วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 121 พฤศจิกายน ปี2555

ฉบับที่ 121 พฤศจิกายน ปี2555
ท่านพึงบำเพ็ญเมตตาบารมีให้เต็มเปี่ยม ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ พึงมีจิตเป็นอย่างเดียวกันในหมู่สัตว์ น้ำให้ความเย็นฉ่ำแผ่ซ่านไปทั้งแก่คนชั่วและคนดี ......อ่านต่อ
วันที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ เป็นวันสำคัญที่นอกจากมหาชนทั้งหลายพร้อมใจกันเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ เพื่อไปทำบุญใหญ่ ณ ดินแดนบ้านเกิดด้วยรูปกายของมหาปูชนียาจารย์ คือ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ......อ่านต่อ
เมื่อมนุษย์ได้อุบัติขึ้นมาแล้ว ก็มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ยิ่งคิดยิ่งแตกฉาน ยิ่งทำยิ่งชำนาญ แต่ผลงานของมนุษย์กลับเป็นทุกข์ย้อนรอยความสุขของมนุษย์เอง ทำให้เวลานี้ความสุขดูเหมือนว่า ......อ่านต่อ
สายตาเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ของสามเณรร่างเล็ก ทว่าแฝงดวงใจยิ่งใหญ่อยู่ภายใน สะพายบาตรด้วยกิริยาสงบสำรวมน่าเลื่อมใส เดินออกมาจากประตูอุโบสถด้านทิศใต้ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีบรรพชาในโครงการอบรม สามเณรธรรมทายาทยุวชนรอบวัด รุ่นที่ ๔ และพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษา ภาคฤดูฝน รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ......อ่านต่อ
ศิลปะการต่อสู้ เคล็ดลับสำคัญของแต่ละสำนักอยู่ที่ท่าไม้ตาย ซึ่งกว่าจะได้ท่าไม้ตายแต่ละท่ามา นักสู้ทั้งหลายล้วนต้องผ่านการฝึกฝนที่ผาดโผน ทรหด อดทน จนช่ำชอง ต่างจากศิลปะแห่งการบรรลุธรรม ซึ่งมีเคล็ดลับที่สำคัญคือ ไม่ต้องทำอะไรเลย แค่นั่งเฉย ๆ ทำใจโล่ง ๆ ว่าง ๆ ที่ศูนย์กลางกาย ......อ่านต่อ
เมื่อพระภิกษุนักเผยแผ่ผู้ประกอบด้วยสัปปุริสธรรม ๗ ประการ เกิดขึ้นจำนวนมากแล้ว ก็มีงานที่พระองค์ต้องทรงให้คำแนะนำสั่งสอนตามมาอีก ๒ ประการ คือ งานฝึกอบรมคน และสถานที่ฝึกอบรมคน ......อ่านต่อ
เมื่อจะทำกรรมให้ดี เราต้องมาทำความเข้าใจ ถึงธรรมชาติของกรรมด้วย เพราะคนหรือสัตว์โลกทั้งหลาย มีกรรมเป็นของตนเอง ซึ่งคุณสมบัติของกรรมมีดังนี้ ......อ่านต่อ
ชื่อโครงการบอกวัตถุประสงค์ค่อนข้างชัดแล้ว ว่าเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมของโลก ไม่ใช่เพื่อฟื้นฟูศีลธรรม ไทยอย่างเดียว คือเริ่มจากประเทศไทยแต่ขยายไปทั้งโลก เพราะในปัจจุบันหลายคนค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องศีลธรรมในสังคม ใครมีลูกก็ห่วงลูกว่าโตขึ้นจะเป็นอย่างไร บางยุคบางสมัยคิดว่าลูกโตขึ้นมาไม่ติด ......อ่านต่อ
ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง ห้วงน้ำที่เต็มยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ ฉันใด ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ