาปูชนียาจารย์ ในการเผยแผ่วิชชาธรรมกาย ไปสู่ใจของชาวโลก โดยไม่หวั่นเกรงต่ออุปสรรคอันใด เพราะเราต่างตระหนักดีว่า เมื่อใดชาวโลก ได้สัมผัสกับความสุขภายในอันเกิดจาก " การหยุดใจ " ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗เมื่อนั้นสิ่งที่ทุกคนแสวงหา คือ ความรัก ความเอื้ออาทร ระหว่างเพื่อนมนุษย์จะบังเกิดขึ้นและสันติสุขอันไพบูลย์ที่ชาวโลกเฝ้ารอคอย จะกลายเป็นความจริง

สำหรับท่านผู้อ่านท่านใดสนใจร่วมปฏิบัติธรรม และร่วมกิจกรรมงานบุญต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะ

วัดภาวนาชิคาโก
Meditation Center of Chicago (M.C.C.)
6224 W.Gunnison St. Chicago, IL 60630 USA.
Airport : Chicago O'hare Int'l Airport (ORD)
Tel : +(1)-773-763-8763
Fax : +(1)-773-763-7897
E-mail : [email protected]

             สไมล์เวิลด์โลกแห่งรอยยิ้มและสันติสุขฉบับเดือนเมษายนนี้ ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก่อน และอย่าลืมชวนคุณพ่อ คุณแม่ พี่น้องญาติมิตร มาร่วมหล่อองค์พระธรรมกายประจำตัวกันในวันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘ นี้ นะคะ รีบมาเอาบุญใหญ่เพื่อเป็นเสบียงติดตัวเราไปนะคะ หล่อครั้งนี้แล้ว ก็ไม่รู้ว่าจะได้หล่อกันอีกเมื่อไหร่ ขอกราบอนุโมทนาบุญกับยอดนักสร้างบารมีทั่วโลกทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ค่ะ 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร