วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 76 กุมภาพันธ์ ปี 2552

ฉบับที่ 76 กุมภาพันธ์ ปี 2552
เมื่อเข้าสู่วาระของการเริ่มศักราชใหม่ ผู้คนทั้งหลายต่างดีอกดีใจที่จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ เพราะเชื่อว่า ปีใหม่ย่อมน่าจะมีอะไรที่ดีกว่าปีเก่า หรืออย่างน้อย คำว่า "ปีใหม่" ก็ช่วยเยียวยาความรู้สึกจากวิกฤตการณ์ต่างๆ ในรอบปีเก่าที่ผ่านมาได้บ้าง และต่างก็มีวิธีการเฉลิมฉลองที่แตกต่างกันไป ......อ่านต่อ
ณ ที่แห่งนี้ วัดพระธรรมกาย คำว่า "คุณยาย" มีความหมายพิเศษกว่าคำใดในโลก เพราะท่านคือบุคคลพิเศษ ผู้เป็นยอดครูในดวงใจอย่างยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือน ......อ่านต่อ
เดือนกุมภาพันธ์ นับเป็นช่วงเวลาแห่งความทรงจำอันยิ่งใหญ่ของโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และส่งความช่วยเหลือถึงพุทธบุตร ๒๖๖ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะพิธีตักบาตรในโครงการนี้ ได้เริ่มต้นเป็นครั้งแรกในเดือนนี้ ......อ่านต่อ
ตามหลักของการรักษาพยาบาลแล้ว การเจ็บไข้ จำเป็นต้องได้รับการเยียวยา ซึ่งการเยียวยานั้น จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยโรคเป็นอย่างดีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จึงจะสามารถจ่ายยาได้ถูกโรค รักษาได้ถูกอาการ ถ้าให้ยาไม่ถูกโรคนอกจากโรคภัย ไม่ทุเลาลงแล้วยังเป็นการก่อโรคชนิดใหม่กับคนไข้ด้วย แล้วอาการเจ็บไข้ของชีวิต ต้องใช้ยาชนิดใดในการรักษา.. ......อ่านต่อ
การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องยาก ......อ่านต่อ
บุญเป็นธาตุกายสิทธิ์ประเภทหนึ่ง เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว มีฤทธิ์ทำให้ใจผ่องด้วย ทั้งใสด้วย แถมชุ่มชื่อเบิกบานอิ่มเอิบอีกต่างหาก ที่อยากได้บุญกันนั้น เพราะว่าจะเอามาทำให้ใจผ่อง ใจใส ใจเอิบอิ่ม เบิกบาน นี้เป็นหลักทีเดียว นอกนั้นเป็นของแถม ......อ่านต่อ
ในที่สุด การสอบตอบปัญหาศีลธรรมโลก หรือ World-PEC ครั้งที่3 ก็ได้เสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางความประทับใจของผู้เข้าสอบทุกคนทั่วโลก ที่ได้มีส่วมร่วมในการศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ......อ่านต่อ
“เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว” ใครจะนึกบ้างว่าการทำความดี ของเด็กดี V-Star ในวันนี้จะมีผลกระทบถึง ความรู้สึกที่ได้ก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจ เป็นกำลังใจในการทำความดีของตัวเธอและคนรอบข้าง มากมาย กลายเป็นสิ่งเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ ให้งดงามด้วยศีลธรรม ......อ่านต่อ
ในวันเพ็ญเดือน ๓ หรือวันมาฆบูชาเมื่อ ๒,๕๐๐ กว่าปีก่อนมีการประชุมสงฆ์ครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งประวัติศาสตร์ในพระพุทธศาสนา คือ พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูปได้มาประชุมพร้อมกัน เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมิได้นัดหมายกันมาก่อน ......อ่านต่อ
มีคนเคยพูดกับผมว่า การที่ได้มีโอกาสเข้าไปรับใช้ครูบาอาจารย์ นับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของผม ......อ่านต่อ
ย้อนไปในสมัยพุทธกาล หลังการตรัสรู้ธรรม ได้ ๘ เดือน พระจันทร์วันเพ็ญ เสวยมาฆฤกษ์ ค่ำคืนที่อบอวลด้วยกลิ่นศีล กลิ่นธรรมของพระอรหันต์ ขีณาสพ ๑,๒๕๐ รูป ผู้ทรงอภิญญา ที่มานั่งอยู่ต่อหน้า พระพักตร์ของพระบรมศาสดา ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร ซึ่งต่างเดินทางมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายทางวาจา ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ