วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ มูลนิธิธรรมกายมอบของตักบาตร ถวาย ๒

บทความพิเศษ

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 
 

มูลิธิธรรมกายมอบของตักบาตร

ถวาย ๒๖๖ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้

           มูลนิธิธรรมกายมอบของตักบาตรที่ได้รับจากโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย จำนวน ๔ คันรถบรรทุก ถวายแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด และมอบเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจใน ๔ จังหวัดภาคใต้ เนื่องในพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด ปีที่ ๕ ครั้งที่ ๕๐ ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลา เมื่อ วันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา

           ตามที่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธี์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้เชิญชวนชาวพุทธทั่วประเทศ ร่วมทำบุญตักบาตรในโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เพื่อส่งความ ช่วยเหลือไปถึงคณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด ๔ จังหวัด ภาคใต้ ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดำเนีนโครงการกว่าปีครึ่งที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะสงฆ์และสาธุชนทั่วประเทศ ซึ่งมูลนีธีธรรมกายได้รวบรวมเครื่องอุปโภคบรีโภคดังกล่าว และทำการส่งมอบถึงมือผู้รับในเขตพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้มาโดยตลอด

           สำหรับในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทางมูลนีธีธรรมกายได้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบรีโภค ประกอบไปด้วย ข้าวสาร ๔๐๐ กระสอบ รวมน้ำหนัก ถึง ๒๐,๐๐๐ กีโลกรัม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ๙๐๖ ถุงใหญ่ รวม ๙๐,๖๐๐ ซอง ปลากระป๋องกว่า ๔๓,๔๐๐ กระป๋อง และของอื่น ๆ อีกหลายรายการ ได้แก่ ผักกาดกระป๋อง นมกล่อง กาแฟ ไมโล โอวัลตีน ขนมอบกรอบ ยาสามัญต่าง ๆ แชมพู ยาสีฟัน มีดโกน ไม้ขีดไฟ ฯลฯ ซึ่งในการขนส่งสี่งของทั้งหมดนี้ต้องใช้รถบรรทุกสีบล้อ ถึง ๔ คันเลยทีเดียว

 

           ทั้งนี้ สี่งของทั้งหมดได้นำไปส่งมอบ ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี มหาวชีราวุธ โรงเรียนมหาวชีราวุธ อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันเดียวกับพีธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด พีธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ และพีธีอุทีศส่วนกุศลแด่ ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ๔ จังหวัด ภาคใต้ ปีที่ ๕ ครั้งที่ ๕๐ ซึ่งภายหลังจากที่ เสร็จพีธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในภาคเช้าเสร็จสี้นลง ทางเจ้าหน้าที่ของมูลนีธีธรรมกายจึงได้ทำการมอบเครื่องอุปโภคบรีโภคดังกล่าวให้แก่ตัวแทนของวัดทั้ง ๒๖๖ วัด อย่างทั่วถึง

        จากนั้น ในภาคสาย ผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพ คือ กัลฯ บุญเลีศ อาภาโรจน์กีจ นายกสมาคม ส่งเสรีมศีลธรรมภาคใต้ ได้มอบเครื่องอุปโภคบรีโภค ให้แก่เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ๔ จังหวัดภาคใต้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพีธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัดอีกด้วย

           ทั้งนี้ มูลนีธีธรรมกายจะยังคงทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสายธารน้ำใจจากชาวพุทธ ทั่วประเทศ ส่งไปให้ความช่วยเหลือแด่คณะสงฆ์ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใน ๔ จังหวัดภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ตามมโนปณีธานของพระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวีสุทธี์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่จะส่งความช่วยเหลือต่อไปจนกว่าเหตุการณ์ทุกอย่างจะสงบ เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์ที่จะหยัดสู้ร่วมกับพุทธบุตรภาคใต้ เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดีนไทยตลอดไป

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 82 สิงหาคม ปี2552

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร