วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โอวาทเนื่องในปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๑

โอวาทเนื่องในปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๒
พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

 

เจริญพร ลูกๆ ชายหญิงที่รักของหลวงพ่อ

 

          บัดนี้ วันเวลาก็ได้ผ่านมาครบหนึ่งรอบปีแล้ว หากย้อนรำลึก นึกถึงภาพการสร้างบารมีตลอดปี ที่ผ่านมาของลูกๆ ทั้งหลาย... หลวงพ่อมีความปลื้มปีติ ชื่นชม และขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง... ที่ลูกๆ ของหลวงพ่อทุกคนได้ร่วมกันสร้างสรรค์ กิจกรรมงานบุญต่างๆ สำเร็จเป็นผลงานอันมหัศจรรย์ที่ฝาก เอาไว้บนโลกใบนี้ ให้เป็นประวัติศาสตร์ที่จะจดจำ จารึกไว้อย่างไม่รู้จักลืมเลือน เช่น ไม่ว่าจะเป็นโครงการ ตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทยที่ได้รับเสียงอนุโมทนาสาธุการ จากมหาชนทั้งแผ่นดินและได้รับความร่วมมือ จากคณะสงฆ์ทั่วสังฆมณฑล หรือจะเป็นโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ที่มีเด็กดี V-Star จากทั่วประเทศกว่าครึ่งล้านคน มาร่วมงาน หรือแม้จะเป็นงานหล่อรูปทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ที่มีสาธุชนจากทั่วทุกสารทิศมาร่วมงาน จนล้นบริเวณวัดพระธรรมกายที่มีพื้นที่กว่า ๒,๐๐๐ ไร่ ตลอดจนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังประเทศต่างๆ ทุกทวีป จนปรากฏมีผู้สนใจปฏิบัติธรรมแผ่ขยายไปทั่วโลก เป็นต้น ซึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ล้วนเป็นภาพอันน่าทึ่ง ที่แสดงให้เห็นพลังแห่งความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่พวกเราทั้งหลายมีต่อพระพุทธศาสนา และมุ่งมั่นที่จะนำสันติธรรม สร้างให้เกิดสันติสุข และให้เป็นสันติภาพของโลกปรากฏให้เกิดขึ้นมาได้อย่างแท้จริง ...

       ซึ่งภาพแห่งความสำเร็จอันเกิดจากการทุ่มเทร่วมแรงร่วมใจ และด้วยความสมัครสมานสามัคคีของลูกๆ นี้ ถือเป็นภาพอันงดงามที่ยังประทับอยู่ในจิตใจของหลวงพ่ออยู่เสมอ...หลวงพ่อจึงขอย้ำให้ลูกๆ ทุกคนรำลึกไว้เสมอว่า ลูกๆ นี่แหละที่ถูกเลือกให้มาเกิดเพื่อการนี้ และให้มาทำหน้าที่อันสำคัญในสภาวะเช่นนี้

          และหลวงพ่อยังเชื่อมั่นในตัวลูกๆ ทั้งหลายว่า ลูกๆ ทุกคนจะยังเป็นผู้มีกำลังใจเข้มแข็ง มีไฟนิรันดร์ที่จะ สร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นกับ สังคมมนุษยชาติและโลกได้อย่างต่อเนื่อง อย่างเข้มแข็ง และอย่างมีพลังด้วยความพร้อมเพรียงกัน หลวงพ่อขอฝากความรับผิดชอบในการสร้างสันติภาพให้แก่โลกไว้กับลูกๆ ทุกคน เพราะเชื่อมั่นว่า ลูกๆ คือ ผู้นำ ที่จะพาชาวโลกทั้งหลายให้รู้จักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง และมุ่งพัฒนาตนเองเพื่อทำชีวิตให้มีคุณค่าสูงสุด ตามแบบอย่างของบัณฑิต และอริยบุคคลในกาลก่อน และร่วมกันทำให้พระพุทธศาสนา แผ่ขยายยังสันติสุขให้แก่ชาวโลกไปอีกนับพันๆ ปี และบรรลุเป้าหมายที่จะให้มวลมนุษยชาติอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไปอีกนานนับพันปีอีกด้วย

         เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๕๒ นี้ หลวงพ่อขออำนวยพรให้ลูกๆ ชายหญิงทุกคน จงมีแต่ความสุขความสำเร็จในชีวิต ทั้งทางโลกและทางธรรม สมบูรณ์พร้อมในทุกด้าน ทั้งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มรรคผล นิพพาน วิชชาธรรมกาย ไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร