วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 122 เดือนธันวาคม ปี2555

ฉบับที่ 122 เดือนธันวาคม ปี2555
หลังจากที่ได้ศึกษาเรื่องราวการสร้างบารมีของ พระโพธิสัตว์มาแล้ว ตั้งแต่ ทานบารมี เพื่อกำจัด ความโลภ ความตระหนี่ถี่เหนียว ศีลบารมี กำจัดความหยาบคาย ความดุร้าย ......อ่านต่อ
การทอดถวายผ้ากฐินแม้จะทำได้เพียงปีละครั้ง ของแต่ละวัด เพราะถือว่าเป็นการทำทานที่จำกัด ด้วยกาลเวลาที่เรียกว่า "กาลทาน"Ž แต่ความปลื้มใจที่ได้ทำ กลับเป็นเรื่อง "อกาลิโก" ......อ่านต่อ
การทอดกฐินธรรมชัยในครั้งนี้ เป็นบุญใหญ่ที่เป็นกาลทาน ปีหนึ่งมีเพียง ครั้งเดียว เรารอคอยวันนี้มา ๓๖๕ วัน เพราะฉะนั้น ต้องตักตวงบุญกันให้เต็มที่ ต้อง ให้ใจใส ๆ เพราะกว่าจะมีวันนี้ได้ ......อ่านต่อ
"แม่น้ำโขง" ที่ไหลผ่านพื้นที่ ๖ ประเทศของทวีปเอเชีย คือ จีน พม่า ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม นอกจากจะก่อเกิดเอกลักษณ์ ทางธรรมชาติที่น่าสนใจมากมายแล้ว ยังก่อเกิดอารยธรรมแห่งมนุษย์ชาติ หลายช่วงยุคสมัยนานนับพันปี และโยงใยไปสู่การเกิดประเพณีวัฒนธรรม ......อ่านต่อ
มนุษย์เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะว่ามนุษย์คือกลไกสำคัญ ในการดำเนินไปของสังคมโลก และเป็นปัจจัยหลักในการสร้างสมดุล แก่สรรพชีวิตตลอดจนสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ ......อ่านต่อ
ฤดูหนาวปีนี้ ประเทศไทยกำลังคึกคักเบิกบานในบุญกันทุกพื้นที่ ต้อนรับเทศกาลวันออกพรรษาเหมือนเช่นทุกปี โดยทุกวัดเตรียมเทศกาลงานบุญใหญ่ คือ พิธีทอดกฐิน ที่หนึ่งปีทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และยังจำกัดด้วยเวลาว่าต้องทำภายใน ๑ เดือน หลังจากออกพรรษาแล้ว ......อ่านต่อ
ปัจจุบันแม้ว่าประเทศไทยจะได้รับการยกย่อง ให้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา แต่ทว่าตลอด ระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมานั้น ด้วยอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ ทำให้ชาวพุทธเริ่มเข้าวัดน้อยลง ไปเรื่อย ๆ ......อ่านต่อ
การรู้ตรึก รู้นึก รู้คิดของมนุษย์ล้วนเป็นเหตุ เป็นผลต่อการดำเนินชีวิตทั้งสิ้น ถ้าเรารู้ตรึก รู้นึก รู้คิดในสิ่งที่ดีงาม ชีวิตย่อมประสบแต่สิ่งที่ดีงาม งามทั้งทางโลก งามทั้งทางธรรม พร้อมทั้งยังเป็นประโยชน์เกื้อกูล ต่อการเข้าถึงธรรมะภายในอีกด้วย ......อ่านต่อ
แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในลำดับต่อไปก็ตาม หากเราเป็นเพียงผู้ดูอยู่ห่าง ๆ ก็ยากที่จะเข้าใจว่า..พวกเขา ทำไปเพื่ออะไร จนกว่าจะได้ลองหันชีวิตคืนสู่ธรรมชาติ สัมผัสความสงบ มาถือศีล สวดมนต์ เจริญภาวนา และฝึกจิตใจให้ประณีตอ่อนโยน ......อ่านต่อ
ขั้นตอนการปลูก และการใส่ปุ๋ยต้นดาวรวยมีหลายสูตร ซึ่งแต่ละสูตรจะไม่เหมือนกัน แต่จะใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดิน สิ่งแวดล้อม อากาศ และสายพันธุ์ของต้นดาวรวย ......อ่านต่อ
ในช่วงเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่นั้น ได้มีภัยอันตรายเกิดขึ้น แก่พระพุทธศาสนาหลายครั้งหลายหน พระองค์ก็ทรงยืนหยัดแก้ไขจนผ่านวิกฤตการณ์มาได้ทุกครั้ง ......อ่านต่อ
จะต้องทำความเข้าใจเรื่องใดให้ชัดเจอก่อน? เมื่อเราตั้งใจจะเป็นนักสร้างบารมี นั่นหมายความว่า เราตั้งใจจะสร้างความดีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ......อ่านต่อ
เทศกาลที่เป็นวาระพิเศษ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ หรือวันเกิด เป็นวันที่เราอยากให้ตัวเรา ครอบครัว และผู้คนที่เกี่ยวข้องมีความสุข อย่างที่เขาบอกกันว่า สุขสันต์วันปีใหม่ แต่ถ้าไปดื่มเหล้าแล้วขับรถ ......อ่านต่อ
มีเรื่องเล่าว่า ณ แดนหิมวันต์ประเทศ มีเทือกเขาชื่อว่า สาตาคิรี เป็นรมณียสถาน ซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกยักษ์ภุมเทวา อันมีนามตามที่อยู่ว่า สาตาคิรียักษ์ เป็นบริวารของท้าวเวสสุวัณ ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ