วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ความสำคัญของการสร้างพระสามแสนปลื้ม จากนานาทรรศนะ


คุณเพียงนิล ศิริเกษม
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว

                 โปรเจคนี้เป็นโปรเจคแรก เป็นโปรเจคเดียวที่หลวงพ่อท่านเมตตาให้พวกเราได้สร้างองค์พระถึงสามแสนองค์ เมื่อก่อนเราสร้างองค์พระที่มหาธรรมกายเจดีย์อย่างมากก็เป็นหลักพัน แต่ตอนนี้พวกเราจะได้ทำถึงสามแสนองค์ ลูกพระราชจะได้โอกาสเท่าๆ กัน เวลาที่่เราปลื้มขึ้นมาเราก็จะนึกถึงบุญสามแสนองค์ ก็จะเป็นสามแสนปลื้ม เหมือนเราผนึกพลังบุญพลังใจของเราเป็นหนึ่งเดียวกัน เวลาที่หลวงพ่อท่านทำวิชชาที่อาคาร ๖๐ ปี จะเป็นพลังที่รวมเป็นหนึ่งเดียว ยังความสำเร็จให้มีประสิทธิภาพเร็วแรงยิ่งขึ้น

                นับเป็นโอกาสพิเศษที่ลูกพระราชได้ทำเหมือนๆ กัน จะทำมาก ทำน้อย แต่เราก็ได้ทำถึง
สามแสนองค์ พลังที่เรารวมกัน นึกถึงบุญนี้เหมือนๆ กันแล้ว จะทำให้เกิดพลังใจพลังบุญที่แรงขึ้น
โดยเฉพาะก่อนที่เราจะถอดกาย หรือละโลกไป บุญนี้จะเป็นบุญที่เราระลึกนึกถึงก่อนบุญอื่นๆ เพราะเป็นบุญที่เราได้ทำมากที่สุดถึงสามแสนปลื้ม เมื่อบุญจากลูกพระราชทุกๆ คนรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน จะเป็นบุญที่มีพลังมาก ทำให้เรานึกถึงได้ก่อน และบุญนี้จะใช้ดึงบุญอื่นๆ ที่เราทำมาแล้วทั้งหมด มาสนับสนุนในการสร้างบารมีของเรา
          

คุณสุชาติ - คุณอังสนา กิตติชาติวรกุล
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว

                พระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกๆ ต้องการสร้างองค์พระสามแสนปลื้ม เพื่อปลดภาระของท่าน ถ้าตรงนี้สำเร็จเมื่อไรก็เท่ากับว่าท่านจะได้เข้าไปนั่งทำวิชชาแบบหมดห่วง

                เมื่อเวลาเรานั่งสมาธิแล้วนึกถึงบุญที่เราทำ องค์พระที่เราได้สร้างจะหนุนนำให้เข้าถึงธรรมได้ง่าย และเร็วขึ้น เราคิดว่าบุญไหนที่ปลดภาระหลวงพ่อได้ ให้ทำไปเลย ไม่ต้องคิดนาน ต่อให้อาคารภาวนาเสร็จแล้วมีบุญอื่นอีก เราก็ตั้งใจจะทำต่อไป เพราะเราเป็นลูกหลวงพ่อ เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมี

  

คุณศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
ผู้บริหาร ธุรกิจสินเชื่อ สถาบันการเงิน

                บุญนี้ใช้คำว่าสามแสนปลื้ม คือปลื้มได้ตลอดเวลา ปลื้มได้ทุกๆ เมื่อ จริงๆ แล้ว ๖๐ ปี นี้คือ การเกษียณอายุในการทำงาน แต่หลวงพ่อจะเริ่มงานที่แท้จริง ซึ่งงานที่แท้จริงของหลวงพ่อ คือการ
ทำใจหยุดใจนิ่งในการปฏิบัติธรรม เพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลาย องค์พระสามแสนองค์ คือสัญลักษณ์ของการรวมใจภายนอก สัญลักษณ์ภายในคือ การรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อให้เข้าถึงองค์พระธรรมกายของพวกเราทุกคน ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ที่เราจะพลาดไม่ได้

                แรงบันดาลใจเกิดจาก ๒ ช่วง ช่วงแรกเกิดจากได้ฟังหลวงพ่อ ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝัน พูดถึงท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ที่สามารถนำเงินปูเรียงเคียงกันเพื่อซื้อพื้นที่สร้างเชตวันมหาวิหาร ถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ครั้งนี้เรานำองค์พระมาปูเรียงเคียงกันถึงสามแสนองค์ จึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ประเสริฐสุด มีค่ามากที่สุด ควรแก่การกราบไหว้

                สองคือ เมื่อก่อนเราสร้างพระธรรมกายประจำตัวคนละองค์ๆ จารึกชื่อของเราคนละ ๑ องค์บ้าง ๕ องค์บ้างหรือมากสุดก็ ๑,๐๐๐ องค์ แต่ครั้งนี้พวกเราสามารถเป็นเจ้าของทีเดียวถึง ๓ แสนองค์ หาได้ยากมากที่มนุษย์ในโลกนี้สามารถสร้างพระได้ทีละสามแสน
องค์ในคราวเดียวกัน

                โอกาสที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ยากมาก โอกาสที่เราจะได้เจอพุทธศาสนาที่รุ่งเรืองก็ยากขึ้นไปอีก

                โอกาสที่เราจะสร้างสิ่งสำคัญที่สุดที่จะเป็นศูนย์กลางของแสงสว่างให้เกิดขึ้นกับชาวโลก ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลย ความยากต่างๆ เหล่านี้ประมวลรวมกันแล้วต้องถือว่า พวกเรามีโอกาสอันยิ่งใหญ่ ถ้าเรายังปล่อยโอกาสนี้ผ่านไป ไม่ทราบว่าจะมีโอกาสนี้อีกเมื่อไร ใน
ช่วงเวลาของการเวียนว่ายตายเกิด คงไม่จำเป็นต้องลังเลเลยว่า จะทำหรือไม่ทำ ให้ทำไปเลย เงินไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญ สำคัญที่ กำลังใจที่เราจะทำสิ่งนี้ให้สำเร็จขึ้นมาให้ได้ ก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้ มีส่วนเป็นเจ้าของบุญในครั้งนี้ ลงมือทำแล้วจะได้ภาพดีๆ ที่ประทับ
ในใจตลอด แล้วสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นในชีวิตของท่าน กระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม


                                                                                                          

 คุณเกตุกนก ดวงพรมณฑล
 อาชีพ : ค้าขาย


               สามแสนปลื้มนี้ก็เป็นอีกบุญที่ตั้งใจเอาไว้มากๆ อธิษฐานก่อนเลยว่า ขอให้ได้สร้างบุญนี้ สร้างอย่างเต็มที่เต็มกำลัง พออธิษฐานปุ๊บ ช่วงเดือนนั้นก็ได้เงินมาอย่างอัศจรรย์ ในวันอาทิตย์ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ เป็นวันที่จะขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่พนาวัฒน์ ก่อนไปตั้งใจถวายสามแสนปลื้มบูชาธรรม ขณะเดินนำปัจจัยไปถวายภาวนาสัมมา อะระหังตลอด ครั้งนี้รู้สึกปลื้มตั้งแต่ก่อนทำแล้ว พอถวายเสร็จปุ๊บเดินลงบันได ตัวจะลอยๆ ปลื้มจริงๆ เหมือนชื่อเลยค่ะ ตัวจะลอยๆ ข้างในกลวงด้วย ใหญ่ด้วย ขนลุก เดินไปนี่นะอยากให้ทุกคนอนุโมทนาบุญกับเรา อยากให้ทุกๆคนได้บุญนี้ พอได้ร่วมบุญที่พนาวัฒน์สามแสนปลื้มก็ทำให้ขนลุกขึ้นมาอีก ทำทุกครั้งปลื้มทุกครั้งเลยค่ะ

               แล้วอารมณ์ปลื้มตรงนี้แหละค่ะ จะต่อเนื่องตั้งแต่นั่งสมาธิรอบแรก ทำให้เรานั่งธรรมะดี
ขึ้ึ้นไปเรื่อยๆ ค่ะ ถามพระอาจารย์ว่าประสบการณ์แบบนี้ถูกต้องหรือเปล่า พระอาจารย์บอกว่า ใช่ ข้ามชั้นเลยนะ ก็รู้สึกว่าปลื้ม ธรรมะดีต่อเนื่องก้าวหน้ามากค่ะ ปลื้มตรงนี้จะพิเศษกว่าบุญอื่นตรงที่ว่าจะปลื้มไม่หายค่ะ นึกทีไรก็ปลื้มลงไปที่ศูนย์กลางกายของเราน่าอัศจรรย์จริงๆ ค่ะ

 


                  

คุณสุภร ศิริคุรุรัตน์
กรรมการผู้จัดการ บจ. ฤทธาเหมราช


              เป็นโอกาสในการรวมใจของพวกเราในการสร้างองค์พระสามแสนองค์ สามแสนปลื้ม โอกาสที่ผมจะได้ตอบแทนผู้มีพระคุณทั้งทางโลก และทางธรรม อาคารภาวนามีความสำคัญ ที่จะช่วยให้พวกเราสานมโนปนิธานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ที่ท่านต้องการทำงานที่แท้จริง เพื่อสันติสุขของพวกเราและชาวโลก เป็นศูนย์รวมพระพุทธศาสนาของชาวโลก ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่จะมารวมกัน แม้แต่ศาสนาอื่น การนั่งสมาธิ การทำภาวนาก็จะทำให้เกิดสันติภาพของโลก ทำให้คนไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน

              อีกโอกาสหนึ่ง ผมจะได้ทดแทนพระคุณของพี่ชายและพี่สะใภ้ที่มีอุปการคุณต่อผม ในการสร้างองค์พระสามแสนปลื้มครั้งนี้ พี่น้องทุกคนปลื้มใจกันมาก ใจของเรา บุญของเราหลอมรวมกันอยู่ที่นี่
 

 


บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร