วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ๑๒๒ ปี พระมงคลเทพมุนี ความกตัญญูที่สถาปนาไว้บนแผ่นดินเกิดของหลวงปู่

เรื่องจากปก: อุบลเขียว

 

 

 

 

           "...กลางนี่ ลึกซึ้งนัก ไม่มีใครรู้ใครเข้าใจกันเลย ธรรมที่่เรียกว่า ข้อปฏิบัติอันเป็นกลางนะ ปฏิบัติ แปลว่า ถึงเฉพาะครึ่งกลาง..". โอวาทพระมงคลเทพมุนี ( สด จนฺทสโร )

            อมตะโอวาทอันทรงคุณค่า ที่พระเดชพระคุณ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้มอบไว้ให้กับอนุชนคนรุ่นหลังนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงคำนิยามทั่วไปที่มีความหมายดาษดื่น แต่คือสุดยอดแห่งธรรมปฏิบัติที่แลกมาด้วยชีวิตเป็นเดิมพัน ทุกคำจึงกลั่นมาจากความบริสุทธิ์ล้วนๆ เป็นดังถ้อยคำเพชร ถ้อยคำพลอยอันล้ำค่า คือ สัจจวาจา ที่ไม่ทิ้งข้อกังขาใดๆ ไว้ในใจ จึงเป็นที่มา ของความหมายว่า "คำเดียว ใช้ไปได้ตลอดชาติ"

             หนึ่งในตัวอย่างวรรคทองเหล่านี้ คือสายใยเชื่อมโยงบุญบารมี ให้กับผู้มีปุพฺเพกตปุญฺญตา หรือผู้มีบุญวาสนามาก่อน เมื่อได้ยินได้ฟัง ได้รู้ได้เห็นแล้ว จะเกิดข้อคิดสะกิดใจอย่างมาก ปรารถนา จะสืบเสาะค้นหาที่มาอันแท้จริง ความลับแห่งชีวิตที่ถูกปกปิดมานานแสนนานนับอสงไขยกัป กำลังจะถูกเปิดเผยขึ้นด้วยดวงใจของยอดนักสร้างบารมีทุกคน

         ดังนั้น สิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอัฐบริขาร ข้าวของเครื่องใช้ หนังสือที่บันทึกประวัติและปฏิปทาการสร้างบารมี รวมไปถึง มหานุสสรณ์สถานทุกแห่งที่สร้างขึ้นเพื่อสักการบูชา ท่าน จึงไม่ใช่เพียงพยานวัตถุที่จารึกประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญ แต่ยังหมายถึง พันธสัญญาของผู้มีบุญ ได้มารวมตัวกัน เพื่อรังสรรค์สันติสุขให้บังเกิดขึ้นแก่โลก

             ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นวันที่มีความหมายอย่างยิ่งต่อเหล่าศิษยานุศิษย์ ผู้เคารพบูชาพระมงคลเทพมุนี ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เพราะย้อนหลังไปเมื่อ ๑๒๒ ปีก่อน ท่านได้ถือกำเนิดขึ้นบนแผ่นดินกลางน้ำ รูปทรงใบบัว ณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

           การบังเกิดขึ้นของพระมงคลเทพมุนี หรือ หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสว่างไสวของโลก เพราะท่านได้อุทิศชีวิต ในการค้นพบวิชชาแห่งการตรัสรู้ธรรมของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่สูญหายไป หลังพุทธปรินิพพาน ๕๐๐ ปี และได้ชี้บอกขุมทรัพย์ อันยิ่งใหญ่ว่า ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ คือ กุญแจแห่งการไขความลับทั้งมวลของชีวิต

              ในวาระครบรอบ ๑๒๒ ปี วันคล้ายวันก่อเกิด กายเนื้อของยอดมหาปูชนียาจารย์ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย อันเป็นจุดเริ่มต้นของ "กายธรรม" อันประเสริฐ เหล่าศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่วัดปากน้ำทุกคน จึงพร้อมใจกันร่วมสถาปนามหาวิหาร พระมงคลเทพมุนี ให้สถิตสถาพรยังแผ่นดินเกิดของท่านในวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙

                บ้านเกิดของหลวงปู่เป็นเรือนไม้ ตั้งอยู่บนแผ่นดินรูปใบบัว ล้อมรอบด้วยธารน้ำ ณ หมู่บ้านเหนือ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ฝั่งตรงข้ามฟากคลอง คือ วัดสองพี่น้อง ซึ่งเดิมมีสะพานไม้เชื่อมข้ามคลอง เดินไปมาติดต่อกันได้สะดวก แม้ปัจจุบันนี้หมู่บ้านที่ตั้งเดิมจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่ยังคงสภาพผืนดินใบบัวอันศักดิ์สิทธิ์ ที่จารึกเกียรติประวัติอันทรงคุณค่าของพระมหาเถระผู้ทรงคุณูปการใหญ่หลวงต่อพระพุทธศาสนา ในยุครัตนโกสินทร์อย่างไม่เสื่อมคลาย

               ในวันนั้นเราจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีประดิษฐานมณีบรมจักรพรรดิ เป็นปฐมเริ่มใน การก่อสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี บนผืนดิน ใบบัวแห่งนี้ ในเวลาดี เวลาสว่าง ๑๗.๐๐ น. ลูกหลาน หลวงปู่ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใด พร้อมใจกันร่วมประกอบพิธีทั่วโลก

 

 

สถานที่ประกอบพิธีกรรมประดิษฐานมณีบรมจักรพรรดิ เป็นปฐมเริ่ม สถาปนามหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

           มหาวิหารพระมงคลเทพมุนีที่กำลังจะบังเกิดขึ้น มีลักษณะเป็นรูปทรงภูเขาทอง ๘ เหลี่ยม ภายในบันทึกประวัติการสร้างบารมีของท่านตั้งแต่ปฐมวัย มัชฌิมวัยและปัจฉิมวัย ศูนย์กลาง คือ รูปหล่อทองคำให้เราได้กราบไหว้บูชา เพื่อจะนำแบบอย่างคุณธรรมของท่านมาเป็นกำลังใจ และแบบแผนในการดำเนินชีวิต อีกทั้งยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา สืบสานมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ของยอดมหาปูชนียาจารย์ ที่จะเผยแผ่วิชชาธรรมกายให้กว้างไกลออกไปอย่างไร้ขอบเขต

       มณีบรมจักรพรรดิ คือ นิมิตหมายของ ความสว่างไสวของดวงแก้วแห่งพระพุทธศาสนา ที่เปล่งรัศมีไปที่ใด ย่อมยังความเจริญรุ่งเรืองแห่งธรรมไปยังที่นั้น อำนวยความสุขและแผ่ความสงบเย็นไปทุกหย่อมหญ้า นอกจากนี้ดวงแก้วยังเป็นสัญลักษณ์แห่งดวงบุญอันยิ่งใหญ่ ที่จะคอยดึงดูดอริยทรัพย์และโลกียทรัพย์ให้หลั่งไหลมาอย่าง ไม่รู้จักหมดจักสิ้น และยังหมายถึง ดวงธรรม ตอกย้ำเป้าหมายของการเกิดมาเพื่อเข้าถึง ความสว่างภายในกำหนดการงานบุญ

 

 

พิธีภาคเช้า ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย 

                        ๙.๓๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย และนั่งสมาธิทำใจหยุดนิ่ง

                       ๑๐.๔๕ น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหาร เป็นสังฆทาน เสร็จพิธีภาคเช้า

พิธีภาคบ่าย ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
                       ๑๓.๑๕ น. คณะสงฆ์และสาธุชนร่วมสวดมนต์"บทสรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนี"

                       ๑๓.๓๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำนั่งสมาธิ มอบพระของขวัญ กล่าวให้โอวาท และนำบูชาพระรัตนตรัยเสร็จพิธีภาคบ่าย

                       ๑๔.๔๕ น. ตัวแทนสาธุชนผู้มีบุญ เดินทางไปยัง แผ่นดินใบบัว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
สาธุชนส่วนใหญ่อยู่ร่วมพิธีที่สภาธรรมกายสากล

พิธีภาคเย็น ณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

                       ๑๖.๕๐ น. คณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญ พร้อมกันบริเวณศูนย์กลางพิธี

                       ๑๗.๐๐ น. ประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย นั่งสมาธิ และประกอบพิธีวางมณีบรมจักรพรรดิเป็นปฐมเริ่มสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี เสร็จพิธี

                       พิธีกรรมในวันนี้ จึงนับเป็นวันประวัติศาสตร์ แห่งการสร้างความดีครั้งสำคัญอีกวันหนึ่ง เพื่อความรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาในวันข้างหน้า ไปอีกนานนับพันปี ทุกท่าน ณ ที่นี้ จึงถือเป็น บุคคลประวัติศาตร์ ที่คนรุ่นหลังจักต้องจารึกเป็นตำนาน เล่าขานเรื่องราวการสร้างบารมีไปอย่างไม่รู้จบสิ้น

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 48 ตุลาคม ปี 2549

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร