วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๘ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗

ฉบับที่ ๑๘ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗
ทุกคนมีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดา ป่วยน้อยบ้าง ปานกลางบ้าง มากบ้าง เร็วบ้าง ช้าบ้าง อย่าไปคิดว่า ทำไมเราป่วยอยู่คนเดียวคนอื่นไม่ป่วย ทำไมเราต้องป่วย อย่าไปคิดอย่างนั้น ให้คิดว่าความเจ็บป่วยเป็นของคู่กายติดตัวเรามาเป็นธรรมดา...อ่านต่อ
สงกรานต์ เป็นวันปีใหม่ของปู่ย่าตาทวดของเรา ปีใหม่ของเรานั้น ก็มีวิธีนับวันนับเวลาแบบของเรามาแต่โบราณ แล้วขนบธรรมเนียมประเพณีก็เกิดขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับฤดูกาลที่เราใช้เป็นปีใหม่...อ่านต่อ
เจอคุณยายครั้งแรกก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเราได้อยู่ใกล้ชิดท่านมานาน ท่านเป็นผู้ที่เดินตัวตรง เป็นผู้ที่มีความสง่า เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว ดวงตาของท่านเป็นประกายสดใส ไม่บ่งบอกว่ามีอายุถึง ๗๒ ปีเลย...อ่านต่อ
เรื่องของการคุมเวลา หมายถึงว่า ใน วันหนึ่งๆ คนเราจะต้องแบ่งเวลาเอามาใช้ให้พอเหมาะพอดี ถ้าเราไม่ได้กำหนดเวลามาตรฐานของตัวเราและของลูกให้ดีก่อน การสอนอย่างอื่นให้ลูกจะทำได้ยาก...อ่านต่อ
มีแรงบันดาลใจ และเหตุผลหลายประการด้วยกัน ที่ทำให้ตัดสินใจนำเสนอเรื่องราวในแง่มุมของปัญหาการหย่าร้าง หรือแยกทางกันระหว่างสามีกับ ภรรยา ที่เคยรักกันมาก...อ่านต่อ
กายมหาบุรุษเป็นกายที่สำคัญมาก คือ นอกเหนือจากความงดงามกว่ากายใดๆ ในภพ ๓ แล้ว กายนี้แหละที่จะตรัสรู้โดยชอบได้โดยพระองค์เอง ไม่ต้องมีครู เป็นสยมภู พระผู้ตรัสรู้เอง และเป็นกายที่เหมือนๆ กันกับกาย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ...อ่านต่อ
การหล่อองค์พระครั้งเดียวมากถึง ๓ แสนองค์ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งแรกและมีเพียงครั้งเดียวในโลก จึงนับว่าเป็นครั้งเดียวในชีวิตของการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ มาพบพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย...อ่านต่อ
เส้นทาง แห่งการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์ จะต้อง มุ่งเน้นปลูกฝัง เป้าหมาย ปณิธานและ อุดมการณ์ของนักบวช เพื่อให้เป็นนักบวช ที่สมบูรณ์พร้อม ตามพุทธประสงค์ เพราะ "นักบวช" คือ "ผู้มีบุญผู้ได้โอกาส" ไม่ใช่ "ผู้ด้อยโอกาส"...อ่านต่อ
เมื่อย้อนประวัติศาสตร์ไป ๒,๕๐๐ กว่าปี ในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ พระองค์ได้ทรงประทานโอวาทปาฏิโมกข์ ให้แก่พระอรหันตขีณาสพ จำนวน ๑,๒๕๐ รูป ที่มาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ