วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 83 กันยายน ปี2552

ฉบับที่ 83 กันยายน ปี2552
ชีวิตต้องการอะไร นับเป็นคำถามที่กว้างมาก แต่ก็ตอบได้ง่ายมาก คือทุกคนต้องการความสุขและความสำเร็จ แต่วิธีการคิดในการแสวงหาสุขของแต่ล่ะคนนั้นแตกต่างกัน เพราะความคิดต่างวิธีการที่แตกต่างจึงเกิดขึ้น ผลลัพธ์จึงมีทั้งได้ไปเสวยสุขใรสววค์และเสวยทุกข์ทรมานในอบายภูมิทว่าวิสัยบัณฑิตมีมิติในการคิดไม่เหมือนใคร ท่านคิดนอกกรอบ จึงสามารถตอบคำถามแห่งชีวิตของตนเองได้ ......อ่านต่อ
มีคนจำนวนมากที่ไม่กล้าฝึกสมาธิ เพราะกลัวว่าจะทำให้เสียสติ เราควรจะอธิบายให้เขาเข้าใจ อย่างไรดี ......อ่านต่อ
มิใช่เรื่องง่าย ที่ใครสักคนหนึ่งจะกล้าตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว ปล่อยวางภารกิจการงานอันหนักหนาไว้เบื้องหลัง ......อ่านต่อ
รัฐบาลได้สั่งห้ามชาวพุทธปะกอบพิธีทางศาสนาโดยเด็ดขาด วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาถูกยกเลิก เช่น วันวิสาขบูชาไม่ให้เป็นวันหยุดอีกต่อไป แล้วประกาศวันหยุดของศาสนาผู้ที่ครอบครอง ......อ่านต่อ
ทุกสี่งในโลกล้วนมีการเปลี่ยนแปลง หากเป็นไปในทางที่ดีขึ้น เรียกว่าการพัฒนา แต่คุณภาพชีวิตที่ดีจะเกิดขึ้นอย่างไร? คำตอบ คือเกิดขึ้นได้เมื่อเราทำความดี ......อ่านต่อ
หัวเรื่องวันนี้ ทำไมคนมีความรู้ถึงถูกหลอกง่าย ดูเผิน ๆ คนมีความรู้น่าจะหลอกยาก คนความรู้ น้อยน่าจะหลอกง่าย ......อ่านต่อ
จากภาวะที่ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งนับวันปัญหาต่าง ๆ จะยี่งทวีความรุนแรงเพี่มมาก ขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเหตุนี้ คณะสงฆ์ทั่วประเทศไทย จึงได้ผนึกกำลังกันจัดให้มีโครงการอุปสมบทหมู่ ๗,๐๐๐ รูป ๗,๐๐๐ ตำบลทั่วไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหลอมรวมใจของพุทธบริษัท ๔ ทั้งแผ่นดินที่จะมาสร้างมหากุศล เพื่อนำพาสังคม และประเทศชาติ ให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ......อ่านต่อ
เนื่องในวาระโอกาสมหามงคล วันธรรมชัย ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ พระปลัดสุธรรม สุธมฺโม ผู้แทนมูลนิธิ ๖๐ ปี ธรรมชัย เพื่อการศึกษาแห่ง ประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย ......อ่านต่อ
ใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยหนักให้นึกขยายองค์พระให้ขับไล่โรคร้ายไข้เจ็บออกไปทุกอณูเนื้อ ทุกขุมขน จิตใจอย่าไปเกาะเกี่ยวอยู่ที่ลูกหลาน เดี๋ยวจะไปไม่ไกลเป็นจิ้งจกตุ๊กแกที่บ้าน ......อ่านต่อ
ด้วยมโนปิธานของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ที่ปรารถนาจะฟื้นฟู คำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้หวนคืนกลับมา ......อ่านต่อ
เพราะแม้เราจะมองทั้งประเทศออก แต่ถ้ามองทิศ ๖ ของตัวเองไม่ออก จะแก้ไขสังคม ชุมชนที่ตัวเองอยู่ไม่ได้ แม้แต่การปลูกฝังศีลธรรมของเยาวชนทั้งประเทศก็จะทำไม่ได้ ถ้าทำไม่สำเร็จบั้นปลายชีวิตของเราก็อย่าหวังว่าจะอยู่เป็นสุข เพราะลูกหลานก็จะทำหน้าที่ประจำทิศ ๖ ของตัวเองไม่ถูก ......อ่านต่อ
มาตรการสั้น ๆ ง่าย ๆ ก็คือ ๑. ทำความเข้าใจกัน ๒. ตัดต้นไม้ ตัดรากแก้วไม่ได้ ก็ไม่เป็นไร ตัดรากแขนงก่อน เมื่อรากแขนงหมดแล้ว รากแก้วก็อยู่ไม่ได้ ต้องโค่นจนได้สักวันหนึ่ง รากแขนงคืออะไร ก็เพื่อนขี้เมาอย่าเอาเข้าบ้าน อุปกรณ์ในการกีนเหล้าเอาไปที้งให้หมด ขวดเหล้า ขวดเบียร์ แม้ขวดเปล่าก็อย่าให้ใครเอาเข้ามา ยี่งไปกว่านั้น แม้กับข้าวขี้เมาก็อย่าไปทำ ทำกับข้าว อย่างอื่นกีนเถอะ จะได้ไม่นึกถึงบรรยากาศเก่า ๆ แล้วเราคงพอจะมีความสุขขึ้น ฝากเป็นข้อคีดแต่เพียงเท่าน ......อ่านต่อ
อาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง อาคารหลังนี้หลวงพ่อ รับเป็นประธานในการสร้าง เมื่อตั้งใจแล้วต้องลุยให้สำเร็จให้ได้ ......อ่านต่อ
วันนี้หน้าประตูทางเข้าห้องปฏิบัติธรรมมีการจัดดอกไม้ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากที่เคยเห็น ......อ่านต่อ
พระพุทธศาสนาจักรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเปล่งแสงเฉิดฉันดุจดวงอาทิตย์อุทัย ......อ่านต่อ
พวกเราอย่าไปทำอย่างนี้ ตั้งใจฝึกตัวเองให้ดี ให้มีความรู้ความสามารถ คนอื่นเขาอาจจะไม่ฉลาดเท่าเรา ไม่เป็นไร ให้กำลังใจกันไป ช่วยเหลือ เกื้อกูลกันไป สนับสนุนกันไป สุดท้ายก็จะทั้งเก่งทั้งดีกันทุก ๆ คน แล้วสังคมเราก็จะน่าอยู่ ......อ่านต่อ
"วันสมาธิโลก" วันสำคัญแห่งการสร้างบารมี ที่ยอดกัลยาณมิตรจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ได้พร้อมใจกันเดินทางมาสั่งสมบุญ ......อ่านต่อ
เมื่อเปรียบเทียบโรคอัลไซเมอร์กับโรคร้ายแรงอื่น ๆ โรคอัลไซเมอร์ นับว่าเป็นโรคที่น่ากลัวมาก ......อ่านต่อ
เครือข่ายกัลยาณมิตร หมายถึง เครือข่าย คนดี หรือเครือข่ายมิตรแท้ ......อ่านต่อ
ลูกเป็นลูกหลานที่มีเชื้อสายหลวงปู่วัดปากน้ำ คนหนึ่ง เกิดที่อำเภอสองพี่น้องค่ะวันนี้ลูกขออนุญาต ส่งเรื่องราว Case Study ที่คิดว่าจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ซึ่งเรื่องราวนี้ลูกเชื่อมั่นว่าจะกลายเป็นประวัติศาสตร ์ ที่ถูกจารึก และกล่าวขานถึงคุณงามความดีและผลบุญที่เขาทั้งหลายได้ทำไว้กับหลวงปู่ค่ะ ......อ่านต่อ
วัดพระธรรมกายต้อนรับผู้เข้าสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และ เจ้าหน้าที่อำนวยการสอบ รวมทั้งสิ้นกว่า ๓๕,๐๐๐ คน ณ สภาธรรมกายสากล เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา ......อ่านต่อ
ช่วงปลายฝนทิ้งฤดูอย่างนี้ หลายประเทศในแถบเอเชียต้องประสบกับภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ เช่น อิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่น "มรกต" ทำให้ไต้หวันประสบอุทกภัยครั้งประวัติศาสตร์ในรอบ ๕๐ ปี ซึ่งมาพร้อม ๆ กับพายุดีเปรสชัน ......อ่านต่อ
ระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ท่านกล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ไม่ใช่ระดับชาติ แต่เป็นระดับโลก ......อ่านต่อ
บ่ายวันหนึ่งขณะที่เดินตามหลวงพ่อไปตามถนนภายในวัด หลวงพ่อหันไปเห็นลูกไก่ตัวน้อย ข้างทาง ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ