วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ อกุศล และ อนันตริยกรรม

บาลีน่ารู้

เรื่อง : ธรรมรักษ์ ป.ธ.๙

อกุศล และ อนันตริยกรรม

 

 

   อกุศล หมายถึง ความชั่วหรือสิ่งที่ไม่ดี ใช้แทนบาปก็ได้ บางครั้งก็ใช้คู่กันไปเป็นบาปอกุศล เป็นคำตรงข้ามกับคำว่า กุศล ซึ่งแปลว่า ความดี

           อกุศล เป็นคำที่ถูกนำมาใช้นำหน้าคำอื่นมาก และมีความหมายในทางที่ไม่ดี เช่น

           -อกุศลกรรม หมายถึง ความชั่ว, บาป

           -อกุศลกรรมบถ หมายถึง ทางแห่งความชั่ว

           -อกุศลจิต หมายถึง ความคิดชั่ว

           -อกุศลเจตนา หมายถึง เจตนาไม่ดี

           -อกุศลมูล หมายถึง รากเหง้าแห่งความชั่ว ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ

           อนันตริยกรรม มาจาก น+อันตรา+อิย+กรรม หมายถึง กรรมที่ให้ผลไม่มีระหว่าง คือให้ผลทันทีหลังจากตายไป ไม่มีกรรมอื่นมาให้ผลคั่นกลาง ถือว่าเป็นครุกรรม คือ กรรมที่หนักที่สุด เป็นบาปที่สุดยิ่งกว่ากรรมใด ๆ มี ๕ อย่าง คือ

           ๑. ปิตุฆาต ฆ่าบิดา

           ๒. มาตุฆาต ฆ่ามารดา

           ๓. อรหันตฆาต ฆ่าพระอรหันต์

           ๔. โลหิตุปบาท ทำร้ายพระพุทธเจ้าถึงขั้นโลหิตออก

           ๕. สังฆเภท ทำให้สงฆ์แตกแยกกัน

           กรรม ๕ อย่างนี้ เมื่อผู้ตายทำไปย่อมตกมหานรก แม้จะทำบุญอื่นไว้มาก ก็ต้องไปรับผลกรรมนั้นก่อน เช่น พระเทวทัตซึ่งทำสังฆเภทไว้ ถูกแผ่นดินสูบไปเกิด ในอเวจีมหานรก

          _________________________

           คำวัตร โดย พระธรรมกิตติวงศ์

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร