วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ธุดงค์ปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๒ "ปีทองจองรวยโคตร"

ทบทวนบุญ
เรื่อง : บ.ธรรมาวุธ

 

 

ต้อนรับศักราชใหม่ตามหลักวิชชาของนักสร้างบารมี

            เมื่อเข้าสู่วาระของการเริ่มศักราชใหม่ ผู้คนทั้งหลายต่างดีอกดีใจที่จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ เพราะเชื่อว่า ปีใหม่ย่อมน่าจะมีอะไรที่ดีกว่าปีเก่า หรืออย่างน้อย คำว่า "ปีใหม่" ก็ช่วยเยียวยาความรู้สึกจากวิกฤตการณ์ต่างๆ ในรอบปีเก่าที่ผ่านมาได้บ้าง และต่างก็มีวิธีการเฉลิมฉลองที่แตกต่างกันไป แต่สำหรับนักสร้างบารมี ผู้เกิดมาสร้างบารมีแล้ว เราต่างยึดมั่นว่า ไม่ว่าชีวิตของเราจะผ่านไปสักกี่รอบปี ทุกอย่างที่เราได้ เรามี เราเป็น ล้วนเกิดจากเหตุแห่งการกระทำ ที่เราได้ประกอบไว้ดีแล้ว ดังนั้นส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ของนักสร้างบารมีจึงเป็นวาระแห่งการออกแบบชีวิต ด้วยการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา สร้างความใส ส่งความสุข ตามหลักวิชชา เพราะว่ามีเพียงบุญเท่านั้น ที่นำความสุข ความสำเร็จมาสู่ชีวิตผู้คนได้อย่างแท้จริง

 

 

ธุดงค์ปีใหม่ กลั่นใจต้อนรับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ "ปีทองจองรวยโคตร"

          นับแต่ช่วงเย็นของวันอังคารที่๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ บรรยากาศการลงทะเบียน ณ สภาธรรมกายสากล เพื่ออยู่ธุดงค์ต้อนรับปีใหม่ บริเวณทิศตะวันออก ฝั่งครุฑ เริ่มคึกคัก นอกจากอุปกรณ์การอยู่ธุดงค์ คือ วิหารน้อยแล้ว เรายังมีรอยยิ้มอันชื่นบานมอบให้แก่กันและกันด้วย

            หลังจากติดตั้งวิหารน้อย บริเวณมหารัตนวิหารคดและทำธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อย ในภาคค่ำก็ได้ร่วมกัน ฟังธรรมจากคุณครูไม่ใหญ่ (พระราชภาวนาวิสุทธิ์)ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ณ บ้านแก้วเรือนทองของคุณยาย หลังจากนั้นก็ได้สวดมนต์ทำวัตรเย็นและแผ่เมตตา ก่อนหลับในค่ำคืนนี้เราก็ไม่ลืมทำการบ้าน ของนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา คือ หลับในอู่ทะเลบุญ

 

 

        วันพุธที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ นักสร้างบารมีตื่นนอนตั้งแต่เวลา ๐๔.๓๐ น. เพื่อปฏิบัติธรรม สวดมนต์ทำวัตรเช้า ณ บ้านแก้วเรือนทองของคุณยาย พอภาคสายหลังรับประทานอาหารเช้าเสร็จก็ได้ปฏิบัติธรรมในสภาธรรมกายสากล นำโดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานสงฆ์ และได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน พิธีภาคบ่าย นักสร้างบารมีทั้งหลายก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสว่างด้วยกันอีกครั้งและถวายปัจจัยบูชาธรรม พร้อมรับฟังโอวาท จากพระราชภาวนาวิสุทธิ์

 

 

พิธีเปิดม่านมงคลอัญเชิญจักรแก้วประดิษฐานหน้ามหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) 
ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย และจุดประทีปบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 

     ในภาคค่ำวันนี้ถือเป็นช่วงอันเป็นมงคลต่อชีวิต ที่ทุกคนจะมีโอกาสได้ร่วมบุญใหญ่ด้วยกัน นั่นคือ พิธีเปิดม่านมงคล อัญเชิญจักรแก้วประดิษฐานหน้าวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ซึ่งจักรแก้วที่จะได้ร่วมกันอัญเชิญในปีนี้มีถึง ๔ จักรแก้ว ด้วยกัน คือ จักรแก้วที่ ๓ ถึง จักรแก้วที่ ๖

        หลังจากพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ ได้นำบูชาพระรัตนตรัย นำนั่งสมาธิ และกล่าวให้โอวาทวันขึ้นปีใหม่ "ปี ๒๕๕๒" แล้ว ท่านก็ได้เมตตากดปุ่มประกอบพิธีเปิดม่านมงคล อัญเชิญจักรแก้วประดิษฐานหน้ามหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย จักรแก้วที่ ๓-๖ โดยมีเจ้าภาพผู้มีบุญจับสายสมบัติ ประกอบพิธีอัญเชิญจักรแก้วประดิษฐาน หน้ามหาวิหารพระมงคลเทพมุนี และคณะสงฆ์สวดชยันโต ต้อนรับศักราชใหม่

 

 

       จากนั้นพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ ได้กล่าวเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญ ลุกขึ้นยืนเพื่อเตรียมประกอบพิธี จุดประทีปบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลังเสร็จพิธีจุดประทีปบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ ก็ได้นำอธิษฐานจิต แผ่เมตตา และบูชาพระรัตนตรัย

      จากนั้น บนท้องฟ้ายามราตรี เหนือมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ก็สว่างไสวงดงาม ด้วยการจุด "พลุไฟสว่างแห่งชีวิตในปีพุทธศักราช ๒๕๕๒" ช่อดอกไม้ไฟที่เบ่งบานบนท้องฟ้าช่วยนำพาใจของเราให้แจ่มจ้า ด้วยความปีติ เบิกบาน คือ สัญญาณแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยต้อนรับปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ จองรวยโคตรสมปรารถนา เมื่อเสร็จพิธีจุดประทีปและกราบคณะสงฆ์ นักสร้างบารมีทุกท่านก็ได้ร่วมกันร้องเพลง "สุขสันต์วันปีใหม่" ด้วยดวงใจอันชื่นบาน

       หลังจากนั้น เมื่อสาธุชนผู้มีบุญทำภารกิจส่วนตัวแล้ว ก็ได้เดินทางไปร่วมพิธีภาคค่ำ ณ บ้านแก้วเรือนทองของคุณยาย ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น สมาทานการอยู่ธุดงค์และนั่งสมาธิแผ่เมตตา แล้วนอนหลับพักผ่อนในวิหารน้อย

 

 

ตักบาตรต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๕๒ จองรวยโคตร

     หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเช้า กล่าวคำลาธุดงค์และทำความสะอาดอุปกรณ์วิหารน้อยเสร็จเรียบร้อยแล้ว สาธุชนทุกท่านก็ร่วมกันตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ ทิศใต้ของลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ เป็นอีกหนึ่งปีที่นักสร้างบารมีทุกท่านได้เริ่มต้นศักราชด้วยดวงบุญในตัวที่ขยายเพิ่มมากขึ้น และบุญนี้เองจะเป็นเครื่องนำพาเราให้ ผ่านพ้นวิกฤตทั้งหลายทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า และนำพาให้เราพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในภารกิจหน้าที่การงานทั้งปวง ให้สมกับเป็นปีทองจองรวยโคตรของนักสร้างบารมีทุกคน

 

 

สถิติใสๆ ธุดงค์ปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๕๒

           สำหรับการอยู่ธุดงค์ปีใหม่ในปีนี้ มีสถิติที่น่าสนใจและควรถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ดังนี้คือ

           ผู้มาอยู่ธุดงค์ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่มีอายุน้อยที่สุด คือ เด็กหญิง ณัฐสึมิ (อ่านว่า นัด-สึ-มิ) ทสึโนกาเกะ ชื่อเล่น ณัฐจัง อายุ ๔ เดือน ลูกครึ่งไทย ญี่ปุ่น

         สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยที่สุดอันดับที่ ๒ คือ เด็กชายณัดนัย สุวรรณพงษ์ อายุ ๗ เดือน จากจังหวัดนครสวรรค์ และอันดับที่ ๓ คือ เด็กหญิงสายวารี วัฒนภักดี อายุ ๙ เดือน จากจังหวัดปราจีนบุรี เธอมาทั้งครอบครัว มาพร้อมคุณแม่สายฝน วัฒนภักดี คุณน้า คุณตา และคุณยายทวด

            ผู้มาอยู่ธุดงค์ปีใหม่ อายุมากที่สุด อันดับที่ ๑ คือ คุณยายสมศรี วงภูมิชัย อายุ ๙๓ ปี จากกรุงเทพมหานคร

            อันดับที่ ๒ คือ คุณยายโบ ศิริวงษ์ อายุ ๙๑ ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ

            อันดับที่ ๓ คือ คุณยายยิ้ม จั่งบรรจง อายุ ๘๘ ปี จากจังหวัดชัยภูมิ
นอกจากนี้นักสร้างบารมีต่างประเทศในแต่ละศูนย์สาขาทั่วโลกก็จัดให้มีการอยู่ธุดงค์ปีใหม่ที่ศูนย์สาขาด้วย และหลายๆ คน ก็ได้ให้โอกาสตัวเองบินตรงมาฉลองปีใหม่ด้วยการอยู่ธุดงค์ปีใหม่ ที่วัดพระธรรมกาย

 

 

      ในวันนี้ เราก็ได้พร้อมใจกันมาร่วมประกอบพิธีเปิดม่านมงคลประดิษฐานจักรแก้ว เพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ พระผู้ปราบมาร ที่ผ่านมาเราก็ได้อัญเชิญกันไปแล้ว ๒ จักรแก้ว วันนี้เราก็จะได้อัญเชิญมาประดิษฐานอีก ๔ จักรแก้ว รวมทั้งหมดเป็น ๖ จักรแก้ว ครบถ้วนบริบูรณ์ จักรแก้วถือว่าเป็นประธานแห่งรัตนะ ๗ เป็นของคู่บุญของพระเจ้าจักรพรรดิ และก็เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ที่ได้ปกครองทวีปทั้ง ๔ ด้วยอานุภาพแห่งบุญ

      ฉะนั้นบุญที่เราได้บูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ด้วยจักรแก้วนี้ จะทำให้เราเป็นผู้มีชัยชนะไปตลอดกาล แล้วก็ยังเป็นการ เชื่อมสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ สายบุญนี้ก็จะทำให้เราติดตาม ตามติดท่านไปทุกหนทุกแห่ง เมื่อท่านไปถึงที่สุดแห่งธรรมแล้ว เราก็จะได้ไปถึงที่สุดแห่งธรรมด้วย

      เมื่อได้ประกอบพิธีเปิดม่านมงคลประดิษฐานจักรแก้วครบ ๖ จักรแก้วแล้ว จากนั้นเราก็ร่วมกันจุดประทีปบูชาธรรม พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร เพื่อความสว่างไสวในชีวิตของเรา

      การที่เราได้บูชามหาปูชนียาจารย์บูชาบุคคลที่ควรบูชาด้วยประทีปแสงสว่างจะทำให้เราเป็นผู้มีปัญญาที่สว่างไสว จะมีดวงตาที่สดใสงดงาม ปราศจากโรค เกี่ยวกับดวงตา แล้วจะสมบูรณ์ด้วยมังสจักษุ ทิพยจักษุ ปัญญาจักษุ สมันตจักษุ และธรรมจักษุ ได้บรรลุธรรมโดยเร็วพลัน

 

 

      ธรรมอันใดที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ท่านบรรลุ เราก็จะมีส่วนในการบรรลุธรรมนั้นด้วย ซึ่งธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ท่านได้บรรลุเป็นธรรมอันประเสริฐ มีความศักดิ์สิทธิ์ มีฤทธิ์ มีเดช มีอานุภาพมาก ทำให้ท่านเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม คุณวิเศษ มีความศักดิ์สิทธิ์ มีอานุภาพที่ไม่มีประมาณ

      พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ท่านสมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ เต็มเปี่ยมไปด้วยความบริสุทธิ์ มีดวงปัญญาสว่างไสว และเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ อีกทั้งศีลาจารวัตร ปฏิปทาที่ท่านมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม และข้อวัตรปฏิบัติของท่านก็งดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลางและเบื้องปลาย

      ตลอดระยะเวลา ๕๕ พรรษา แห่งการบำเพ็ญสมณธรรมในเพศสมณะ ท่านได้ฝึกฝนอบรมตนตามพระธรรมวินัยของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด บริสุทธิ์ บริบูรณ์ จนกระทั่งได้บรรลุวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านเป็นผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย และเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และท่านก็ได้ปฏิบัติกรณียกิจ ปราบมารเรื่อยมาจนตลอดอายุขัยของท่าน ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้ชื่อว่าเป็น พระผู้ปราบมาร

 

 

        สาเหตุหลักที่ท่านต้องปราบมารก็เพราะว่า มารเป็นผู้ขวางความดี ขวางในการทำความดี อีกทั้งทำให้สรรพสัตว์ต้องทนทุกข์ทรมาน วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏ ไม่อาจที่จะหลุดพ้นจากภพ ๓ ไปได้ ดังนั้นท่านจึงมีมโนปณิธานแน่วแน่ ที่จะปราบมารให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ เพื่อให้หลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามาร คือ จะต้องทำวิชชาเพื่อกำจัดอวิชชา เพราะเป็นหนทางเดียวเท่านั้น ที่จะขจัดไปถึงต้นแหล่งแห่งอวิชชา กระทั่งไปดับต้นของพญามารได้ ในการทำวิชชาธรรมกาย หยุดนิ่งอยู่ภายใน ถ้าพญามารหมดสิ้นวันใด โลกและจักรวาลตลอดทั่วธาตุ ทั่วธรรม ก็จะพบกับความสุขอันเป็นนิรันดร์ในวันนั้น แล้วสิ่งไม่ดีทั้งหลายก็จะยุติ ยุติโดยธรรมจึงจะบังเกิดขึ้น

 

 

         เราทั้งหลายต่างซาบซึ้งในพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ จึงได้พร้อมใจกันมาบูชาธรรมท่าน เพื่อความเป็นสิริมงคล และความสุขสวัสดีในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองสว่างไสวของชีวิตตลอดไป

        ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๒ นี้ หลวงพ่อขออำนวยพรให้ลูกทุกคนทั้งภายใน และต่างประเทศทั่วโลก ตลอดจนมวลมนุษยชาติทั้งหลาย ให้ได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายใน ให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย สมหวังในทุกสิ่ง ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงาน และสิ่งที่พึงปรารถนา ให้สมบัติใหญ่ไหลมาเทมา มีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีบังเกิดขึ้นในปัจจุบันชาตินี้ ให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมี ให้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นไปทุกภพทุกชาติ ให้ลูกทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง อย่าเจ็บ อย่าป่วย อย่าไข้ ให้มีอายุขัยยืนยาว ได้สร้างบารมีกันไปนานๆ ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เป็นครอบครัวแก้ว ครอบครัวธรรมกาย ครอบครัวตัวอย่างของโลก ให้เป็นครอบครัวอบอุ่น เกื้อหนุนในการสร้างบารมี ให้มีพวกพ้องบริวารทั้งเก่งและดี มีศีล มีธรรม มาช่วยสนับสนุนหน้าที่การงานให้บรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ตาม ก็ให้ลูกทุกคนสวนกระแส ร้ายก็ให้กลายเป็นดี ให้มั่งมีศรีสุข ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ นี้ จงทุกประการเทอญ

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร