วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 92 มิถุนายน ปี2553

ฉบับที่ 92 มิถุนายน ปี2553
ความยินดีของผู้อยู่ครองเรือนเป็นเสมือนเชือกที่ผูกเหนี่ยวไว้ ผู้ฉลาดตัดเชือกนี้ได้แล้วไม่อาลัยไยดี ละกามสุขแล้ว หลีกเร้นอยู่ ย่อมพบสุขอันเป็นอมตะ ......อ่านต่อ
"แผ่นดินสะเทือนเดือนเมษายน" ประหนึ่งแผ่นดินสะเทือนเดือนเมษาเมื่อกงล้อแห่งธรรมได้เคลื้อนไปข้างหน้าอย่างสง่างามอีกครั้ง ......อ่านต่อ
น่าปลาบปลื้มปีติ ที่ภาพดี ๆ ที่เกิดจากกิจกรรมดี ๆ ได้ปรากฏขึ้นในสังคมไทย และทำให้คนไทยหรือแม้จะเป็นคนทั่วโลกที่ได้เห็นภาพนี้ ก็ย่อมพลอยมีจิตยินดี มีจิตอนุโมทนา ......อ่านต่อ
รางวัลแห่งความพากเพียรพุทธศาสตรบัณฑิต..บัณฑิตผู้นำพามวลมนุษยชาติให้ก้าวไปบนเส้นทางของผู้มีสัมมาทิฏฐ ......อ่านต่อ
หาดูไม่ง่ายนัก สำหรับภาพการประดิษฐานองค์พระธรรมกายในต่างแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกมุสลิมอย่างบังคลาเทศ ......อ่านต่อ
"วิสาขบูชา" คือ วันสว่างของโลก เพราะเป็นวันแห่งการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เอกบุรุษผู้เลิศที่ทรงบังเกิดมาเพื่อตรัสรู้ธรรม ......อ่านต่อ
โลกที่มืดมิดเพราะ ขาดดวงอาทิตย์ส่องสว่าง ย่อมไม่อาจดำเนินชีวิตรอดฉันใด ชีวิตของคนที่ขาดครูเป็นแสงสว่าง ย่อมไม่อาจหลุดพ้นความมืดมนได้ฉันนั้น ......อ่านต่อ
การค้าขายสมัยนี้ มีการลดแลกแจกแถม เพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่ง แบบนี้ถือเป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันหรือไม่? ......อ่านต่อ
นนี้ได้รับอาราธนาให้พูดถึงเรื่องโรคซึมเศร้า เศษกรรมจากน้ำเมา การดื่มเหล้านั้น ถ้าหากดื่มจน เมามายครองสติไม่อยู่ ......อ่านต่อ
เมื่อต้นฤดูฝนที่ผ่านมานี้ คุณครูไม่ใหญ่ได้สอนสมการไว้ ๒ สมการ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ