วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 82 สิงหาคม ปี2552

ฉบับที่ 82 สิงหาคม ปี2552
"เราควรจะมองให้ไกลขึ้นไปอีกว่า ทำอย่างไรพระศาสนาจะเจริญไปจนสุดรอยต่อของพุทธันดรนี้กับพุทธันดรหน้า" และโปรดรับทราบเอาไว้เถิดว่า พวกเราคือลูกพระธัมฯ ผู้มากอบกู้พระพุทธศาสนา ผู้นำพาโลกนี้ให้สว่างไสว ผู้จรรโลงพุทธศาสน์ให้กว้างไกล ให้ผ้ากาสาวพัสตร์ ปลิวไสวในใจมหาชน......อ่านต่อ
สิ่งที่เราเคยประมาณการกันว่า คือ "ความสุข"Ž ที่มีอยู่ดาษดื่นในโลกใบนี้ ส่วนใหญ่ล้วนต้องซื้อหาหรือแลกมาด้วยทรัพย์สินเงินทอง ......อ่านต่อ
ภาพแห่งความสำเร็จของงานในวันนี้ได้กลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของวงการศึกษา และการส่งเสริมเยาวชนของประเทศไทย ถือเป็นตัวอย่างที่ดี ที่สังคมควรยึดถือเป็นแบบอย่าง เป็นแบบฉบับที่ดี ในการทำความดี เพราะเมื่อคนไทยรวมพลังกันได้ แล้ว ปัญหาใดๆ เราก็สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคได้ทั้งสิ้น ......อ่านต่อ
สมัชชาใหญ่ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เวลาพูดถึงยาเสพติด คนทั่วไปมักจะนึกถึง ยาบ้า ฝิ่น เฮโรอีน หรือยาเสพติดที่ร้ายแรงทั้งหลาย ซึ่งเรื่องเหล่านี้ ได้มีการกล่าวถึงกันค่อนข้างมากแล้ว และโดยทั่วไปเราก็เห็นโทษเห็นภัยกันอย่างชัดเจน เหลือแต่เพียงว่าจะทำอย่างไรจึงจะป้องกันไม่ให้ระบาด ไม่ให้แพร่หลายออกไป หรือจำกัดขอบเขตให้เหลือน้อยที่สุด ......อ่านต่อ
"เวลา" เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดของนักสร้างบารมี เพราะทุกอนุวินาทีที่ผ่านไป ย่อมหมายถึงโอกาสในการสั่งสมบุญบารมีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป นักสร้างบารมีจะไม่ยอมปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปอย่างไร้ประโยชน์ เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้บนโลก และสิ่งเดียวที่เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า เราจะมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการสร้าง "บุญ" อันเกิดจากการทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา ......อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกายมอบของตักบาตรที่ได้รับจากโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย จำนวน ๔ คันรถบรรทุก ถวายแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด และมอบเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจใน ๔ จังหวัดภาคใต้ เนื่องในพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด ปีที่ ๕ ครั้งที่ ๕๐ ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลา เมื่อ วันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ......อ่านต่อ
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า พระพุทธศาสนาเริ่มเผยแผ่เข้ามาสู่ดินแดนมองโกเลีย ในปัจจุบันราวช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๗ - ๑๘ และเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัยพระเจ้าอัลตันข่าน ที่ทรงประกาศให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำ ชาติของจักรวรรดิมองโกลในปี พ.ศ. ๒๑๒๐ แต่ทว่า พระพุทธศาสนาในมองโกเลียที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาหลายร้อยปี ......อ่านต่อ
หน้าที่อันยิ่งใหญ่ประการหนึ่ง ซึ่งวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกายได้ตระหนักถึงความสำคัญ คือ การสร้างคนให้เป็นคนดีให้เกิดขึ้นแก่สังคม ประเทศชาติ และชาวโลก จึงมีการจัดตั้งศูนย์สาขา ไปทั่วโลก เพื่อการเผยแผ่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เข้าไปในทวีปต่าง ๆ และมีการคัดสรรผู้ที่เหมาะสม มีความพร้อม เพื่อที่จะมาบรรพชาอุปสมบท ศึกษาคำสอนขององค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อจะได้นำเอาคำสอน อันทรงคุณค่า มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง บุคคลรอบข้าง ตลอดจนสังคม ประเทศชาติ และชาวโลก ......อ่านต่อ
ปัจจุบันแม้ว่าอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มี ผู้นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก แต่ถึงกระนั้น ชาวมุสลิมก็ได้ให้การยอมรับพระพุทธศาสนาว่าเป็น รากฐานของอารยธรรมอันเก่าแก่ของตน โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง จากเหตุการณ์สำคัญในปี พ.ศ. ๒๓๕๗ ที่ได้มีการค้นพบเจดีย์บรมพุทโธ ที่ถูกทิ้งร้างอยู่กลางป่าลึก ......อ่านต่อ
นับจากวันถือกำเนิด ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๒๗ จวบจนกระทั่งถึงวันนี้ เป็นวาระครบ ๑๒๓ ปี ของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)บุคคลสำคัญของโลก ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นำความรู้แจ้งภายในออกมาเปิดเผยแก่ชาวโลกอีกครั้งการบังเกิดขึ้น ......อ่านต่อ
เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ผ่านมาสภาธรรมกายสากล ฯ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ได้กลายเป็นศูนย์กลางเป็นที่รวมของความสว่างไสว ของคุณครูผู้ให้แสงสว่างจำนวนกว่า ๑๐,๐๐๐ คน จากทุก ภูมิภาคทั่วประเทศ เดินทางมาร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกครั้งที่ ๓ ......อ่านต่อ
มีคนจำนวนมากที่ไม่กล้าฝึกสมาธิ เพราะกลัวว่าจะทำให้เสียสติ เราควรจะอธิบายให้เขาเข้าใจ อย่างไรดี ......อ่านต่อ
บุคคลที่มีปัญญาทางธรรมย่อมมีปัญญาทางโลกอย่างแน่นอน แม้เขาจะมีฐานะไม่ร่ำรวย แต่เขาก็สามารถ พึ่งตนเองได้ เลี้ยงตนเองได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ ไม่ต้องเป็นภาระของสังคมหรือของใคร ๆ ไม่เป็นพิษ ไม่เป็นภัยต่อสังคม เพราะเขาเป็นคนดี ......อ่านต่อ
บางคนทำธุรกิจพอถึงจุดหนึ่งเข้า ทำท่าว่าจะได้กำไรเท่านั้นเท่านี้ แล้วมีอันเป็นไป แสดงว่ากำลังบุญของเราหย่อน ให้รีบสร้างบุญใหม่เสียแต่วันนี้ล้วบุญใหม่วันนี้จะเป็นบุญเก่าของเราวันพรุ่งนี้ บุญใหม่ของเราเดือนนี้จะเป็นบุญเก่าของเราเดือนหน้าบุญใหม่ ของเราปีนี้จะเป็นบุญเก่าของเราปีหน้า บุญใหม่ชาตินี้จะเป็นบุญเก่าชาติหน้า พูดง่าย ๆ ทำมาหากินก็ทำไป แต่อย่าลืมทำบุญเท่านั้นแหละ อย่างนี้รวยข้ามชาติเลย ......อ่านต่อ
พระสูตร กูฏทันตสูตรนี้ ถือว่าเป็นการปฏิรูปแนวความคิดในการบริหารบ้านเมือง ที่กล้าหาญที่สุดและใหม่ที่สุดในยุคนั้น เท่ากับ ว่าเป็นการลบล้างตำรา ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีเดิม ซึ่งกำหนดโดยพราหมณ์ปุโรหิต ซึ่งถือว่าเป็นราชบัณฑิต ผู้รอบรู้ นักวิชาการ และที่ปรึกษาผู้นำของประเทศ ที่มีบทบาท สูงสุด ......อ่านต่อ
โครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย นอกจากจะเป็นการธำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้พุทธบุตรผู้เป็นศาสนทายาททั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัย เช่น ๔ จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ได้ยืนหยัดเป็นหลักชัยของพระพุทธศาสนาได้อย่างมั่นคง ......อ่านต่อ
โอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ถ่ายทอดเสียงไปยังศูนย์สาขาทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ลูกพระ ลูกเณร ของหลวงพ่อได้รับฟังพร้อม ๆ กัน จะได้นำโอวาทของหลวงพ่อไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เพื่อทำให้วันเวลาในช่วงเข้าพรรษานี้ เป็นวันเวลาแห่งการเข้าถึงพระธรรมกาย ......อ่านต่อ
คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ถวายโล่พุทธคุณูปการ ระดับกาญจนเกียรติคุณ แด่พระภาวนาวิริยคุณ โดยท่านประธานสภาผู้แทนราฎร มอบหมายให้ รองประธานสภาฯ คนที่ ๒ พ.อ.ดร.อภิวันท์ วิริยะชัย เดินทางมามอบถวายโล่รางวัลนี้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ......อ่านต่อ
โครงการอุปสมบทหมู่ ๗,๐๐๐ รูป ๗,๐๐๐ ตำบลทั่วไทย มหากุศลอันเกิดจากการอุปสมบทหมู่ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ที่กำลังได้รับการกล่าวขานอย่างกว้างขวางไปทั่วประเทศ พร้อม ๆ กับกระแสการทำหน้าที่เชิญชวนบวชของหน่วยงานต่าง ๆ และเหล่ากัลยาณมิตร ลูกพระธัมฯ ที่กำลังเร่งทำหน้าที่กันอย่างสุดหัวใจ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ๗,๐๐๐ รูปได้อย่างเป็นอัศจรรย์ ......อ่านต่อ
พุทธบุตร คือผู้สืบทอดคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นหัวใจสำคัญของการสืบทอด พระพุทธศาสนาให้ยืนยงต่อไปในภายภาคหน้า ดังนั้นสมควรอย่างยี่งที่ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกั นสนับสนุนส่งเสรีมการศึกษา ในภาคปรียัติและภาคปฏิบัติของคณะสงฆ์ เพื่อให้ทุกรูป มีข้อวัตรปฏิบัติอันบริสุทธี์บริบูรณ์ สมกับความเป็น "พระแท้" ที่เหล่าพุทธศาสนิกชนเคารพบูชา และกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ ......อ่านต่อ
ประเทศไทยของเราเจริญรุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนามายาวนานนับพันปี จนอาจกล่าวได้ ว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนา ที่อยู่คู่ชนชาติไทยมาทุกยุคสมัย ตราบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ และพระพุทธศาสนานี้เองที่ช่วยหล่อหลอมจิตใจของคนไทยให้มี ความโอบอ้อมอารี มีน้ำใจ รู้จักให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัย และมีบุคลิกภาพที่ยิ้มแย้มแจ่มใสจนได้รับการกล่าวขานจากชาวโลก ว่าเป็น " สยามเมืองยิ้ม" ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของ ดินแดนแห่งความสุขที่ใคร ๆ ก็อยากจะเข้ามาสัมผัส ......อ่านต่อ
เราจะเป็นคนที่ยึดตีดกับสี่งเก่า ๆ โดยไม่ยอมลืมตาดูรอบตัวหรือ ลองเปีดใจรับการเปลี่ยนแปลงที่เกีดขึ้น แล้วดูสีว่าจะมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร บางเรื่องอาจจะไม่ถูกใจเรานัก ต้องเรียนรู้ใหม่ อะไรเปลี่ยนแปลงก็ต้องเสียเวลาปรับตัว แต่ผลลัพธ์ที่ดีย่อมเกิดกับตัวเราเองเสมอ ......อ่านต่อ
วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก พุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกต่างร่วมกันสร้างกุศลเพื่อ ถวายเป็นพุทธบูชา โดยเฉพาะที่วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ก็ได้มีกิจกรรมบำเพ็ญบุญและปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดทั้งวัน ......อ่านต่อ
ความไม่ประมาท คือ การมีสติกำกับตัวอยู่เสมอ ไม่ว่าจะคิด พูด ทำสี่งใด ก็ไม่ยอมถลำลงไปในทางเสื่อม และไม่ยอม พลาดโอกาสในการทำความดี ตระหนักมั่นถึงความดีที่ต้องทำ และบาปกรรมที่ต้องเว้น ความไม่ประมาทเป็นคุณธรรมที่ สำคัญยิ่ง กุศลธรรมทั้งหมดล้วนประมวลลงที่ความไม่ประมาท เหมือนรอยเท้าทั้งหลายประชุมรวมลงในรอยเท้าช้าง ......อ่านต่อ
เราจะรู้สึกเบาและทำให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น ในไม่ช้าก็จะถึงจุดหมายที่เราต้องการ ถ้าเราหมั่นเหลาใจและเหลาชีวิตของเราอยู่เสมอ ......อ่านต่อ
แอนนิต้า นุส หนึ่งในสมาชิกเยาวชนพีซ เรฟโวลูชั่น จากประเทศแอฟริกาใต้ ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ