วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ อนุโมทนาวันสมาธิโลก และ พิธีมุฑิตาเปรียญธรรม ๙ ประโยค

ทบทวนบุญ

เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

 

 

อนุโมทนาวันสมาธิโลก และ พิธีมุฑิตาเปรียญธรรม ๙ ประโยค

เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาพระเทพญาณมหามุนี ( หลวงพ่อธัมมชโย )

วันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

________________________________________________________


         วันนี้เป็นวันแห่งมหาปีติ กระผมรู้สึกปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง กราบขอบพระคุณพระมหาเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ และเพื่อนสหธรรมิกทุกรูป ที่เมตตาให้เกียรติมาเป็นเนื้อนาบุญ และเจริญชัยมงคลคาถา พร้อมทั้งแสดงมุทิตายินดีเป็นขวัญเป็นกำลังใจกับพระลูกพระหลานผู้ที่ได้สำเร็จเปรียญธรรม ๙ ประโยคในปีนี้

         พร้อมกันนี้ กระผมกราบขอโอกาสจัดถวายโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแก่สำนักเรียนบาลีดีเด่น เพื่อถวายกำลังใจและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระบาลีของพระภิกษุ สามเณร ผู้เป็นอายุของพระพุทธศาสนา ซึ่งจะได้เป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป นอกจากนี้ยังได้ถวายกำลังใจและปัจจัย ๔ ช่วยเหลือพระภิกษุที่หยัดสู้อยู่ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งมอบแรงใจให้ทุนหนุนครูใต้ในยามที่พระพุทธศาสนามีภัย

         สำหรับพรรษานี้ได้มีโครงการอุปสมหมู่ธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษา และได้ขออนุญาต ใช้วัดต่าง ๆ เป็นศูนย์อบรมธรรมทายาทในทุกจังหวัดทั่วไทย กระผมกราบขอบพระคุณที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้ และเอื้อเฟื้อสถานที่ในการอบรม เพื่อความสะดวกในการทำงาน ของพระศาสนา สร้างศาสนทายาท และฟื้นฟูกอบกู้พระพุทธศาสนาในยามนี้

         ท้ายที่สุดนี้ ขอแสดงความยินดีกับมหาเปรียญประโยค ๙ ทุกรูป และขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าสำนักเรียน ตลอดจนผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนงานในครั้งนี้ หากวันนี้จะมีข้อผิดพลาดประการใด กระผมกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และหวังว่าจะได้ รับความเมตตาชี้แนะจากพระเดชพระคุณทุกรูป

         กราบแทบเท้าพระเดชพระคุณที่เคารพทุกรูป มา ณ โอกาสนี้

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร