วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 74 ธันวาคม ปี 2551

ฉบับที่ 74 ธันวาคม ปี 2551
คนๆ หนึ่งเมื่อคิดจะสร้างความดี จำเป็นต้องมีคนนำทาง ผู้นำมีความสำคัญ มาก ถ้านำไปถูกทาง ทุกชีวิตก็จะถึงจุดหมายได้อย่าง ปลอดภัย โลกจึงขาดผู้นำบุญไม่ได้ เพราะผู้นำบุญคือแสงสว่างที่จะส่องนำทางมหาชน ให้หลุดพ้นจากมุมมืด ไปสู่ความสว่างไสวในชีวิต ......อ่านต่อ
สำหรับพิธีทอดกฐินในปีนี้ นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่บังเกิดขึ้นได้อย่างยากยิ่ง เพราะเป็นกฐินอัครบรมจักรพรรดิ ที่มีพระมงคลเทพมุนี ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เป็นประธาน โดยปรารภเหตุ จากการที่เหล่าศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจกันหล่อ รูปเหมือนของท่าน ......อ่านต่อ
"ฮีโร่ตัวจริง คือ ศีลธรรมความดีงาม และเหล่าร้ายคือความชั่ว ซึ่งไม่ได้อยู่นอกโลก แต่ทั้งหมด อยู่ที่ตัวเราเอง" เด็กดี V-Star คือ ผู้ให้คำตอบนี้ ......อ่านต่อ
การแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสังคม จะต้องเริ่มต้นแก้ไขที่จิตใจของผู้คนก่อน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเชิญชวน ผู้คนในสังคมให้หันหน้ามาทำความดีร่วมกัน โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้นำในการทำความดีของเหล่าพุทธศาสนิกชน ดังเช่น การจัดโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ......อ่านต่อ
"ผมอยากจะบอกครอบครัวและเพื่อนฝูงว่า "สมาธิ" คือวิธีที่จะนำ "สันติภาพ" มาสู่เซาท์แอฟริกา และแอฟริกาทั้งทวีป แต่คุณจะต้องเริ่มที่ตัวคุณเองเสียก่อน นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกแก่ทุกคน ......อ่านต่อ
งานสร้างบารมีไม่ใช่งานที่ทำกันเพียงชาตินี้ หรือชาติหน้าเท่านั้น แต่จะต้องสร้างบารมีกันอีกนับภพนับชาติไม่ถ้วน จนกว่าจะไปถึงที่สุดแห่งธรรม สิ่งที่ต้องตระหนักไว้เสมอก็คือ วันเวลาที่ใช้สร้างบารมีในแต่ละชาตินั้นมีจำกัด และโอกาสสร้างบารมีก็ไม่แน่นอน ......อ่านต่อ
การที่ฝึกให้ลูกของเราทำสมาธิตั้งแต่เล็กๆ นั้น เป็นเรื่องดี คำว่า "ดี" ในที่นี้ ไม่ใช่ดีเฉพาะในเรื่องการเรียนของเด็ก แต่ว่าดีในเรื่องอื่นๆ ตามมาเยอะแยะเลย ......อ่านต่อ
เป็นที่น่าเสียดายว่า ทั้งที่ประเทศไทยเรา เป็นเมืองพุทธ จนได้รับการยกย่องจากชาวพุทธทั่วโลก ให้เป็นเมืองหลวง ของพระพุทธศาสนา แต่ทว่าตลอด ระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา กลับเกิดปรากฏการณ์ "กฐินตกค้าง" ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบ ต่อวัดและพระพุทธศาสนาโดยตรง ......อ่านต่อ
ลองคิดดูเถิดว่าอบายมุขมีพิษมีภัยถึงขนาดนี้ ขนาดมหาอาณาจักรใหญ่ๆ ยังล่มสลายได้ด้วยฤทธิ์ของน้ำเมา ด้วยฤทธิ์ของอบายมุข แต่ว่าประเทศไทยของเราขณะนี้ อยู่ในช่วงที่กำลังก่อร่างสร้างตัว ยังมีปัญหาใหญ่ๆ ให้สู้อีกมาก เรายังไม่ได้เป็นมหาอาณาจักรเลย ......อ่านต่อ
กำลังใจสามารถเพิ่มขึ้นได้เมื่อมองไปยัง เป้าหมายข้างหน้า ยิ่งก้าว เดินยิ่งเข้าใกล้จุดหมาย ยิ่งเข้าใกล้ยิ่งต้องเร่งเท้าก้าว ให้เร็วขึ้น กว่าเดิม ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ