วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ World-PEC 3 สร้างครอบครัวอบอุ่นด้วยศรัทธาแห่งพระรัตนตรัย

ทบทวนบุญ
เรื่อง : ธีรนาถ

 

 

      World-PEC ครั้งที่ ๓ นับเป็นความสำเร็จ ของงานสร้างสันติภาพโลกที่ก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้น เพราะหากย้อนไป ในการจัดสอบครั้งปฐมเริ่ม เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ มีการจัดสอบเพียงแค่ ๕ ภาษา ต่อมาในครั้งที่ ๒ เพิ่มเป็น ๑๐ ภาษา ส่วนใน ครั้งที่ ๓ นี้ ได้มีการแปลหนังสือครอบครัวอบอุ่น ที่ใช้เป็นหลักสูตรในการสอบเพิ่มเป็น ๑๓ ภาษา โดยแบ่งการสอบในระดับนานาชาติออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้

 

 

          กลุ่มที่ ๑ : ภาษาไทย - ลาว
          กลุ่มที่ ๒: ภาษาอังกฤษ สเปน โปรตุเกส อารบิก และเยอรมัน
          กลุ่มที่ ๓ : ภาษาจีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย มาเลย์ เขมร และสิงหล
        สำหรับการจัดสอบในระดับนานาชาติ ได้ทำ การสอบทั้งปรนัยและข้อเขียน ณ ศูนย์สาขาทั่วโลก ตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมสอบจากทุกทวีปทั่วโลก และที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งก็คือ หลังจากที่เมื่อปีที่แล้ว ได้มีการขยายศูนย์สอบเพิ่มขึ้นในประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน และประเทศอินโดนีเซีย การสอบในครั้งที่ ๓ นี้ก็ไม่ยอมน้อยหน้าเช่นกัน เพราะสามารถ เปิดศูนย์สอบใหม่ในประเทศศรีลังกาได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกด้วย

 

 

World-PEC ครั้งแรกในศรีลังกา
        สำหรับประเทศศรีลังกานั้น เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ชาวศรีลังกาส่วนใหญ่มีความรักและผูกพัน กับพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง ดังนั้น เมื่อทราบข่าว การสอบ World-PEC จึงสมัครเข้าร่วมการสอบด้วย ความยินดีปรีดาอย่างยิ่ง ที่สำคัญศูนย์สอบทั้งหมด ๒๗ แห่ง ล้วนจัดขึ้นในวัดที่เป็นเครือข่ายขององค์กร ยุวพุทธสงฆ์โลก ที่ได้ทำการประดิษฐานองค์พระธรรมกาย ซึ่งพระราชภาวนาวิสุทธิ์ และกัลยาณมิตร วัดพระธรรมกายได้ถวายให้อีกด้วย
         บรรยากาศในวันสอบนั้น เริ่มต้นด้วยการให้ผู้เข้าสอบทุกคนอาราธนาศีล ๕ ต่อด้วยการนั่งสมาธิ เพื่อเพิ่มดวงปัญญา ให้สว่างไสวก่อนลงมือทำข้อสอบ สำหรับที่ศูนย์สอบหลักนั้น หลังจากที่ประธานสงฆ์ชาวศรีลังกาให้โอวาทเปิดการสอบ World-PEC แล้ว ท่านจันดระเปรมะ กามะเก อธิบดีกรมการพุทธศาสนา ประธานฝ่ายฆราวาส ได้อ่านสารของพระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ เป็นภาษาสิงหล และกล่าวขอบคุณคณะจากมูลนิธิธรรมกายที่ได้เดินทางมาจัด สอบในครั้งนี้
        เมื่อถึงเวลาสอบ ผู้เข้าสอบส่วนใหญ่มากันเป็น ครอบครัว จึงได้เห็นภาพของพ่อแม่ลูกนั่งปรึกษาหารือ ช่วยกันทำข้อสอบ ด้วยรอยยิ้มที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสดชื่นเบิกบาน นับเป็นภาพอันแสนจะอบอุ่นและน่าประทับใจอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ชาวศรีลังกาที่เข้าสอบส่วนใหญ่ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า อยากให้มีการจัดสอบแบบนี้ขึ้นทุกปี เพราะทุกครอบครัว ล้วนต้องมีปัญหาเกิดขึ้น และหนังสือครอบครัวอบอุ่น ก็มีเนื้อหาสาระที่ดีมาก สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และอยากให้ทุกครอบครัวในศรีลังกาได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วย
         ในส่วนของท่านจันดระเปรมะ กามะเก อธิบดี กรมการพุทธศาสนาของศรีลังกา กล่าวว่า อยากให้ ทั่วประเทศจัดสอบ World-PEC และตนเองจะช่วยประสานงานการจัดสอบในครั้งหน้า โดยให้โรงเรียน พุทธศาสนาวันอาทิตย์ ซึ่งกระจายอยู่ ในทุกอำเภอทั่วประเทศทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบ และจะเดินทางมาร่วมงานวันมาฆบูชาที่วัดพระธรรมกาย ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้อีกด้วย

ผู้ชนะเลิศ World-PEC นานาชาติ

        สำหรับการสอบระดับนานาชาตินั้น ได้มีการประกาศสอบผ่านทางโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ไปเรียบร้อย ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยมีรายชื่อของผู้ชนะเลิศรางวัลต่างๆ ดังต่อไปนี้

       กลุ่มที่ ๑ : ภาษาไทย ภาษาลาว
       โล่วัชรเกียรติยศ รางวัลที่ ๑ 
         ศูนย์สอบ วัดพระธรรมกายอิบาราขิ ประเทศญี่ปุ่น
         ดร.จรรยา แสงอรุณ ดร.จำลักษณ์ ศรีนาคเรือง และกัลฯ นาตยา ชุซูโบะ

       โล่วัชรเกียรติยศ รางวัลที่ ๒ 
         ศูนย์สอบ วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
         กัลฯ ศุภชัย ไตรยศักดา กัลฯ กรณ์ภัสสร นาราชจรูญทรัพย์ และกัลฯ นวพร นวมพิพัฒน์

       โล่วัชรเกียรติยศ รางวัลที่ ๓ 

         ศูนย์สอบ วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา
         กัลฯ อลงกรณ์ แจทอง กัลฯ อนงค์นาฏ เวทยโยธิน และกัลฯ เมธี เผ่าบุญมี

 

 

  กลุ่มที่ ๒ : ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส ภาษาอารบิก ภาษาเยอรมัน

        โล่วัชรเกียรติยศ รางวัลที่ ๑ 
        ศูนย์สอบ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
        กัลฯ อแมนดา พจนมาศ กัลฯ แลน ลี และกัลฯ เดวิด ลีช

        โล่วัชรเกียรติยศ รางวัลที่ ๒ 
        ศูนย์สอบ วัดพระธรรมกายสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
        กัลฯ เอเดรียน โต กัลฯ หัน หย่า หลิน และกัลฯ ชิว สูหมิง

        โล่วัชรเกียรติยศ รางวัลที่ ๓ 
        ศูนย์สอบ ศูนย์ปฏิบัติธรรมฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
        กัลฯ สิริพิณ คุณานุรักษพงศ์ และกัลฯ ไมเคิล ไง คุน แชง

 กลุ่มที่ ๓ : ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอินโดนีเซีย ภาษามาเลย์ ภาษาเขมร ภาษาสิงหล

       โล่วัชรเกียรติยศ รางวัลที่ ๑ 
        ศูนย์สอบ วัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
       กัลฯ โยชิโอะ คุบาวาร่า กัลฯ จรรยา คุบาวาร่า และด.ญ.บุญแก้ว คุบาวาร่า

       โล่วัชรเกียรติยศ รางวัลที่ ๒ 
       ศูนย์สอบ ศูนย์ปฏิบัติธรรมประเทศอินโดนีเซีย
       กัลฯ เออรีน่าจาน่า ศาสตราวิดจาจา กัลฯ ดาวิยาน่า วะยุดี และกัลฯ ซูตีนี่

       โล่วัชรเกียรติยศ รางวัลที่ ๓ 
        ศูนย์สอบ เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน
        กัลฯ ชิวจี้หุ้ย กัลฯ จงจินต์ นิลคำแหง และกัลฯ อภิรดี เจริญเสนีย์

 

 

บรรยากาศการสอบภายในประเทศ

         สำหรับการจัดสอบภายในประเทศนั้น ครั้งนี้ นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เนื่องจากได้มี การนำหนังสือ "ศรัทธารุ่งอรุณแห่งสันติภาพโลก" มาใช้เป็นหลักสูตรในการสอบครั้งนี้ เนื่องจากเป็นหลักธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะหากชาวพุทธยังขาดศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็คงยากที่จะรับเอาคำสอนอันทรงคุณค่า ของพระพุทธองค์มาใช้ ให้เกิดสันติสุขแก่ตนเองและสันติภาพแก่โลก ใบนี้ได้ ด้วยเหตุนี้ การปลูกฝังความรู้เรื่องศรัทธา จึงจำเป็นต้องเริ่มต้น ที่ชาวพุทธก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาของโลกในปัจจุบันนี้

         สำหรับบรรยากาศการสอบที่ส่วนกลาง คือ ที่ศูนย์สอบสภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคัก เพราะเป็นศูนย์สอบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และในโลก โดยมีทีมที่เข้าร่วมสอบทั้งสิ้น ๑,๔๐๕ ทีม สำหรับพิธีเปิดการสอบครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายปรีชา บุตรศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เดินทางมาเป็นประธาน เปิดศูนย์สอบและร่วมสอบในครั้งนี้ด้วย

 

 

         เมื่อถึงเวลาลงมือทำข้อสอบ บรรยากาศก็เริ่ม คึกคักเพิ่มมากขึ้น เพราะผู้เข้าสอบทุกคนสามารถเปิดหนังสือ และพูดคุยปรึกษาหารือกันได้ และผู้เข้า สอบก็มีหลากหลายทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งมีตั้งแต่หนูน้อย ตัวเล็กๆ ที่มากับคุณพ่อคุณแม่ เด็กเก่งและดีในชุดนักเรียน ผู้ใหญ่วัยทำงาน นักวิชาการ นักธุรกิจรวมถึงยอดกัลยาณมิตรบางท่านที่มีข้อจำกัดทางด้าน ร่างกาย ต้องนั่งอยู่บนรถเข็น แต่หัวใจนั้นยิ่งใหญ่ไร้ขีดจำกัด สามารถสอบร่วมกับพี่น้องนักสร้างบารมี ทุกคนได้อย่างสนุกสนานเบิกบาน ซึ่งไม่ใช่เฉพาะ ที่นี่เท่านั้น เพราะบรรยากาศของศูนย์สอบอื่นๆ ทั่วประเทศ ต่างก็คึกคักไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ซึ่งทั้งหมดนี้นับเป็นภาพความประทับใจแห่งปี ที่ทุกคน ต่างเฝ้ารอคอยให้บังเกิดขึ้นอย่างแท้จริง

ความประทับใจของศูนย์สอบวัดพระธรรมกาย

 

นายปรีชา บุตรศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

          "ผมเชื่อว่าหลังจากที่ได้มาทดสอบความรู้ กันไปแล้ว ก็จะรู้ได้ทันทีว่า เรามีพื้นความรู้มามากน้อยแค่ไหน สำหรับผู้มีพื้นความรู้น้อย จะทำให้ท่าน เหล่านั้นมีความรู้สึกขวนขวายที่จะใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความรู้สึกอยากที่จะเอาธรรมะ มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ซึ่งสิ่งนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งครับ"

 

นายเลอเกียรติ แก้วศรีจันทร์
ปลัดจังหวัดปทุมธานี

          "ถ้าหากเรายังทำกิจกรรมดีๆ แบบนี้กันต่อไป ใครที่กลัวว่าศาสนาพุทธของเราจะเสื่อมลง หรือจะมีคนนับถือน้อยลง ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ เพราะมีแต่จะเจริญรุ่งเรืองต่อไป และผู้เลื่อมใสก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ โครงการนี้ผมคิดว่าเป็นการ ช่วยส่งเสริมเยาวชนให้เป็นผู้ประพฤติดี ปฏิบัติดี ในอนาคตด้วยครับ"

 

นายสมชาย สุรชาตรี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดปทุมธานี

         "ประทับใจเป็นอย่างยิ่ง สิ่งที่ผมชื่นชมก็คือ ได้เห็นทั้งเด็กๆ ผู้ใหญ่วัยทำงาน และวัยเกษียณ หรือแม้แต่คนที่นั่งรถเข็นมาสอบ World-PEC ซึ่งเป็นการตอกย้ำพลังของคำว่าศรัทธาได้อย่างแท้จริง แล้วก็ถือเป็นนิมิตหมายอันดีครับ ว่าสิ่งนี้จะช่วยให้ผู้คนประพฤติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ และจะช่วยนำธรรมะ ไปสู่สังคมโลกให้เกิดสันติภาพ ขึ้นได้จริงๆ ด้วย"

 

กัลฯ อนันต์ อัศวโภคิน 

         "ผมคิดว่าการที่จะเน้นให้มีการสอบอย่างนี้ไปทั่วโลก จะช่วยทำให้โลกของเราเริ่มเย็นขึ้น แล้วมีความคิดความเห็น ไปในทิศทางเดียวกัน จะช่วยทำให้ผู้คนมีสัมมาทิฐิเหมือนกันทั้งโลกครับ"

 

กัลฯ บุญชัย เบญจรงคกุล

         "ผมขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับ ที่ทำให้มีโครงการที่ดีเช่นนี้เกิดขึ้นกับ โลกใบนี้ของเราครับ เพราะขณะนี้โลกร้อนระอุไปด้วยสงคราม และการสอบ World-PEC น่าจะเป็นหนทางไปสู่สันติภาพโลกได้อย่างแท้จริงครับ"

 

กัลฯ ดร.ประกอบ จิรกิติ

         "การสอบในวันนี้ผมเชื่อว่า พวกเราคงไม่ได้ หวังว่าจะได้ที่ ๑ กันทุกคน แต่ว่าอย่างน้อยการเข้าสอบทำให้ได้ ทบทวนความรู้ที่ได้รับจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ และพระอาจารย์ทั้งหลาย ซึ่งเป็น โอกาสดีที่จะได้นำความรู้ ที่เราได้ทบทวนในครั้งนี้ไป ปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเรา เพื่อให้โลกเกิดสันติสุข อย่างแท้จริงครับ"

 

 

พระมหาเถระเมตตาหนุน World-PEC

           World-PEC ครั้งที่ ๓ นี้ นอกจากจะได้รับความร่วมมือจากภาคราชการและเอกชนเป็นอย่างดีแล้ว ยังได้รับความเมตตา อย่างหาที่สุดมิได้จากพระมหาเถระหลายรูปที่ช่วยสนับสนุนการสอบในครั้งนี้อย่างเต็มที่ เริ่มจากวัดสามพระยา ซึ่งเป็นวัดใหญ่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ที่มีพระเดชพระคุณ พระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑๔ เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งท่านอนุญาตให้ใช้ศาลาอบรมสงฆ์เป็นสนามสอบ รวมถึงเมตตาเชิญชวนญาติโยมในย่านนั้นให้มาร่วม สอบด้วยตัวท่านเองอีกด้วย

           ส่วนการสอบที่จังหวัดลพบุรี พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติสุธี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ได้เมตตามาเป็นประธานการสอบ ณ ศูนย์สอบ "ศูนย์อบรมเยาวชน จังหวัดลพบุรี" และยังได้ทำหน้าที่ควบคุม การสอบเองอีกด้วย รวมถึงประธานฝ่ายฆราวาส นายจารุพงศ์ พลเดช ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ก็ได้ให้เกียรติมาทำพิธีเปิดและร่วมเข้าสอบด้วย ซึ่งทำให้ชาวลพบุรีต่างมีความสุข ที่ได้เห็นผู้นำทั้งทางโลกและทางธรรมของจังหวัด มาเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เข้าสอบในคราวนี้

 

 

           เช่นเดียวกับพระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ได้เมตตาอนุญาตให้เปิด วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เพื่อใช่เป็นศูนย์สอบ World-PEC ครั้งที่ ๓ ด้วยเช่นกัน รวมไปถึงท่านเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี พระเดชพระคุณพระเทพ สุวรรณโมลี ที่ให้การสนับสนุนการสอบ World-PEC ในจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างเต็มที่ และยังเมตตามอบ ประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าสอบทุกคนด้วยมือของท่านเองอีกด้วย

           ในโอกาสนี้ ต้องขอกราบขอบพระคุณในความ เมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ของพระมหาเถระทุกรูป รวมถึง คณะสงฆ์ที่มิได้เอ่ยนามอีกเป็นจำนวนมาก และขออนุโมทนากับยอดกัลยาณมิตรทั่วประเทศและทั่วโลก ที่ได้ช่วยกันสนับสนุนการสอบ World-PEC ครั้งที่ ๓ ในทุกๆ ด้าน จนสามารถผ่านพ้นไป ได้อย่างราบรื่นและน่าประทับใจอีกครั้ง นับเป็นภาพ ประวัติศาสตร์ความร่วมมือกันของเหล่าพุทธบริษัท ๔ ทั่วประเทศและทั่วโลก ที่จะนำความมั่นคงสถิตสถาพร ให้เกิดขึ้นแก่บวรพระพุทธศาสนาไปอีกนานแสนนาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างรากฐานศีลธรรมอันเข้มแข็งให้แก่มวลมนุษยชาติ อันจะเป็นทางมาแห่งสันติภาพ โลกที่แท้จริงได้อย่างมั่นคงสืบไป

 

 

สถิติ ๑๕ อันดับศูนย์สอบยอดเยี่ยม
จัดอันดับศูนย์สอบทั่วประเทศที่มีผู้เข้าร่วมสอบ มากที่สุด ๑๕ อันดับแรก ดังนี้
อันดับที่ ๑. ศูนย์สอบสภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
จำนวน ๑,๔๐๕ ทีม
อันดับที่ ๒. ศูนย์สอบโรงแรมเดอะไซน์ (The Zign) พัทยา จังหวัดชลบุรี
จำนวน ๔๕๕ ทีม
อันดับที่ ๓. ศูนย์สอบวัดกลางคลองสาม จังหวัดปทุมธานี
จำนวน ๓๐๐ ทีม
อันดับที่ ๔. ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
จำนวน ๒๖๕ ทีม
อันดับที่ ๕. ศูนย์สอบโรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี
จำนวน ๒๖๔ ทีม
อันดับที่ ๖. ศูนย์สอบศูนย์กัลยาณมิตร จังหวัดพิษณุโลก
จำนวน ๒๔๗ ทีม
อันดับที่ ๗. ศูนย์สอบบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
จำนวน ๒๓๖ ทีม
อันดับที่ ๘. ศูนย์สอบโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
จำนวน ๒๒๓ ทีม
อันดับที่ ๙. ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
จำนวน ๒๒๑ ทีม
อันดับที่ ๑๐. ศูนย์สอบโรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
จำนวน ๒๐๙ ทีม
อันดับที่ ๑๑. ศูนย์สอบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
จำนวน ๒๐๓ทีม
อันดับที่ ๑๒. ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช
จำนวน ๒๐๐ ทีม
อันดับที่ ๑๓. ศูนย์สอบศูนย์อบรมศีลธรรมฯบ้านแม่สลิดหลวง จังหวัดตาก
จำนวน ๒๐๐ ทีม
อันดับที่ ๑๔. ศูนย์สอบโรงเรียนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน
จำนวน ๒๐๐ ทีม
อันดับที่ ๑๕. ศูนย์สอบศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร
จำนวน ๒๐๐ ทีม

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร