วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษามหาปีติ

ทบทวนบุญ

เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

  

     บวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๕๐๐,๐๐๐ คน ถวายมหาสังฆทานหล่อพระธรรมกาย จุดโคมธัมมจาริณีประทีปถวายเป็นพุทธบูชา

         ไม่คิดไม่แปลก... ที่ประเทศเล็ก ๆ ประเทศหนึ่งในแถบทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เรียกว่า "ประเทศไทยŽ" แม้จะมิใช่เป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจหรือมหาอำนาจทางการทหาร แต่ได้ปรากฏเหตุการณ์สำคัญ ที่ยากจะมีที่ใดในโลกสามารถทำให้บังเกิดขึ้นได้ เพราะการที่จะมีคนกว่าครึ่งล้านมาประชุม และปฏิบัติธรรมอย่างสงบ ด้วยบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยสันติสุขนั้น เป็นสิ่งที่ยังไม่เคยปรากฏขึ้นเลยบนแผ่นดิน ไทยหรือแม้แต่บนโลก แต่ถ้าบุคคลใดได้เข้าร่วมอยู่ในเหตุการณ์ที่กำลังจะกล่าวถึงนี้ ก็คงจะไม่แปลกใจนัก เพราะถ้ามิใช่ความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย และความทุ่มเทอย่างจริงจังที่มีต่อศรัทธานั้น ก็ยากที่จะทำให้เกิดภาพและบรรยากาศเหตุการณ์ที่ยากจะลืมเลือนนี้ได้


อรุณรุ่งแห่งสันติสุข

         เริ่มตั้งแต่กลางดึกของคืนวันที่ ๒๑ เมษายน ก็มีเสียงรถยนต์นำผู้โดยสารจากภูมิภาคต่าง ๆ ของ ประเทศไทยเดินทางมาพร้อมกันที่วัดพระธรรมกายไม่ขาดสาย จนกระทั่งรุ่งสางของวันที่ ๒๒ เมษายน อันเป็นวันที่ได้รับการประกาศจากนานาชาติว่าเป็นวันคุ้มครองโลก ก็ยังมีการเดินทางของผู้มีบุญ จากทุกสารทิศมาร่วมบุญพิธีครั้งยิ่งใหญ่ ที่รวมเอาความ "ดีที่สุดŽ" ไว้หลายกิจกรรม ซึ่งภาพที่ปรากฏให้เห็น ก็คือ ผู้ที่เดินทางมานั้น ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นสตรี ในชุดขาว ต่างก็เป็นผู้ที่จิตใจเต็มเปี่ยมด้วย ความศรัทธาในพระรัตนตรัย และได้ผ่านการอบรมเป็นอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๕๐๐,๐๐๐ คน ทั่วประเทศและทั่วโลก

         ช่วงสายเมื่อความพร้อมของการมารวมกันเกิดขึ้น ท่านประธานสงฆ์ คือ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานมูลนิธิธรรมกาย และเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เดินทางมาถึงมณฑลพิธี และนำนั่งสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาด ทั้งในสภาธรรมกายสากลและวิหารคดรอบมหาธรรมกายเจดีย์ ที่ประมาณจำนวนได้ยาก เพราะไม่เพียงแต่อุบาสิกาแก้ว ๕๐๐,๐๐๐ ชีวิต ยังมีอุบาสก

และพระภิกษุสามเณรที่มาจากกว่า ๑๐,๐๐๐ วัด ได้พร้อมกันประพฤติปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ ทำใจให้สงบ ผ่องใส จากบรรยากาศที่เคยขวักไขว่และจากการเดินทาง ..พลัน สงบเงียบอย่างน่าอัศจรรย์

โลกสงบร่มเย็นได้เพราะการให้

         หลังจากกลั่นจิตใจให้ผ่องใสด้วยการทำสมาธิแล้ว พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ได้มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยเหลือคุณครูใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ซึ่งได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อันเป็นกิจกรรมที่ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องทั้งนอกและในพื้นที่ ๔ จังหวัด มาเป็นระยะเวลากว่า ๒ ปีแล้ว ทั้งนี้การช่วยเหลือและสนับสนุนด้วยกองทุนนั้น มุ่งหวังเป็นกำลังใจให้กับคุณครู ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ที่ยังไม่สงบจากการก่อการร้าย ให้ได้รับทราบว่าคนทั่วประเทศตระหนักถึง ความอดทนเสียสละของ คุณครูทุกท่าน และขอเป็นกำลังใจให้ท่านทั้งหลายได้ทำหน้าที่ต่อไป ซึ่งโครงการนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของ กิจกรรมที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านดำริและดำเนินการมาหลายปี คือ การส่งกำลังใจพร้อมทั้งข้าวสารอาหารแห้ง ที่ได้จากการจัดตักบาตร ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ส่งไปยังประชาชนและพระภิกษุ สงฆ์ใน ๒๖๖ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ดังกล่าว

          จากนั้น ดร.ศุภชัย ศรีศุภอักษร ก็นำทุกคนกล่าวคำถวายพระธรรมกายประจำตัว ที่จะหล่อ และนำเข้าประดิษฐาน ณ ภายในมหาธรรมกายเจดีย์ และตามด้วย ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ นำสาธุชนทั้งหลายกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานยอดหญิงผู้ตั้งมั่นในพระรัตนตรัย รับผ้าสไบแก้วมาห่มครอง

         หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว ได้มีพิธีมอบสไบแก้วอันเป็นสิ่งที่อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ทั้งหลายต่างใจจดจ่อรอคอย เพราะสไบแก้ว นี้มิใช่เป็นของธรรมดา แต่ได้นำรูปแบบมาจากพรหมโลก ให้ปรากฏเป็นผ้าสไบแก้วบนโลกมนุษย์ ซึ่งผู้ที่จะได้รับนั้น จะต้องเป็นอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยศีล ๘ เท่านั้น และก่อน จะได้รับนั้น อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน ยังได้รับโอวาทอันทรงคุณค่า และสัมโมทนียกถา อันจรรโลงใจให้อิ่มเอิบ เบิกบาน จากพระเดชพระคุณ พระธรรมกิตติวงศ์ (ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาส วัดราชโอรสาราม ที่ได้เมตตาเป็นประธานในพิธี ซึ่งพระเดชพระคุณท่านกล่าวว่า เหตุการณ์ในวันนี้ยังไม่เคยมีมาก่อนแม้ในสมัยพุทธกาล หรือแม้แต่ในแผ่นดินไทย ที่จะมีอุบาสิกาแก้วพร้อมใจกันมาถือศีล และประพฤติ ปฏิบัติธรรมอย่างงดงาม ด้วยใจศรัทธา มากมายขนาดนี้.. อย่างไรก็ตาม แม้จะมีใครบอกว่า เดือนเมษายนอากาศร้อน แต่ในบริเวณสภาธรรมกาย สากลและวิหารคดรอบมหาธรรมกายเจดีย์บรรยากาศ กลับร่มเย็น เพราะอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนทั้งหลาย ต่างห่มสไบแก้วอย่างงดงาม ยังความร่มเย็นให้เกิดขึ้น ทั้งกายและใจ


มหาสังฆทานถวายแด่พุทธบุตร ๑๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ

         วันที่ ๒๒ เมษายน เป็นวันที่โลกสากลประกาศ ให้เป็นวันคุ้มครองโลก แต่การที่จะคุ้มครองได้อย่าง แท้จริงนั้น มิใช่เพียงแค่การสนใจรักษาเฉพาะโลกที่เป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกเท่านั้น หากจะต้องให้ความสำคัญกับโลกภายใน คือ จิตใจของมนุษย์ด้วย เพราะหากจิตใจของมนุษย์ถูกคุ้มครองด้วยธรรมแล้ว โลกทั้งใบก็จะชื่อว่าได้รับการคุ้มครองอย่างแท้จริง ซึ่งบุคคลสำคัญที่จะนำธรรมะไปคุ้มครองโลก ก็คือ พุทธบริษัทนั่นเอง ดังนั้น พุทธบุตรผู้เป็นแนวหน้าแห่งกองทัพธรรม ๑๐,๐๐๐ กว่าวัดจากทั่วประเทศ จึงได้เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับสาธุชนอย่างพร้อมเพรียง และที่น่าปลาบปลื้มเป็นพิเศษ ก็คือ ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ ผู้เป็นเสาหลักสำคัญแห่ง คณะสงฆ์ไทย ทั้งนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้เมตตาประทานโอวาทด้วยความปลื้มปีติสะท้อน ให้เห็นถึงความประทับใจจากพระมหาเถระรัตตัญญู ผู้ผ่านพรรษากาลมายาวนาน ที่ได้มาเห็นและมาอยู่ ในท่ามกลางมหาสมาคมที่ล้วนแล้วแต่อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนกว่าครึ่งล้านคน ผู้เป็นกำลังในการเชิดชูพระพุทธศาสนา

         นอกจากนี้ ยังมีพระพรหมเวที กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๘ เจ้าอาวาส วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นผู้นำคณะสงฆ์ในพิธีเจริญ พระพุทธมนต์ พร้อมกันนี้ กัลฯบุญชัย เบญจรงคกุล ได้กล่าวอัญเชิญเทวดา และนำสาธุชนผู้มีบุญทั้งหลาย กล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และที่น่าอนุโมทนา เป็นอย่างยิ่ง ก็คือ กัลฯอนันต์ อัศวโภคิน ได้กล่าว อาราธนานิมนต์ข้ามปี ขอให้คณะสงฆ์ได้เมตตามาร่วมงานวันคุ้มครองโลกอีกในปีหน้า พ.ศ. ๒๕๕๔

  

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร