วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 75 มกราคม ปี2552

ฉบับที่ 75 มกราคม ปี2552
บัดนี้ วันเวลาก็ได้ผ่านมาครบหนึ่งรอบปีแล้ว หากย้อนรำลึก นึกถึงภาพการสร้างบารมีตลอดปี ที่ผ่านมาของลูกๆ ทั้งหลาย......อ่านต่อ
ถ้าจะให้นาฬิกาชีวิตของเราเดินอย่างมีคุณภาพ มันต้องเดินอย่างมีแผน เช่น ตอบได้ว่า เป้าหมายชีวิตเราต้องการเป็นอะไร อยากจะทำงานอะไร ตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ จะประสบความสำเร็จในระดับไหน ถ้าเป็นเป้าระยะไกล ก็วางไว้ให้พอเห็นทิศทางว่าจะก้าวเดินไปทางไหน เสร็จแล้วก็เริ่มวางว่าจะไปถึงจุดนั้นได้ต้องทำอย่างไรบ้าง ไม่ใช่ว่าตั้งเป้าหมายไว้ลอยๆ แล้วก็นั่งดูแต่เป้าหมาย ไม่ได้ทำอะไร ......อ่านต่อ
เมื่อไรเราจะเลิกทะเลาะกัน? เมื่อไรโลกจะสงบสุข? สันติภาพจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่? เป็นคำถาม ที่ค้างคาใจของผู้คนมานานแสนนาน แต่ก็ยังไม่มีใคร ได้รับคำตอบนี้เลย แน่นอนการตั้งคำถามเหล่านี้ อาจ จะไม่ใช่คำถามที่ผิด แต่อาจจะเป็นโจทย์ที่ลัดขั้นตอน เกินไปเท่านั้น ......อ่านต่อ
รอคอยกันมานาน ตั้งแต่คุณครูไม่ใหญ่ได้แจ้งข่าวในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาว่าจะมีพิธีตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป ณ ทุ่งธารตะวัน จ.ลพบุรี ครั้งแรกของโลก เหล่าผู้มีบุญต่างรู้สึกดีใจที่จะได้เห็นภาพงานบุญใหญ่ ท่ามกลางทุ่งดอกทานตะวันบานสะพรั่ง เหลืองอร่ามงามสดใส สวยงามที่สุด ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงความฝัน แต่เกิดขึ้นจริงแล้วในวันนี้ ......อ่านต่อ
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของมนุษย์นี่มันจะเกิดมาได้อย่างไร ก็ต้องบอกว่า เกิดมาได้ตรงที่ช่วยอุดความขาดแคลน แก่คนที่เราคบหาอยู่ อุดความขาดแคลนเหล่านั้นของเขาเสียให้หมด แล้วเราจะรักกัน เราจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ตายก็ไม่พรากจากกัน ......อ่านต่อ
ขันติ หรือ ความอดทน ซึ่งเป็นธรรมะพื้นฐานแห่งความสำเร็จของมนุษย์เรา ......อ่านต่อ
มนุษย์มีใจ เป็นธาตุสำเร็จ ถ้าใจดวงนี้เร่าร้อน ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับชีวิต รุ่มร้อน ลุกลาม ก่อความสูญเสียอย่างคาดไม่ถึง ดังนั้น ผู้เจริญทั้งหลาย จึงมีหลักในการดำเนินชีวิตที่ว่า หยุดให้เป็น เย็นให้พอ รอให้ได้ ......อ่านต่อ
โครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ในอุปถัมภ์ของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ เพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ที่ได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นมา ทั้งนี้ หากลองมองย้อนไป ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาก็จะพบว่า โครงการนี้ประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม ......อ่านต่อ
ปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัญหาการมอมเมาเยาวชน ด้วยเหล้า เบียร์ บุหรี่ และยาเสพติด กำลังขยายตัวออกไปในวงกว้าง แล้วอนาคตประเทศไทยจะเป็นอย่างไร ......อ่านต่อ
การรวมตัวกันของเด็กเก่งและดี V-Star กว่า ๕๐๐,๐๐๐ คนในครั้งนี้ นับเป็นปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์ ที่บังเกิดขึ้นเป็น ครั้งแรกของโลก ทั้งยังเป็นการรวมพลังกันที่มีเป้าหมายอันสูงส่งและยิ่งใหญ่ นั่นคือ "การฟื้นฟูศีลธรรมโลก" ......อ่านต่อ
อปฺปมาโท อมตํ ปทํ, ปมาโท มจฺจุโน ปทํ ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย ......อ่านต่อ
ขณะที่รถกำลังแล่นผ่านไปนั้น หลวงพ่อบอกให้ค่อยๆ ขับผ่านไปช้าๆ เพื่อท่านจะได้มองเห็นใบหน้าทุกคนชัดๆ แล้วท่านก็ได้เห็นชัดเลยว่า ใบหน้าทุกคนนั้นเต็มไปด้วยเหงื่อใสๆ และรอยยิ้ม ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ