วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 119 กันยายน ปี2555

ฉบับที่ 119 กันยายน ปี2555
ท่านพึงบำเพ็ญสัจจบารมีให้เต็มเปี่ยม อย่าได้พูดเท็จทั้งที่รู้ตัวอยู่ด้วยมุ่งทรัพย์ เป็นต้น ดาวประกายพรึกในทุกฤดูกาล ไม่โคจรไปในทางอื่น โครจรเฉพาะในทางของตนเท่านั้น ฉันใดแม้ท่านไม่ละสัจจะ ไม่ทำการพูดเท็จ ก็จักได้เป็นพระพุทธเจ้า ฉันนั้น ......อ่านต่อ
วันที่ ๖ สิงหาคม เมื่อครั้งสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ คือวันที่โลกได้พบกับความสูญเสียครั้ง ยิ่งใหญ่ที่ไม่เพียงแค่มีการทำลายล้างชีวิตด้วยระเบิด ปรมาณูจนผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากเท่านั้น แต่โลกยังพบกับความสูญเสียมิตรไมตรีอันดีต่อกันของ ......อ่านต่อ
ดวงดาวบนเวหาหนมีจันทร์มณฑลเป็นประธาน ย่อมส่องท้องฟ้ายามรัตติกาลให้สว่างไสวได้ ฉันใด ในสมาคมแห่งพุทธบริษัท ๔ ซึ่งมีพระมหาเถระ พระเถรานุเถระเป็นผู้นำ ย่อมยังสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โลก ฉันนั้น วันนี้จึงเป็นวันสำคัญของโลกอีกวันหนึ่ง ......อ่านต่อ
วันนี้เป็นวันแห่งมหาปีติ กระผมรู้สึกปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง กราบขอบพระคุณพระมหาเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ และเพื่อนสหธรรมิกทุกรูป ที่เมตตาให้เกียรติมาเป็นเนื้อนาบุญ และเจริญชัยมงคลคาถา พร้อมทั้งแสดงมุทิตายินดีเป็นขวัญเป็นกำลังใจกับพระลูกพระหลานผู้ที่ได้สำเร็จเปรียญธรรม ๙ ประโยคในปีนี้ ......อ่านต่อ
เวลาในช่วงเข้าพรรษานี้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ทั้ง ๆ ที่ เราทุกคนมีเวลา ๒๔ ชั่วโมงเท่ากัน คนที่เห็นคุณค่าของกาลเวลาอยู่เสมอ จึงตั้งใจดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท บางท่านอุทิศตน เพื่อศึกษาปริยัติธรรมควบคู่ไปกับการปฏิบัติธรรม ......อ่านต่อ
เข้าพรรษาเวียนมาอีกครา ยามนี้ฟ้าดินราวกับจะเป็นใจ สายฝนโปรยปราย แมกไม้เขียวขจี ส่วนข้าวกล้า ก็เติบใหญ่ พืชพันธุ์ธัญญาหาร ทุกหนแห่ง งอกงามพร้อมพรั่งราวกับ จะเรียกร้องเชิญชวน ......อ่านต่อ
เราได้กล่าวคำอธิษฐานอยู่จำพรรษาที่วัดพระธรรมกายกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว กำหนด ขอบเขตอะไรต่าง ๆ เราก็ได้รับทราบกันแล้ว ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพระวินัยเราก็คงไม่ลงรายละเอียดในที่นี้ ......อ่านต่อ
แม้ว่าในปีคริสตศักราช ๒๐๑๒ หรือตรงกับพุทธศักราช ๒๕๕๕ จะตรงกับคำทำนายของชาวมายาโบรารว่าจะ เป็นจุดสิ้นโลก ทำให้ชาวจำนวนมากหวั่นไหวไปกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในโลกขณะนี้กลับมีคนรุ่นใหม่กลุ่มหนึ่งเชื่อว่าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ จะเป็นจุดสิ้นสุดของความมืดมิดในจิดใจของมวลมนุษย์ชาติ และจะเป็นจุดเริ่มต้นของโลกยุคใหม่ที่ชาวโลก ......อ่านต่อ
ในยุคต้นพุทธกาล ก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้ธรรมนั้น ความเชื่อของชาวอินเดียส่วนใหญ่ในยุคนั้นได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาฮินดูและคำสอนของครูทั้ง ๖ ผู้เป็นเจ้าลัทธิที่มีความเห็นในเรื่องโลกและชีวิตเป็นมิจฉาทิฐิ ได้แก่ ......อ่านต่อ
เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ ระเบิดขึ้น ถ้ามองในสายตาของชาวโลก ก็บอกว่าเพราะประเทศนั้นประเทศนี้ เป็นตัวต้นเหตุ ในแง่ของประวัติศาสตร์ ก็มักจะโทษประเทศญี่ปุ่นและประเทศเยอรมัน ว่าเป็นผู้ก่อเหตุ ทำให้สงครามโลกเกิดขึ้น ผู้คนต้องล้มตายกันมากมาย นี้คือการมองแบบชาวโลก มองในแง่ของประวัติศาสตร์ ......อ่านต่อ
อาตมาไม่อยากใช้คำว่า เด็กติดเกมเพราะบางทีผู้ใหญ่ก็ติดเหมือนกัน ถามว่าทำไมถึงติดเกม เป็นเพราะธรรมชาติของคนชอบรสแห่งชัยชนะ ชอบความสำเร็จ รู้สึกพึงพอใจในความสำเร็จ ในชัยชนะ แต่ในชีวิตจริงการจะเอาชนะอะไรสักอย่างเป็นเรื่องยาก ไม่ว่าเรื่องการเรียนหรือการงาน ในชีวิตจริงไม่ง่าย เพราะมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้มากมาย ......อ่านต่อ
อกุศล หมายถึง ความชั่วหรือสิ่งที่ไม่ดี ใช้แทนบาปก็ได้ บางครั้งก็ใช้คู่กันไปเป็นบาปอกุศล เป็นคำตรงข้ามกับคำว่า กุศล ซึ่งแปลว่า ความดี อกุศล เป็นคำที่ถูกนำมาใช้นำหน้าคำอื่นมาก และมีความหมายในทางที่ไม่ดี เช่น ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ