วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 91 พฤษภาคม ปี2553

ฉบับที่ 91 พฤษภาคม ปี2553
ความกล้าหาญ..เป็นสัญชาตญาณประจำนักรบ ความกล้าจะเป็นคู่ปรับกับความกลัว ในการตัดสินใจ ทำบางสิ่งบางอย่างหากไร้ซึ่งความกล้าก็ไม่อาจทำสำเร็จได้ ......อ่านต่อ
บวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๕๐๐,๐๐๐ คน ถวายมหาสังฆทานหล่อพระธรรมกาย จุดโคมธัมมจาริณีประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ......อ่านต่อ
จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ แล้ว และยังเป็นโครงการที่สำคัญยิ่งที่ได้รวมพุทธบริษัท ๔ ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา......อ่านต่อ
"ภาพอนาคต"Ž เป็นสิ่งที่เรากำหนดได้ เมื่อเรากำหนด "ภาพปัจจุบันŽ" ให้ต่อเนื่องสมบูรณ์ เพียงพอที่จะก่อเกิดผล และคงไม่มีภาพใดในโลก......อ่านต่อ
วันเวลาของมนุษย์มีน้อยนัก เมื่อเทียบกับอายุของโลกและจักรวาลอันยิ่งใหย่แล้ว ชีวิตมนุษย์ช่างเล็กน้อยเสียเหลือเกิน แต่..หากมนุษย์ต้องการให้วันเวลาที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยของตนนั้นยิ่งใหญ่..ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ......อ่านต่อ
ครูที่เป็นแสงสว่างให้แก่ลูกศิษย์ได้ จะต้องเป็นครูที่มีความสว่างในจิตใจ จึงจะสามารถชี้ทางสว่างในการดำเนินชีวิตให้แก่ลูกศิษย์ได้......อ่านต่อ
นักเรียนมักจะถามเสมอว่า วิชาพระพุทธศาสนาให้ประโยชน์อะไรกับเขา เพราะวีชาความรู้ที่เขาเรียนส่วนใหญ่......อ่านต่อ
การดลจิต ฟังชื่อแล้วน่าสนใจว่า จะดลจิตดลใจเราหรือคนอื่นได้อย่างไร การที่จะเข้าใจเรื่องนี้ ได้ดีต้องมองเห็นความสัมพันธ์ของการทำงานของใจก่อน คำว่า "ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว"......อ่านต่อ
สมมุติว่าเรื่องที่จะอ่านจากนี้ไปเป็นการทดสอบสายตา เราลองมาตรวจเช็กกันดูเลยนะครับว่า สายตาของเรานั้นยังดีอยู่หรือไม่ ถ้ายังดีอยู่ ดีมากหรือน้อยแค่ไหน? ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

**วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์
แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ