วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชาย บวชเอาบ

เรื่องจากปก
เรื่อง : ธีรนาถ

 

 

       โครงการอุปสมบทหมู่ ๗,๐๐๐ รูป ๗,๐๐๐ ตำบลทั่วไทย มหากุศลอันเกิดจากการอุปสมบทหมู่ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ที่กำลังได้รับการกล่าวขานอย่างกว้างขวางไปทั่วประเทศ พร้อม ๆ กับกระแสการทำหน้าที่เชิญชวนบวชของหน่วยงานต่าง ๆ และเหล่ากัลยาณมิตร ลูกพระธัมฯ ที่กำลังเร่งทำหน้าที่กันอย่างสุดหัวใจ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ๗,๐๐๐ รูปได้อย่างเป็นอัศจรรย์

        โครงการอุปสมบทครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ทำงานร่วมกับผู้นำบุญในพื้นที่อย่างแข็งขัน ซึ่งหน่วยงานที่เป็นหัวเรือใหญ่รับผิดชอบการแจ้งข่าวบุญบวชนี้ไปทั่วทั้ง ๗,๐๐๐ ตำบล ก็คือ "สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย" นำโดยท่านนายกสมาคมฯ นายนพดล แก้วสุพัฒน์ ซึ่งได้กล่าวถึงความสำคัญในการทำหน้าที่เชิญชวนผู้มีบุญมาบวชในโครงการนี้ว่า

 

 

           "การที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปนั้น ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง หรือ ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของพุทธบริษัททุกคน ที่ต้องร่วมด้วยช่วยกัน โดยเฉพาะโครงการอุปสมบทหมู่ ๗,๐๐๐ รูป ๗,๐๐๐ ตำบลทั่วไทย ผมคิดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกพื้นที่ เพราะการที่แต่ละตำบลส่งชายไทยเข้ามาบวช พวกเขาเหล่านั้นก็จะได้ช่วยกันสืบสานคำสอนของพระพุทธองค์ และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาให้กับพี่น้องประชาชนของเราต่อไป"

           นอกจากนี้ "ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่ง ประเทศไทย" ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญ ในการทำหน้าที่แจ้งข่าวเชิญชวนบวช โดยทาง ชมรมฯ ได้ร่วมกับวัดพระธรรมกาย จัดการสัมมนา ใหญ่ในหัวข้อ "วันสัมมนารวมใจอาสาสมัครสาธารณสุขทั่วประเทศ เพื่อโครงการอุปสมบทหมู่ ๗,๐๐๐ รูป ๗,๐๐๐ ตำบลทั่วไทย" ณ ห้องประชุม SPD 7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการรวมตัวกันครั้งใหญ่ของประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัด ถึงกว่า ๖๑ จังหวัด ที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาประชุมเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกับผู้นำบุญลูกพระธัมฯ ทั่วประเทศ ซึ่งประธานอาสาสมัครสาธารณสุขทุกจังหวัด ต่างรู้สึกปลื้มปิติที่จะได้มีส่วนสำคัญในการสร้างมหากุศล ในครั้งนี้ โดยท่านประธานชมรมฯ คือ นายไพฑูรย์ บุญอารักษ์ ได้กล่าวถึงความรู้สึก ที่ได้มีส่วนสร้างประวัติศาสต ร์หน้าสำคัญของการบวช ๗,๐๐๐ รูปนี้ว่า

           "งานบวชในครั้งนี้ถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ที่สุดในชีวิตของผม เพราะจะมีการบวชพระทีเดียวถึง๗,๐๐๐ รูป ซึ่งเป็นสี่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกนี้ ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองเรา เมื่อกลับไป ท่านประธาน อสม. ของแต่ละจังหวัด และผู้นำบุญจะลงพื้นที่ไปเฟ้นหาผู้มีบุญมาบวชด้วยกัน และผมเชื่อมั่นว่าในแต่ละจังหวัด ยังมีผู้ที่รอคอยข่าวของโครงการบวชนี้อยู่อีกเป็นจำนวนมากครับ"

  

     ทุ่มสุดใจเพื่อเป้าหมาย ๗,๐๐๐ รูป

           นอกเหนือจากความเคลื่อนไหวของหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่กำลังทำหน้าที่เชิญชวน คนบวชกันอย่างคึกคักไปทั่วประเทศแล้ว แน่นอนว่างานนี้ลูกพระธัมฯ ทุกคนต่างก็ไม่ยอมที่จะพลาดบุญใหญ่นี้ แม้ว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา หลายท่านได้สร้างบารมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีเว้นวรรค ตั้งแต่การเชิญชวนผู้มีบุญ มาร่วมบวชในรุ่น "กองพันสถาปนา" การทำหน้าที่ V-Guide ดูแลเด็กดี V-Star กว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน และการทำหน้าที่ประสานงานการจัดสอบ World-PEC สำหรับบรรพชิต ครั้งแรกของโลก ซึ่งทุกท่านก็ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับทุกงานบุญอย่างไม่เห็น แก่เหน็ดเหนื่อย ส่วนภารกิจสำคัญในครั้งนี้ก็เชื่อมั่น เป็นอย่างยี่งว่า ยอดกัลยาณมิตรทุกท่านก็กำลังเร่งทำหน้าที่เชิญชวนผู้มีบุญมาบวชให้ครบ ๗,๐๐๐ รูป ก่อนถึงวันสุดท้าย ของการรับสมัครบวช คือ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคมนี้

       กัลฯ สุพัฒน์ ภัทรวรกุลวงศ์ คือหนึ่งในตัวอย่างของลูกพระธัมฯ ที่ได้ทุ่มเททำหน้าที่ในครั้งนี้ เต็มที่ โดยมีเป้าหมายอันยี่งใหญ่ที่จะเชิญชวนคนมา บวชให้ได้ถึง ๑,๐๐๐ คน ซึ่งนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา กัลฯ สุพัฒน์และทีมงานได้ใช้วิธีชวนคนเข้าฟังการสัมมนา โดยนิมนต์พระอาจารย์มานำ นั่งสมาธิและเทศน์เรื่องอานิสงส์ของการบวช รวมถึง ตอบปัญหาเพื่อไขข้อข้องใจต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมี การแบ่งปันประสบการณ์ดี ๆ จากผู้ที่เคยบวช เพื่อเป็นข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ฟังสามารถตัดสินใจบวชได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ซึ่งผลจากการจัดสัมมนารวม ๓ ครั้ง กัลฯ สุพัฒน์และทีมงานสามารถชวนคนในสาย ธุรกิจของตนให้มาสมัครบวชได้แล้วถึง ๓๐๐ กว่าคน เลยทีเดียว และยังคงมุ่งหน้าสร้างบารมีต่อไปจนกว่า จะถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งใจเอาไว้ ทั้งนี้ กัลฯ สุพัฒน์ ได้ฝากข้อคิดในการทำหน้าที่ ให้แก่ลูกพระธัมฯ ทุกคนว่า

           "อยากให้ทุก ๆ ท่านมาช่วยกันทำหน้าที่กัลยาณมิตร อย่าให้แค่รู้ข่าวว่ามีโครงการบวช ๗,๐๐๐ รูปเท่านั้น แต่เราต้องเป็นเจ้าของบุญนี้ด้วย โปรดให้โอกาสตัวเองได้ทำหน้าที่นี้ โดยเรี่มต้นจากการตั้งเป้าหมายก่อนว่า เราจะชวนคนมาบวชทั้งหมด กี่คน แล้วก็ก้าวออกไปชวนคนบวชให้ถึงเป้าหมาย ซึ่งเมื่อถึงวันบวชเราก็จะได้มาฉลองชัยด้วยความปลื้มปิติไปพร้อม ๆ กัน"

  

           จนถึงขณะนี้ ผู้นำบุญลูกพระธัมฯ ในหลาย พื้นที่ต่างก็กำลังทำหน้าที่เชิญชวนผู้มีบุญให้มาบวชกันอย่างแข็งขัน ทั้งการชักชวนคนรอบข้างด้วยตนเอง ไปจนถึงการทำงานเป็นทีมด้วยการจัดสัมมนา เพื่อตามหาเจ้าของบุญที่กระจัดกระจายกันอยู่ทั่วทั้งประเทศ ซึ่งนับจากนี้เป็นต้นไป ก็เหลือเวลาอีกเพียง ๒ สัปดาห์เท่านั้น ที่ลูกพระธัมฯ จะได้รวมใจเป็นหนึ่ง เดินหน้าสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ ๗,๐๐๐ รูป เพื่อน้อมถวายบุญนี้บูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์ ทั้ง ๓ ท่าน คือ พระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เนื่องในโอกาสวันครูวิชชาธรรมกายในปีนี้ และบูชาธรรมในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ตลอดจน บูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธี์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔ ทศวรรษแห่งการอุปสมบทของท่าน ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๗ สิงหาคมนี้อีกด้วย

           ดังนั้น หากลูกพระธัมฯ ทุกคนทุ่มชีวิตสร้างบารมีเหมือนกับทุกงานบุญที่ผ่านมา ก็เชื่อมั่นได้ว่า แม้อุปสรรคจะมากสักแค่ไหน แต่ในที่สุดยอดนักรบ แห่งกองทัพธรรมทุกท่านก็จะสามารถทำภารกิจนี้ให้ "บรรลุเป้า" และ "ทะลุเป้า" ๗,๐๐๐ รูป ได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์อย่างแน่นอน...

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 82 สิงหาคม ปี2552

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร