วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 120 ตุลาคม ปี2555

ฉบับที่ 120 ตุลาคม ปี2555
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เป็นตัวอย่างนักสร้างบารมีที่เลิศ และเป็นมหาปูชนียาจารย์ที่ทรงคุณค่าแห่งยุค งานที่ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณ หลวงปู่วัดปากน้ำ ทั้งขณะที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ และที่ได้ฝากฝังไว้ก่อนท่านจะละโลก ก็ทำได้สำเร็จสมบูรณ์ไม่มีที่ติ สมกับที่หลวงปู่วัดปากน้ำชมไว้ว่า "ลูกจันทร์นี้เป็นหนึ่งไม่มีสองŽ" ......อ่านต่อ
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เกิดวันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนยี่ ปีระกา พ.ศ. ๒๔๕๒ ท่านเป็นลูกคนที่ ๕ ในจำนวนพี่น้องชายหญิงทั้งหมด ๙ คน ของพ่อพลอยกับแม่พัน ชาวนาผู้มีฐานะดี ชาวนครไชยศรี นครปฐม ......อ่านต่อ
อธิษฐานบารมีเป็นการตั้งใจที่ไม่หวั่นไหว เหมือนภูเขาหินที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวด้วยแรงพายุ การ สร้างอธิษฐานบารมีนี้ จึงมีลักษณะว่า "ยอมตาย ไม่ยอมเปลี่ยนใจอย่างเด็ดขาด"Ž การอธิษฐานเป็นการวางแผนชีวิตในอนาคต แล้วฝึกฝนใจให้เข้มแข็งดุจเพชรเด็ดเดี่ยว ไม่ยอมให้สิ่งใดมาสั่นคลอนเป้าหมาย ......อ่านต่อ
คำว่า "หนึ่งไม่มีสองŽ" เป็นคำที่ใช้ยกย่องความสามารถของบุคคล ที่มีความยอดเยี่ยมเป็นพิเศษ สามารถทำสิ่งที่ไม่มีใครทำได้เทียมเท่า อย่างไรก็ตาม หากคำนี้ออกจากปากบุคคลธรรมดา ก็แค่ทำให้ผู้รับฟังอยากรู้ว่า บุคคลนั้นยอดเยี่ยมอย่างไร แต่หากคำ ๆ นี้ออกจากปากมหาปูชนียาจารย์ คือ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระผู้ปราบมารแล้ว ......อ่านต่อ
ท้องฟ้าเปลี่ยนสีไปตามกาลเวลา สังคมแปรเปลี่ยนไป ตามเหตุปัจจัย แต่ไม่ว่าสถานการณ์โลกจะเป็นเช่นไร ยังคง มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง นั่นคือ มโนปณิธานอันแน่วแน่ ของยอดนักสร้างบารมี ที่จะขอยืนหยัดฟื้นฟูศีลธรรมโลกอย่าง เอาชีวิตเป็นเดิมพันตลอดไป และภาพที่ยืนยันให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการสร้างบารมีได้อย่างดีเยี่ยมประการหนึ่ง ก็คือ ภาพแห่งการทำความดีที่ปรากฏขึ้นใน "โครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย"Ž เป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานถึง ๕ ปีกว่าแล้ว ......อ่านต่อ
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ เป็นปีที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นปีครบรอบ ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุม มหาเถรสมาคม โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่องไปยังรัฐบาล เพื่อดำเนินการจัดงานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี ......อ่านต่อ
ความสุขอันยิ่งและเป็นความสุขแห่งความหลุดพ้น คือ "นิพพานŽ" ดังพุทธวจนะที่ว่า "นิพพานัง ปรมัง สุขัง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งŽ ซึ่งความสุขอันยิ่ง" คือ พระนิพพานนี้ นับเป็นเป้าหมายอันสูงสุด ของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลาย แต่ก็เป็นความลับมาอย่างยาวนานทีเดียวว่า ต้นทางแห่งการไปสู่พระนิพพานนั้นอยู่ ณ ตำแหน่งแห่งใดของชีวิต จนกระทั่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้ศึกษาธรรมะ ......อ่านต่อ
ย้อนไปเมื่อกว่า ๖๐ ปี มาแล้ว ตรงกับวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ค.ศ ๑๙๕๑ ในร้านกินเนสส์ ประเทศอังกฤษ ผู้จัดการใหญ่ของร้าน คือเซอร์ฮิวจ์ บีเวอร์ ได้ถกเถียงกับเพื่อน ๆ ว่า นกหัวโตหลังจุดสีทองหรือไก่ป่าเกราส์บินเร็วกว่ากัน ซึ่งไม่สามารถหาอะไรมาอ้างอิงได้ และเขาพบว่ายังมีคำถามอีกมากมายในอังกฤษที่ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ จึงเกิดความคิดที่จะรวบรวมคำตอบของคำถามเหล่านี้ขึ้น ......อ่านต่อ
เคล็ดลับในการเรียนรู้ภาษาต่าง ๆ ได้รวดเร็ว คือ การศึกษาหลักไวยากรณ์ของภาษานั้น ๆ เพราะ ไวยากรณ์มีความสำคัญอย่างมากในทุกภาษาทั่วโลก เป็นพื้นฐานที่จะศึกษาเรียนรู้แต่ละภาษาให้สื่อความ หมายได้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญในการเรียน พระบาลีก็เช่นกัน นั่นคือ ......อ่านต่อ
การตรัสรู้ธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่ แห่งความสว่างไสวของโลกอันเกิดขึ้นได้ยาก เพราะกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระพุทธองค์ ก็ต้องใช้เวลานานกว่า ๒๐ อสงไขยกับหนึ่งแสนมหากัป และที่สำคัญ ต่อมาก็คือ ......อ่านต่อ
ในช่วง ๒๐ พรรษาแรกของการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงนำเหล่าพระอรหันต์เดินทางไปประกาศพระศาสนาจนทั่วทุกแว่นแคว้น โดยไม่ประทับจำพรรษา ณ ที่ใดที่หนึ่ง จวบจนพรรษาที่ ๒๑ เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา พระพุทธองค์ก็เสด็จไปประทับจำพรรษาอยู่ที่เมืองสาวัตถี ณ สถานที่ ๒ แห่ง ......อ่านต่อ
เรื่องสำคัญอยู่ที่ว่า ทันทีที่เราเกิดมา ก็มีกฎธรรมชาติกฎหนึ่งคือกฎแห่งกรรมครอบเราไว้ แล้ว มีผลต่อชีวิตของเราโดยตรง แม้เราจะไม่รู้ก็ตาม แต่ถ้าไปทำผิดเข้าก็ติดคุกเลย เป็นคุกของภพสาม ......อ่านต่อ
ทิศทางแนวโน้มของสื่อออนไลน์เหล่านี้จะมาใกล้ตัวเรามากขึ้นแน่นอน ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๓ ยอดขายสมาร์ทโฟนแซงยอดขายคอมพิวเตอร์ทั้งแบบ ตั้งโต๊ะและแบบโน้ตบุ๊ค คือขายได้ประมาณร้อยล้าน เครื่อง เริ่มแซงคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ตอนนั้น ตอนหลัง ยิ่งทิ้งห่างออกไปเรื่อย ๆ การที่สมาร์ทโฟน คือโทรศัพท์ที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ เข้าสู่ social network ได้ ......อ่านต่อ
ก่อนที่ท่านสาธุชนจะเลิกนั่งสมาธิ พระอาจารย์ที่สอนสมาธิ ท่านจะพนมมือ ตั้งจิตอธิษฐานอำนวยพรให้สาธุชนได้เข้าถึงธรรม อีกทั้งเป็นสัญญาณว่าให้ลืมตา พักการทำสมาธิได้ โดยเอ่ยอ้างเอาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยส่งผลดลบันดาลให้ทุกท่านได้บรรลุธรรม ด้วยการผูกพุทธมนต์เอาไว้ว่า ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ