วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ประมวลภาพ พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำหลวงปู่ วันครูวิชชาธรรมกาย

ทบทวนบุญ

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

 

 

       แล้ว ๑๒ ปี แห่งการรอคอย ของบรรดาศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศก็มาถึง วันอัญเชิญรูปหล่อทองคำ ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ประดิษฐาน ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เป็นการถาวร

 

 

วันครูวิชชาธรรมกาย

         นับย้อนจากวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ของปีนี้ ไปเมื่อ ๘๙ ปีก่อน ในคืนวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ของปีพุทธศักราช ๒๔๖๐ ณ อุโบสถ วัดโบสถ์ (บน) อำเภอบางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ได้ทุ่มชีวิตบำเพ็ญเพียรอย่างเอกอุ จนได้บรรลุวิชชาธรรมกาย ค้นพบวิธีการ เข้าถึงพระธรรมกายภายใน ซึ่งได้สูญหายไปหลังพุทธปรินิพพานกว่า ๕๐๐ ปี จากนั้นจึงได้เผยแผ่วิธีการปฏิบัติธรรม จนมีผู้เข้าถึงสันติสุขอันแท้จริงภายใน และแผ่ขยายไปทั่วโลก ให้ชนทั้งหลายได้รู้จุดมุ่งหมายของชีวิตในการเกิดมาเป็นมนุษย์

 

 

 

       ขบวนอัญเชิญรูปหล่อทองคำหลวงปู่ ประดิษฐานบนประติมากรรมรัตนะ ๗ ซึ่งประกอบด้วย ขบวนคณะสงฆ์ริ้วขบวนรัตนะ ๗ ขบวนธงชนิดต่างๆ พร้อมด้วยสาธุชนกว่าสองแสนคน เดินเวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีย์ ๑ รอบ

         เช้าของวันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นอีกเช้าที่มีความสว่างไสวเป็นพิเศษ ด้วยสีขาวบริสุทธิ์ของชุดที่สาธุชนหลายแสนคนจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก ได้สวมใส่มาร่วมพิธีบูชาครูวิชชาธรรมกาย แม้วันนี้จะไม่ใช่วันหยุดราชการ แต่ทุกคนต่างจัดการงานต่างๆ ไว้ล่วงหน้า และหยุดงานเพื่อมาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูวิชชาธรรมกาย ครูที่มีความหมายที่สุดในชีวิต หลายท่านที่มาจากต่างจังหวัด พอทราบข่าวจากผู้นำบุญว่าวันนี้จะมีพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำของหลวงปู่ ก็รีบกระโดดขึ้นรถมาเลย โดยไม่กังวลกับภาระใดๆ เพราะมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระเดชพระคุณหลวงปู่อย่างเปี่ยมล้น

           วันนี้ ณ สภาธรรมกายสากล เนืองแน่นไปด้วยสาธุชนหลายแสนคน ต่างพากันนั่งรอการประกอบ พิธีบูชาครูวิชชาธรรมกาย ด้วยความสงบ สำรวม เมื่อประธานสงฆ์ คือพระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เดินทางมาถึง และนำปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ พอช่วงสายก็ถึงพิธีที่สำคัญยิ่งนั่นก็คือ พิธีบูชาครูวิชชาธรรมกาย เสียงสวดมนต์สรรเสริญครูวิชชาธรรมกาย กังวานไปทั้งสภาฯ พร้อมกับความปีติและภาคภูมิที่เอ่อล้นในใจว่า นี่นับเป็นบุญนักหนอ ที่เราได้เกิดมาเป็นชาวพุทธ เกิดในบุญเขตแห่งพระพุทธศาสนา และได้มาเป็นลูกศิษย์ หลานศิษย์ ของสุดยอด บรมครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย สายตาแต่ละคู่ จับจ้องไปที่รูปหล่อทองคำของพระเดชพระคุณ พระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

 

 

นับจากวันสถาปนาสู่การอัญเชิญ

           หลายคนยังจำได้ดี ถึงวันที่ได้ร่วมกันหล่อรูปเหมือนทองคำของท่านขึ้นมา เมื่อครั้งปี ๒๕๓๗ ซึ่งนำโดยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง และพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้นำทองคำที่รวบรวมจากศิษยานุศิษย์ทุกเพศทุกวัย ทั้งในและต่างประเทศ มาหล่อรวมกัน เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทีอย่างสูงสุด และเป็นเครื่องน้อมนึกถึงปฏิปทาอันสูงส่งของท่าน เพื่อให้ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายมุ่งดำเนินตาม

 

 

 

 

         พิธีหล่อในครั้งนั้น เริ่มขึ้นในบ่ายของวันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๓๗ สาธุชน เรือนแสนนั่งประนมมือสงบนิ่ง ภายใต้ร่มเงาของซาแลนสีเขียว คณะพระภิกษุสงฆ์สวดชะยันโต ด้วยเสียงอันไพเราะ ขณะที่พิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีเริ่มขึ้น วันนั้นเราต่างเพ่งมองไปที่สายทองอันบริสุทธิ์ ที่บางคนถึงกับได้สละสร้อยอันแสนรักที่สวมอยู่ในคอ และแหวนวงสวยในมือ เพื่อถวายเป็นส่วนหนึ่งของรูปหล่อทองคำ ซึ่งเราต่างตระหนักดีว่า เมื่อเทียบกับพระคุณของท่านที่จะได้สละชีวิต ค้นคว้าวิชชาธรรมกาย และนำมาสั่งสอนแก่ชาวโลกแล้ว แม้จะแกะสลักท่านด้วยภูเขา แห่งรัตนชาติก็ยังนับว่าน้อยไป คงมีแต่ทองคำบริสุทธิ์เท่านั้นที่เราพอจะหาได้ และควรค่าแก่การหล่อรูปเหมือนของท่านขึ้นมา เพราะเป็นธาตุบริสุทธิ์งดงามมาตั้งแต่กำเนิด เป็นสิ่งที่ถือว่าทรงคุณค่ามากที่สุดในมนุษยโลก

           จากวันนั้นถึงวันนี้ ร่วม ๑๒ ปีแล้ว ที่รูปหล่อทองคำของท่านได้สำเร็จโดยสมบูรณ์ และมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ที่ผู้มีบุญได้พร้อมใจกันสถาปนาตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๙ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ก็พร้อมแล้วต่อการประดิษฐาน จึงถึงกาลอันเป็นมหามงคล ที่ศิษยานุศิษย์จะได้มาร่วมอัญเชิญ รูปหล่อทองคำของท่านประดิษฐานที่มหาวิหารอย่างถาวร

ตามติดหลวงปู่ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม

          ภาคบ่าย หลังพิธีจุดเทียนใจ ไฟนิรันดร์ อนันตชัย และถวายปัจจัยบูชาธรรม รวมถึงรับฟังโอวาทจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยเสร็จเรียบร้อย ก็มาถึงพิธีที่สาธุชนจากทั่วประเทศ ตั้งใจรอคอย คือ พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เพื่อประดิษฐาน ณ มหาวิหาร

           พิธีได้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา ๑๕.๔๐ น. โดยสาธุชนในชุดขาวบริสุทธิ์จากทั่วประเทศ พากันตั้งแถวอย่างเป็นระเบียบ โดยนึกถึงโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ซึ่งท่านได้ตอกย้ำว่า ในวันนี้ให้ลูกทุกคน นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ เอาไว้ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลา

           ก่อนถึงลานมหาธรรมกายเจดีย์ สาธุชนทยอยจัดแถวและรับรูปมุงบังตั้งได้ ของพระเดชพระคุณหลวงปู่มาถือไว้ในมือ ในขณะที่จัดแถวอยู่นั้น พลันได้ยินเสียงสนทนาแว่วมาว่า "รู้จักหลวงปู่ท่านได้ยังไง" "รู้จักสิ หลวงปู่ท่านศักดิ์สิทธิ์มาก ที่หมู่บ้านมีไฟไหม้ ปรากฏว่าไหม้อาคารทั้งหลัง แต่มีรูปหลวงปู่รูปเดียวที่ไม่ไหม้ไฟ เลยศรัทธาท่านมาก พอมีคนไปบอกว่า จะมีงานอัญเชิญหลวงปู่ก็เลยมา" จึงไม่แปลกใจเลยที่วันนี้จะมีคนจำนวนกว่าสองแสน มาร่วมอัญเชิญหลวงปู่ นี่เพียงจากบทสนทนาเล็กๆ ในระหว่างการจัดแถวเท่านั้น เรายังได้ยินผู้คนกล่าวถึงอานุภาพของท่านถึงเพียงนี้

 

 

พิธีอัญเชิญ รูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เวียนประทักษิณรอบมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

            เมื่อแถวและริ้วขบวนเสร็จเรียบร้อย ทุกคนต่างก็เดินด้วยอาการสำรวม โดยมีภาพของ พระเดชพระคุณหลวงปู่ ถือชูที่มือด้านซ้าย ส่วนมือขวาจับเชือกสายศีล (สายสิญจน์) สีขาวบริสุทธิ์ พร้อมกับสวดสรรเสริญพระเดชพระคุณหลวงปู่ ไปด้วย โดยขบวนอัญเชิญรูปหล่อทองคำประกอบด้วย ขบวนคณะสงฆ์ ริ้วขบวนรัตนะ ๗ ขบวนเสลี่ยงอุบาสก และขบวนธงชนิดต่างๆ บางคน เดินไป ยิ้มไป มองไปข้างหลังก็เห็นแถวของสาธุชนโค้งเป็นวงกลม ตามรอบวงของสายศีลอย่างสวยงาม แลไปข้างหน้าก็เป็นแถวยาวสุดตา โดยมีรูปหล่อทองคำของพระเดชพระคุณหลวงปู่ บนประติมากรรมรัตนะ ๗ เป็นองค์ทองสุกปลั่ง ปรากฏเด่นเป็นประธานอยู่เบื้องหน้า เรารู้สึก ประหนึ่งว่า ได้ก้าวเดินตามพระเดชพระคุณหลวงปู่ อย่างแท้จริง สายศีลที่ทอดยาว เปรียบดั่งสายบุญที่เราทั้งหลายได้เชื่อมไปกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ตลอดทาง จังหวะรอเสียงเพลงสวดสรรเสริญ หลวงปู่ เริ่มต้นอีกรอบ มีเพื่อนกัลยาณมิตรคนหนึ่งหันมายิ้มให้พร้อมกับพูดเบาๆ ด้วยเสียงอันสั่นเครือ พอให้ได้ยินว่า "ภูมิใจนะที่ได้เกิดมาเป็นลูกหลาน หลวงปู่" และสังเกตได้ว่าแม้ดวงหน้าของเขาจะอิ่มด้วยรอยยิ้ม แต่ดวงตาคู่นั้นส่องประกายของน้ำตาให้เห็นแวววับ และเชื่อว่าหลายๆ คนที่ร่วมเดินตามหลวงปู่ในครั้งนี้ ก็คงรู้สึกไม่ต่างกันนัก ทั้งปีติและภาคภูมิใจที่เราได้มาพบสายบุญของพระเดชพระคุณหลวงปู่ หากไม่ได้พบและได้ฟังคำสั่งสอนของท่าน ก็มองไม่ออกเลยว่าจะดำเนินชีวิตใน วัฏสงสารที่แสนอันตรายนี้อย่างไรให้ปลอดภัย จากอบายภูมิ และถึงแม้โดยส่วนใหญ่จะเกิดไม่ทันในยุคสมัยเมื่อครั้งท่านยังมีชีวิตอยู่ แต่เราก็รู้สึกว่า ท่านไม่ได้ไปไหน และไม่ได้อยู่ห่างไกลจากศิษยานุศิษย์ท่านใดเลย ไม่ว่าจะอยู่วัยใด หรือมุมไหนของโลกก็ตาม ดังปรากฏเรื่องราวหลายเรื่องว่า ในจังหวะที่ชีวิตท้อแท้สับสน หรือผจญกับอุปสรรคนานัปการ หลวงปู่ก็จะปรากฏเป็นภาพในใจหรือในความฝันให้เห็นเสมอ ราวกับจะบอกลูกศิษย์ หลานศิษย์ของท่านให้ทราบว่า ท่านไม่ได้อยู่ ณ ที่ห่างไกล แต่อยู่ในกลางใจ ตามติดชิดใกล้ คอยปกป้องผองภัยให้ปวงศิษย์อยู่ตลอดเวลา เมื่อเดินไปสักระยะ เม็ดน้ำจากฟ้าเริ่มพรมพร่างลงมา แต่ก็เป็นเพียงละอองฝนที่ดับร้อนในแดดบ่ายเท่านั้น ทั้งๆ ที่ท้องฟ้าบริเวณโดยรอบมืดครึ้มราวกับพร้อมที่จะทะลักเม็ดฝนจนเจิ่งนอง

 

 

อัญเชิญรูปหล่อทองคำของพระเดชพระคุณหลวงปู่ เคลื่อนสู่รัตนบัลลังก์

             เมื่อเดินเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ ครบ ๑ รอบ จากนั้นริ้วขบวนได้อัญเชิญ รูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เวียนประทักษิณรอบมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ก่อนที่จะอัญเชิญเข้าสู่ภายในเพื่อประดิษฐาน ณ ศูนย์กลาง และเมื่อประธานสงฆ์ คือพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อ ธัมมชโย) ได้ประกาศให้ตัวแทนสาธุชน กดปุ่ม อัญเชิญรูปหล่อทองคำของพระเดชพระคุณหลวงปู่ เคลื่อนสู่รัตนบัลลังก์ เสียงสวดสรรเสริญคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี ก้องกังวานขึ้นมาอีกครั้ง พร้อมกับความปลาบปลื้มใจอย่างไม่มีประมาณเอิบอาบซึมซาบไปทั้งใจ

             ทันทีที่รูปหล่อทองคำหลวงปู่ ประดิษฐานบนรัตนบัลลังก์อย่างสมบูรณ์ ทุกคนต่างรู้สึกว่า วันนี้เราได้มาทำหน้าที่ของตัวเอง ในการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ พระเดชพระคุณหลวงปู่อย่างสมบูรณ์แล้ว และก่อนจะแยกย้ายกันกลับบ้าน สาธุชนได้รับเหรียญปราบมาร ทองสำเร็จ เป็นเหรียญของขวัญกันคนละ ๑ เหรียญ เพื่อเป็นเครื่องตรึกระลึกนึกถึงบุญ และก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการทำความเพียรที่จะประพฤติ ปฏิบัติธรรม และสร้างบารมีตามติดพระเดชพระคุณหลวงปู่ไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 48 ตุลาคม ปี 2549

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร