วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๗ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

ฉบับที่ ๑๗ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ทำงานไปๆ ไม่ใช่เช้าชามเย็นชามหรอกคุณเอ๋ย แต่จะเหลือแค่เช้าช้อนเย็นช้อนเท่านั้น......อ่านต่อ
ชีวิตในสังสารวัฏ เขาใช้บุญเอาไปสู้กับบาป เวลาที่บาปเข้ามาสิงจิตเรา จะบังคับให้เราคิดพูดทำในสิ่งอกุศล ทำแล้วก็มีวิบากติดไป ทำให้เป็นอุปสรรคของชีวิตทั้งชีวิตตอนเป็นมนุษย์ ชีวิตในปรโลก และชีวิตในสังสารวัฏ...อ่านต่อ
มีการสอบคัดเลือกเข้าที่ยากส์..มาก..ก เพราะมีคนสมัครทั่วประเทศ ถึง ๓,๐๐๐ คน คัดเอาจริงๆ แค่ ๓๙ คน ......อ่านต่อ
โอวาทปาฏิโมกข์นี้เป็นโอวาทที่แปลก คือโอวาทต่างๆ นั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้กับผู้ที่ยังไม่หมดกิเลสฟัง เพื่อจะได้ปรับปรุงตัวเองให้ดีจะได้หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ แต่โอวาทปาฏิโมกข์นี้...อ่านต่อ
มีการสอบคัดเลือกเข้าที่ยากส์..มาก..ก เพราะมีคนสมัครทั่วประเทศ ถึง ๓,๐๐๐ คน คัดเอาจริงๆ แค่ ๓๙ คน ......อ่านต่อ
การที่จะบรรยายคุณธรรมของคุณยายอาจารย์ต่อนี้ไป ต้องการที่จะชี้ให้พวกเราได้เห็นว่าบุคคลผู้มีบารมีแก่กล้า ความคิด คำพูด การกระทำย่อมไม่ธรรมดา...อ่านต่อ
พระประธานองค์นี้ จะเป็นจุดเชื่อมโยงพี่น้องวงบุญที่ยังพลัดกันอยู่ให้ได้มารวมกัน......อ่านต่อ
ระยะเวลา ๓ เดือน คุณคิดว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง? สร้างคนคนหนึ่งให้เป็นคนดี ที่สังคมต้องการได้ไหม? คำตอบ คือ ได้...ถ้าคุณยังไม่แน่ใจ... ลองมาฟังเรื่องราวของพวกเขา......อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดไว้ว่า ในระยะ ๑ เดือนหลังจากวันออกพรรษา ......อ่านต่อ
ประวัติการดื่มอย่างโชกโชนมากว่า ๒๐ ปี ตลอดจนความชำนาญในการผสมเครื่องดื่มอัลกอฮอล์เกือบทุกประเภท โดยเรียนรู้จากตำรามิกเซอร์ระดับสากล ประกอบกับมีอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการเลี้ยงรับรอง สร้างความประทับใจให้ลูกค้า...อ่านต่อ
พระประธานองค์นี้ จะเป็นจุดเชื่อมโยงพี่น้องวงบุญที่ยังพลัดกันอยู่ให้ได้มารวมกัน......อ่านต่อ
หลายคนปลื้มเมื่อเห็นโล่รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกีฬาวางเรียงรายอยู่ในตู้.. ฯลฯ แต่ครั้นอยู่บนเตียงคนป่วย สังขารกำลังได้รับความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย...อ่านต่อ
พระประธานองค์นี้ จะเป็นจุดเชื่อมโยงพี่น้องวงบุญที่ยังพลัดกันอยู่ให้ได้มารวมกัน......อ่านต่อ
โปรเจคนี้เป็นโปรเจคแรก เป็นโปรเจคเดียวที่หลวงพ่อท่านเมตตาให้พวกเราได้สร้างองค์พระถึงสามแสนองค์ เมื่อก่อนเราสร้างองค์พระที่มหาธรรมกายเจดีย์อย่างมากก็เป็นหลักพัน...อ่านต่อ
" ขอให้เราได้บรรลุธรรม ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ ได้บรรลุได้ง่าย อย่าลำบากเลย " ......อ่านต่อ
"พลิกชีวิต" คำนี้ช่างโดนใจ เพราะก่อนหน้าที่เธอจะตัดสินใจไปวัดพระธรรมกาย ตามคำชวนของลูก มรสุมใหญ่กำลังเข้ามาในครอบครัว...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดไว้ว่า ในระยะ ๑ เดือนหลังจากวันออกพรรษา ......อ่านต่อ
มีการสอบคัดเลือกเข้าที่ยากส์..มาก..ก เพราะมีคนสมัครทั่วประเทศ ถึง ๓,๐๐๐ คน คัดเอาจริงๆ แค่ ๓๙ คน ......อ่านต่อ
ทำงานไปๆ ไม่ใช่เช้าชามเย็นชามหรอกคุณเอ๋ย แต่จะเหลือแค่เช้าช้อนเย็นช้อนเท่านั้น......อ่านต่อ
ที่คุณบอกว่า ได้แบ่งทรัพย์นั้นมาทำบุญด้วย ก็แสดงว่าการโกงครั้งนี้ ส่วนหนึ่งเอามาเป็นของตัวเอง ซึ่งบาปเกิด ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ อีกส่วนหนึ่งแบ่งไปทำบุญ เราลองมาดูกันว่า จะได้บุญมากน้อยแค่ไหน ......อ่านต่อ
ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า พระเวสสันดรท่านทำถูกต้องแล้ว ทำถูกในฐานะของผู้มุ่งที่จะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ......อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดไว้ว่า ในระยะ ๑ เดือนหลังจากวันออกพรรษา ......อ่านต่อ
มีการสอบคัดเลือกเข้าที่ยากส์..มาก..ก เพราะมีคนสมัครทั่วประเทศ ถึง ๓,๐๐๐ คน คัดเอาจริงๆ แค่ ๓๙ คน ......อ่านต่อ
มีการสอบคัดเลือกเข้าที่ยากส์..มาก..ก เพราะมีคนสมัครทั่วประเทศ ถึง ๓,๐๐๐ คน คัดเอาจริงๆ แค่ ๓๙ คน ......อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดไว้ว่า ในระยะ ๑ เดือนหลังจากวันออกพรรษา ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ