วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ สายธารแห่งศรัทธา ช่วงเข้าพรรษา..

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป

เรื่อง : อุบลเขียว

 

.. สายธารแห่งศรัทธา

ช่วงเข้าพรรษา..

     เวลาในช่วงเข้าพรรษานี้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ทั้ง ๆ ที่ เราทุกคนมีเวลา ๒๔ ชั่วโมงเท่ากัน คนที่เห็นคุณค่าของกาลเวลาอยู่เสมอ จึงตั้งใจดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท บางท่านอุทิศตน เพื่อศึกษาปริยัติธรรมควบคู่ไปกับการปฏิบัติธรรม บางท่านมุ่งอุทิศตนช่วยเหลือ กิจการงานในพระพุทธศาสนา ควบคู่ไปกับการปฏิบัติธรรม ไม่มีใครเลยที่จะปล่อยเวลาให้ว่างเปล่า โดยไม่ขวนขวายที่จะสร้างบุญบารมี อย่างเต็มที่ ซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ในช่วงเข้าพรรษานี้ ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศคึกคักเบิกบานในบุญ ซึ่งสังเกตได้จากรอยยิ้มบนใบหน้าของ ผู้ให้ ที่มีแต่ความสุขสดชื่นและอิ่มเอิบ

 

 

ตักบาตรพระ จำนวน ๑,๐๐๙ รูป

จังหวัดนนทบุรี

          เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑,๐๐๙ รูป เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ณ สนามกีฬาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมเมธี เจ้าคณะภาค ๔,๕,๖,๗ กรรมการมหาเถรสมาคม ไปเป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และได้รับความเมตตาจากพระภิกษุ สามเณร ในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ

 

 

นายวิเชียร พุฒิวิญญู

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ( ประธานฝ่ายฆราวาส )

          การตักบาตรครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย โดยดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย

 

 

ตักบาตรพระ ๓,๐๐๐ รูป

จังหวัดสระบุรี

           เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีพิธีตักบาตรพระ ๓,๐๐๐ รูป ณ บริเวณถนนสายคู่ หน้าพระมณฑป วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี โดยมีพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้แทนนำกล่าวรายงาน

 

 

ศ.ดร.สุชาติ  ธาดาธำรงเวช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศีกษาธิการ ( ประธานฝ่ายฆราวาส )

          การตักบาตรครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้ว ยังเป็นการตักบาตรดอก เข้าพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก ที่ชาวสระบุรีสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานอีกด้วย

 

 

ตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป

จังหวัดสงขลา

          เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีพิธีตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป นานาชาติ ปีที่ ๑๒ ณ ใจกลางนครหาดใหญ่ ถนนนิพัทธ์อุทิศ ๓ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีพระธรรมวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค ๑๘ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พลโทอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

 

พลโทอุดมชัย  ธรรมสาโรรัชต์

แม่ทัพภาคที่ ๔ ( ประธานฝ่ายฆราวาส )

         การตักบาตรครั้งนี้มีชาวไทย และชาวต่างชาติเดินทางไปเอาบุญใหญ่กับพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมาก อนึ่ง การจัดตักบาตรทั่วไทยแต่ละครั้ง ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากพระเถรานุเถระ คณะสงฆ์ ตลอดจน องค์กรทางพระพุทธศาสนา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า ๔๐ องค์กร

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร