วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ กตัญญูบูชาครู ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

พระธรรมเทศนา

 

 

เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
เมื่ิอวันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

          วันนี้ เป็นวันบูชาครูวิชชาธรรมกาย เป็นวันที่มีความหมาย และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของเราและมวลมนุษยชาติ ซึ่งลูกผู้มีบุญและศิษยานุศิษย์ ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ทั่วโลก ได้พร้อมใจกันมาอัญเชิญรูปหล่อหลวงปู่ทองคำ มาประดิษฐานไว้ ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ที่เราได้ร่วมกันสถาปนาขึ้น ด้วยพลังแห่งศรัทธา และความเคารพเลื่อมใสต่อท่านอย่างไม่มีประมาณ

             ภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในวันมาฆบูชาที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังคงตราตรึงอยู่ในใจของพวกเรา นับเป็นเวลากว่า ๑๒ ปี ที่เราได้มาร่วมกันหล่อรูปเหมือนของท่าน ด้วยทองคำบริสุทธิ์หนัก ๑ ตัน เนื่องจากในปัจจุบัน โลกได้สมมุติว่าทองคำ คือวัตถุธาตุอันบริสุทธิ์ เป็นสิ่งที่มีมูลค่าและคุณค่าสูงสุด เราจึงนำทองคำมาหล่อเป็น องค์ท่าน เพื่อให้โลกรู้ว่า บุคคลผู้ประเสริฐ เช่น พระเดชพระคุณหลวงปู่ เป็นบุคคลพิเศษที่หาได้ยากยิ่งในโลก ในภพสาม และในธาตุธรรม ครั้งนั้น เราต่างสละทองคำคนละเล็กละน้อย ร่วมกันสร้างมหาทานบารมี ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม และจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยบุญกุศล ได้ช่วยกันหล่อองค์ทองคำท่านขึ้นมาเป็นครั้งแรกของโลก

 

                

         ต่อมาเราก็ได้ร่วมกันก่อสร้างมหาวิหาร พระมงคลเทพมุนี ร่วมกันตอกเสาเข็มมหามงคลต้นแรก ตอกเสาเข็มต้นสุดท้าย อัญเชิญต้นตอมหาสมบัติ ชุบกายในสระมหาเศรษฐีทะเลบุญ ร่วมพิธีเทคอนกรีตปิดยอดโดม อัญเชิญแคลดดิ้งแผ่นสุดท้าย ร่วมกันปลูกต้นสน และอัญเชิญจักรแก้ว ประดิษฐานด้านหน้ามหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ทุกกิจกรรมบุญที่เราได้มาสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน ล้วนนำมาซึ่งความปลาบปลื้ม ปีติ ยินดี ในทุก ขั้นตอนของการสร้างบารมี และงานพระศาสนาก็บรรลุผลสำเร็จมาตามลำดับ จวบจนกระทั่งมาถึงวันนี้ เป็นวันมหามงคลที่เป็นวาระโอกาสอันสำคัญยิ่ง ที่เราจะได้มาประดิษฐานรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ไว้ภายในมหาวิหารแห่งพระมงคลเทพมุนีเป็นการถาวร เพื่อให้มนุษย์และเทวาได้กราบไหว้สักการบูชา

       พระเดชพระคุณหลวงปู่ คือ พระธรรมาจารย์ องค์ปฐม ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ค้นพบทางมรรคผลนิพพาน ค้นพบแผนผังชีวิต ๑๘ กาย และเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก ท่านเป็นผู้ให้ความกระจ่างแจ้งในเรื่องกฎแห่งกรรม เรื่องการ เวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ แล้วยังมีมโนปณิธาน ที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ เข้านิพพานให้หมดทุกภพภูมิ ทีเดียว ท่านเป็นผู้มีพระคุณอันสูงสุดต่อมวลมนุษยชาติ เป็นพยานแห่งการตรัสรู้ธรรมของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นมหาปูชนียาจารย์ที่ควรบูชา เป็นสมณะแท้ที่เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ และเป็นยอดแห่งบัณฑิตนักปราชญ์ ที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายยกย่องสรรเสริญ

          พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรา เป็นบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งในยุคนี้ ที่ทำให้เราและชาวโลกได้รู้จักพระรัตนตรัยอย่างแท้จริง ได้รู้จักตัวจริงแท้ของธรรมกาย ซึ่งแต่เดิมนักปราชญ์ในพระพุทธศาสนา ส่วนใหญ่ รู้จักคำว่า ธรรมกาย เฉพาะที่มีบันทึกอยู่ ในพระไตรปิฎก หรือตามคัมภีร์ต่างๆ ที่พุทธบุตรหลากนิกายทั่วโลกได้เก็บรักษาเอาไว้ เพราะฉะนั้น เป็นเวลากว่า ๒,๐๐๐ ปีมาแล้ว ที่โลกได้ว่างเว้นจากแก่นแท้ในเรื่องธรรมกายอย่างสมบูรณ์ จวบจนกระทั่งมีการบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ เมื่อ ๑๒๒ ปีที่ผ่านมา ทำให้โลกที่ดูเหมือนว่า กำลังจะมืดมนอนธการ กลับสว่างไสวขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยแสงแก้วแห่งพระรัตนตรัย

             เมื่อท่านได้อุทิศตนเข้ามาบรรพชาอุปสมบท ในบวรพระพุทธศาสนา ท่านก็ได้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรม โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ท่านได้สละชีวิต ถวายเป็นพุทธบูชา ทำความเพียรอย่างกลั่นกล้า กระทั่งได้บรรลุธรรมกาย และนำวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หวนกลับมาสู่โลกนี้ อีกครั้งหนึ่ง ในคืนวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ที่วัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง ท่านได้ทุ่มเทศึกษาค้นคว้าภาคปฏิบัติ และถ่ายทอดเผยแผ่ วิชชาธรรมกายจนตลอดชีวิต เพื่อเป็นแสงสว่าง ส่องนำทางชีวิตของมวลมนุษยชาติ ตลอดระยะเวลา ๘๙ ปีที่ผ่านมา ทำให้เราและผู้มีบุญทั่วโลกได้ รับทราบว่า พระธรรมกายเป็นตัวจริงแท้ของ พระรัตนตรัย เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด เป็นสรณะอันประเสริฐที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน

             บุคคลไม่ว่าจะเป็นชาติไหน ภาษาไหน จะมีความแตกต่างของความเชื่อ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม หรือประเพณีก็ตาม ทุกคนล้วนมี พระธรรมกายอยู่ในตัวทั้งสิ้น สามารถกล่าวได้ว่า ที่ไหนมีมนุษย์ที่นั่นมีธรรมกาย แม้ภายนอกจะดูแตกต่างกัน แต่ภายในเหมือนกันด้วยธรรมกาย ซึ่งมีพุทธลักษณะเหมือนกันทุกประการ ราวกับว่าเป็นพิมพ์เดียวกัน ที่พรั่งพร้อมไปด้วยที่สุดแห่ง รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ เต็มเปี่ยมไปด้วยความบริสุทธิ์ ความสุขล้วนๆ มีความรอบรู้ มีอานุภาพที่ไม่มีประมาณ

             และที่สำคัญทุกคนสามารถปฏิบัติให้เข้าถึง ได้ด้วยการฝึกฝนอบรมใจ ให้หยุด ให้นิ่ง ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้เมตตาศึกษาค้นคว้าเอาคำสอนของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ลึกซึ้งมาแนะนำให้เราได้ปฏิบัติจนสามารถเข้าถึงได้ด้วยตัวเอง ด้วยวิธีการที่ง่าย ตรง แล้วลัดที่สุด อยู่ในวิสัยที่เราสามารถทำได้ โดยท่านสรุปเป็นคำสอนสั้นๆ ว่า "หยุดเป็นตัวสำเร็จ" เมื่อเราหยุดใจได้ถูกส่วน ก็จะมีประสบการณ์ภายใน เกิดความเห็นถูก รู้ถูก และความเข้าใจที่ถูกต้อง จะมีความมั่นใจในการปฏิบัติธรรม เมื่อเราได้เข้าถึงก็จะยิ่งซาบซึ้งพระรัตนตรัยภายใน ของวิชชาธรรมกาย ที่สามารถไปขจัดต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายได้ เราจะซาบซึ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่าน กระทั่งบังเกิดความเคารพ ศรัทธา เลื่อมใส ในคุณธรรมและคุณวิเศษของท่านอย่างสุดจะนับจะประมาณมิได้

           ด้วยเหตุนี้ลูกผู้มีบุญ ผู้มีเชื้อสายวิชชา ธรรมกาย ทั้งภายในและต่างประเทศ จึงมาประชุมรวมกันเพื่อประกอบพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำของท่าน เพื่อเป็นการบูชาพระคุณอันหาประมาณมิได้ และร่วมกันแสดงความกตัญญู บูชาธรรมท่าน ผู้นำแสงสว่างมาให้กับโลกและจักรวาล นำสิ่งที่ดีที่สุดมาให้แก่มวลมนุษยชาติ ถ้าหากไม่มีท่าน เราก็จะหมดโอกาสที่จะได้ยินเรื่องธรรมกาย ได้รู้จักธรรมกาย และเข้าถึงพระธรรมกาย ซึ่งเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เป็นหลักของชีวิต ที่จะทำให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรือง บริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งขึ้น รู้ความจริงของชีวิตว่า เกิดมาจากไหน มาทำไม อะไรคือ เป้าหมายของชีวิต เรื่องราวความลี้ลับต่างๆ จะถูกเปิดเผย เมื่อเราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัว และตั้งเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องสมบูรณ์ มุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพาน การไปสู่ที่สุดแห่งธรรมก็จะบังเกิดขึ้น

            การที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านนำสัจธรรม นี้มาเปิดเผย จึงเป็นมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านที่มีต่อเราและโลก เป็นสิ่งที่ใครก็ไม่อาจทดแทนพระคุณท่านได้หมดสิ้น เพราะสิ่งนี้เป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่ในสังสารวัฏที่รู้เห็นได้ยาก ต้องอาศัยบารมีธรรมของท่าน ดังนั้น พระคุณของท่านจึงมีมากล้นจนเกินกว่าจะพรรณนา แม้โลกใบนี้จะสลายไป แล้วกลับตั้งขึ้นมาใหม่ เราจะขวนขวายทดแทนพระคุณท่านอย่างไร แค่ไหนก็ไม่มีวันหมดสิ้น สิ่งที่เราได้ตอบแทนท่านในวันนี้ เป็นเพียงเรื่อง เล็กน้อย อุปมาเหมือนหยาดฝนหนึ่งหยดที่ตกลงมาบนพื้นโลก เมื่อเทียบกับห่าฝนที่ตกลงมาในจักรวาล อนันตจักรวาล มันเทียบกันไม่ได้เลย

            แต่ก็เป็นสิ่งที่สมควรทำอย่างยิ่ง เพราะเป็น การบูชามหาปูชนียบุคคลที่ควรบูชา เป็นการแสดงความเคารพ และความกตัญญูกตเวทีต่อท่าน ผู้มีพระคุณอันประเสริฐ ที่ยิ่งใหญ่อย่างไม่มีประมาณ บุญใหญ่ที่เราได้พร้อมใจกันอัญเชิญท่าน ด้วยความเคารพเลื่อมใสอย่างไม่มีประมาณนี้ จะสามารถ ปิดอบายไปสวรรค์ได้ โดยเฉพาะในวาระสุดท้ายของชีวิต ใจของเราจะผ่องใส และมีชาวสวรรค์มาอัญเชิญเราพร้อมด้วยเทวรถอันวิจิตรอลังการ ให้กลับคืนสู่ทิพยวิมานสถาน ในดุสิตบุรี วงบุญพิเศษเขตบรมโพธิ์สัตว์อย่างองอาจ สง่างาม

            เมื่อถึงเวลานั้นเราจะได้รู้เห็นด้วยตัวเอง ถ้าเรามีความเคารพ ศรัทธา เลื่อมใสในพระเดชพระคุณหลวงปู่อย่างเปี่ยมล้น อย่างแรงกล้า ตั้งใจสั่งสมบุญทุกบุญให้มาก และสมัครใจไปดุสิตบุรี ก็มีสิทธิ์ไปอยู่ตรงนั้นได้ ชีวิตใหม่ในปรโลกของเราจะได้เสวยสุขในสุคติโลกสวรรค์ พรั่งพร้อมไปด้วยสมบัติอันเป็นทิพย์ ทั้งรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัสอันเป็นทิพย์ เราจะมีอายุ วรรณะ สุขะ ยศ อธิปไตย ความเป็นใหญ่อันเป็นทิพย์ จะมีความสุขอันยาวนานในสุคติภูมิ และท่องเที่ยวอยู่แต่ในมนุษย์กับเทวโลกเท่านั้น จะไม่ไปสู่ทุคติเลย

     

 

      และบุญนี้จะไปเชื่อมโยงสายบุญ สายสมบัติ และวิชชาธรรมกายจากตัวท่านมาสู่ตัวเรา ธรรมอันใดที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้บรรลุ เราจะมีส่วนในการได้บรรลุธรรมนั้นด้วย จะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ไปด้วยมนุษยสมบัติอันเลิศ ทิพยสมบัติอันโอฬาร และนิพพานสมบัติอันประเสริฐ จะถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติ ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ ที่สุดแห่งคุณสมบัติ ที่สุดแห่งลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มรรคผลนิพพาน และได้บรรลุวิชชาธรรมกายไปทุกชาติ ตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรม

        การที่เราได้มาพบท่าน หรือได้ยินคำสอนของท่าน ถือว่าเป็นบุญลาภอันประเสริฐแล้ว แต่เพราะเราได้พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่าน เป็นต้นบุญต้นแบบของการสร้างบารมี ได้อาศัยแนวทางการปฏิบัติธรรมจากท่าน ได้อาศัยปฏิปทา มโนปณิธาน อุดมการณ์ของท่าน มาเป็นบรรทัดฐาน ในการดำเนินชีวิต จึงทำให้ชีวิตเราดำเนินอยู่ในคลองธรรม อย่างมั่นคงและปลอดภัย การที่จะหา ยอดกัลยาณมิตร ผู้รู้แจ้ง เห็นแจ้ง เยี่ยงท่านไม่ใช่ง่าย ไม่ใช่ของพอดีพอร้าย ลูกทุกคนถือว่า มีบุญมาก ตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงสร้างบารมีได้ ต้องทุ่มชีวิตจิตใจกันให้เต็มที่ ดำเนินรอยตามพระเดชพระคุณหลวงปู่ว่า ท่านทำอย่างไร สร้างบารมีอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้น ตามติดท่านไปจนกว่าจะบรรลุจุดหมาย ถึงที่สุดแห่งธรรมกัน

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 48 ตุลาคม ปี 2549

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร