วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม

เรื่องเด่น
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 


 

          ในยามเช้าของวันเข้าพรรษา วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เหล่าพระภิกษุ สามเณร ต่างทยอยเดีนเข้าไปในอุโบสถของวัดพระธรรมกายเพื่ออธิษฐานพรรษา และเหมือนดังเช่นทุก ๆ ปี ที่ภายในอุโบสถไม่สามารถรองรับพุทธบุตรทั้งหมดได้ พระภิกษุ สามเณร กว่า ๑,๐๐๐ รูป จึงต้อง นั่งอยู่ภายนอกอุโบสถ

       เมื่อพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธี์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ผู้เป็นอธิบดีสงฆ์มาถึงในเวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้กล่าวรายงานจำนวน พระภิกษุ สามเณร สังกัดวัดพระธรรมกาย ที่จำพรรษาทั้งที่วัดและศูนย์สาขาต่าง ๆ ซึ่งปีนี้มีจำนวนเพี่มมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว คือ มีพระภิกษุ ๒,๑๓๘ รูป และสามเณร ๗๖๓ รูป รวมทั้งสี้น ๒,๙๐๑ รูป ในจำนวนนี้เป็นพระภิกษุธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษา ๙๘๑ รูป

 

 

      จากนั้นทุกรูปได้กล่าวคำอธิษฐานพรรษา และพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ให้โอวาทในการบำเพ็ญสมณธรรมของพระภิกษุ สามเณร ในช่วงเข้าพรรษาสรุปความว่า "การบำเพ็ญสมณธรรม เป็นวัตถุประสงค์หลักของชีวิตสมณะ คือ การทำพระนิพพานให้แจ้ง สลัดตนจากกองทุกข์ พรรษานี้หลวงพ่ออยากให้เป็นพรรษาแห่งความสมหวังของ ลูก ๆ ทั้งหมด ที่จะได้เข้าถึงพระธรรมกาย ถ้าเราเข้าถึงได้ก็จะเป็นกำลังใจให้กับพุทธบุตรตามอาราม ต่าง ๆ ทั้งสังฆมณฑล เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดี เป็น กำลังใจของผู้ที่จะมาบวชภายหลังในรุ่นต่อไป ทั้งของ วัดพระธรรมกายและวัดอื่น โดยการทำให้พรรษานี้เป็นพรรษาแห่งการบรรลุธรรมจริง ๆ หลวงพ่ออยาก เห็นลูกทุกคน ทุกรูป ตั้งใจทำอย่างนี้ คือ หลับตาลืมตา นั่ง นอน ยืน เดิน เราจะเห็นองค์พระ ชัด ใส แจ่ม อย่างน้อยก็เห็นดวงใส ๆ จะเรียนหนังสือก็เห็นดวงใส ๆ เห็นองค์พระใส ๆ หากทำศาสนกิจ อะไรต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหมู่คณะก็มีแต่ดวงใส ๆ องค์พระใส ๆ ทั้งหลับตา ลืมตา ถ้าเราทำอย่างนี้ได้ กิตติศัพท์อันดีงามนี้ก็จะกระจายไปยังอารามต่าง ๆ ตั้งแต่วัดสาขาของเรา ทั้งภายในและต่างประเทศ ก็จะเกิดแรงบันดาลใจ เกิดการตื่นตัวในการปฏิบัติธรรม ซึ่งจะมีผลไปถึงเพื่อน สหธรรมีกตามอารามต่าง ๆ และญาติโยมทั้งหลาย ด้วย กระแสนี้เมื่อขยายออกไปแล้วจะมีสี่งดี ๆ เกิดขึ้นไปทั่วสังฆมณฑล ทั้งภายในและต่างประเทศ จะเป็นส่วนหนึ่ง ที่เป็นทางมาแห่งบุญบารมีของเรา ที่เราเป็นต้นบุญต้นแบบ เป็นกำลังใจ ที่ทำให้สี่ง ดีงามนี้หวนคืนมาอีก เหมือนย้อนยุคในสมัยพุทธกาล คือ เราสามารถเข้าถึงธรรมตามกำลังแห่งบารมีได้เช่นเดียวกับในสมัยพุทธกาล หากลูกทำอย่างนี้ ก็จะได้สุขจากสมาธิ สุขจากสมาธิเป็นสี่งที่ยี่งใหญ่ ทีเดียว ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาชีวิตของเราไปในทางที่ดีขึ้น และเป็นธงชัยของญาติโยมทั้งหลายด้วย นี่เป็นเรื่องสำคัญที่หลวงพ่ออยากจะฝากลูกทุกคน ในวันเข้าพรรษานี้..."

       โอวาทดังกล่าวได้ถ่ายทอดเสียงไปยังศูนย์สาขา ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ลูกพระ ลูกเณร ของหลวงพ่อได้รับฟังพร้อม ๆ กัน จะได้นำโอวาทของหลวงพ่อไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เพื่อทำให้ วันเวลาในช่วงเข้าพรรษานี้ เป็นวันเวลาแห่งการเข้าถึง พระธรรมกาย

 

 

     นอกจากการปฏิบัติธรรมเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการบวชแล้ว พระภิกษุ สามเณรทั้งหลาย ยังได้แบ่งเวลาส่วนหนึ่ง มาศึกษาพระบาลี ซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมา สัมพุทธเจ้าอีกด้วย จากสถิติในปี ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา ปรากฏว่าพระภิกษุ สามเณร วัดพระธรรมกาย สอบผ่านเปรียญธรรมทุกประโยครวม ๑๔๑ รูป แบ่งออกเป็นเปรียญธรรมประโยค ๗, ๘, ๙ จำนวน ๑๖ รูป และประโยค ๑ - ๒ ถึงประโยค ๖ จำนวน ๑๒๕ รูป สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ นี้ มีพระภิกษุ สามเณร ที่ศึกษาพระบาลี ณ สำนักเรียน วัดพระธรรมกาย รวมทั้งสี้น ๕๓๙ รูป

         กราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพทุกท่าน ที่ได้ตั้งใจส่งเสริมการบรรพชาอุปสมบท สนับสนุนเรื่องภัตตาหาร คีลานเภสัช ปัจจัยไทยธรรมต่างๆ รวมทั้งทุนการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร และการสร้างสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวก ในการบำเพ็ญสมณธรรมและการศึกษาพระบาลี ผลบุญ อันไพศาลจะดลบันดาลให้ทุกท่านถึงพร้อมด้วยโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์ตลอดไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 82 สิงหาคม ปี2552

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร