วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

ทบทวนบุญ

เรื่อง : จันซีโร่

 

 

วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

 

           การตรัสรู้ธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่ แห่งความสว่างไสวของโลกอันเกิดขึ้นได้ยาก เพราะกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระพุทธองค์ ก็ต้องใช้เวลานานกว่า ๒๐ อสงไขยกับหนึ่งแสนมหากัป และที่สำคัญ ต่อมาก็คือ การสืบทอดพระสัทธรรมคำสอนของพระองค์ ให้คงอยู่คู่โลกก็ถือเป็นสิ่งที่ยากยิ่ง เพราะใน ยุคที่โลกมนุษย์กำลังเผชิญกับกระแสกิเลสที่แฝงมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่นปัจจุบันนี้ ได้ทำให้การเผยแผ่ พระพุทธธรรมคำสอนตลอดจนวิธีการปฏิบัติให้เข้าถึงคำสอนดั้งเดิมนั้น เริ่มเปลี่ยนแปลงและลดน้อยลง จนกาลเวลาล่วงมาในปีพุทธศักราช ๒๔๖๐ ได้มีพระ ภิกษุผู้คงแก่เรียนและทุ่มเทการปฏิบัติ ยอมสละแม้ชีวิตของตน จนค้นพบวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรม อันเป็นคำสอนดั้งเดิมแห่งพระพุทธองค์ หรือกล่าว อีกนัยหนึ่งว่า ท่านได้ค้นพบการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมกาย อันเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรม และได้เผยแผ่วิธีการปฏิบัติ จนมีผู้คนมากมายทั้งใน และต่างประเทศประพฤติปฏิบัติตาม และเข้าถึงธรรมกาย เป็นพยานแห่งการตรัสรู้ธรรมและการเข้าถึงเส้นทาง อันประเสริฐมาจนปัจจุบัน ซึ่งพระภิกษุผู้คงแก่เรียน รูปนั้นก็คือ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หรือหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้เข้าถึงธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้น เมื่อถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ อันเป็นวันคล้าย วันเข้าถึงธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่ เหล่า ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายทั่วโลก ก็จะพร้อมใจกันจัดพิธี บูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

 


เมื่อท่านสว่าง... โลกก็สว่างด้วย

           พระพุทธธรรมคำสอนแห่งพระพุทธองค์ มีความประเสริฐเป็นอย่างยิ่ง แต่บุคลลผู้จะเป็นต้นแบบแห่ง การปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมนั้น ล้วนหาได้ยากยิ่งเพราะการศึกษาธรรมนั้น ไม่เพียงจะมีเฉพาะด้านปริยัติ ที่จะต้องร่ำเรียนศึกษาทางหลักธรรม อันเป็นภาคทฤษฎีเท่านั้น แต่ยังต้องมีด้านปฏิบัติ เพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในคำสอนอันเป็นปฏิเวธธรรมอีกด้วย นับตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้อุปสมบท ณ วัดสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ท่านก็มุ่งประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้รู้แจ้งเห็นแจ้งในพระพุทธธรรมคำสอน จนกระทั่งปีพุทธศักราช ๒๔๖๐ อันเป็นพรรษาที่ ๑๒ แห่งการครองเพศบรรพชิตของท่าน ท่านได้ไปพำนักอยู่ ณ วัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และในกลางพรรษานั้น คือในคืนวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ท่านได้ยอมสละแม้ชีวิต นั่งสมาธิอยู่ต่อหน้าองค์พระประธานในอุโบสถด้วยตั้งมโนปณิธานอย่าง แน่วแน่ว่า ถ้าหากไม่เห็นธรรมจะไม่ยอมลุกจากที่...จนในที่สุดพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ได้พบกับ ประสบการณ์ภายใน คือการเข้าถึงธรรมกาย ค้นพบ วิธีปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้นำมาเผยแผ่แก่ชาวโลกทั้งหลาย ซึ่งกล่าวได้ว่า เมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านสว่าง โลกก็สว่างด้วย นอกจากนี้ ไม่เพียงพระเดชพระคุณ หลวงปู่จะค้นพบวิชชาอันประเสริฐนี้เท่านั้น สิ่งที่ล้ำเลิศไปอีก ก็คือ ท่านต้องการจะไปดับแหล่งที่มาของกองกิเลสทั้งหลาย ดังนั้น ท่านจึงได้รับการยกย่อง อีกฐานะหนึ่งว่า ท่าน คือ "พระผู้ปราบมาร"

 

 

ร้อยรวมดวงใจ ถวายเพื่อบูชาครู

           พิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายในปีนี้ จัดขึ้น ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย โดยพิธีในภาคเช้า เป็นการปฏิบัติธรรม ณ สภาธรรมกายสากล พร้อมทั้งมีการประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็น สังฆทาน ส่วนในภาคบ่าย เริ่มจากการปฏิบัติธรรม โดยมีพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เป็นประธาน ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า เมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อนำสาธุชนทั้งหลายนั่งสมาธิ แม้จะเป็นพื้นที่ส่วนใดของสภาธรรมกายสากลที่มีผู้คนมาร่วมประกอบพิธี แต่ละบริเวณเหล่านั้นต่างเงียบสงบ ทุกคนใจจดจ่อกับเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ อันเป็นการแสดงถึงการรวมใจอย่างตั้งมั่น ที่จะน้อมถวายเป็นการบูชาครูผู้นำทางสว่างมาให้แก่ สรรพชีวิต ต่อจากนั้นเป็นพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อนำกล่าวคำ บูชาครู ตามด้วยเสียงที่เปล่งออกมาจากความกตัญญู บูชาของเหล่าสาธุชนอย่างพร้อมเพรียง จากนั้นเป็น พิธีสักการะรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร โดยมีสาธุชนผู้มีบุญ เหล่าศิษยานุศิษย์จากทุกสารทิศ เข้าวางพวงมาลัยดอกมะลิบูชาสักการะอย่างล้นหลาม จากนั้นเป็นพิธี จุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย และพิธีเพาะเมล็ด ต้นกล้าดอกดาวรวยเป็นปฐมเริ่ม ซึ่งดอกดาวรวย ก็คือดอกดาวเรืองพันธุ์พิเศษ ที่เตรียมปลูกไว้สำหรับ โปรยรับการเดินธุดงค์ธรรมชัยของพระธรรมทายาท นับพันรูป ที่จะมาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมและเดิน ธุดงค์บนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๕๖ ที่จะถึงนี้

 


 

พระเดชพระคุณหลวงปู่ ผู้นำสู่การเผยแผ่เชิงรุก

           การค้นพบวิชชาธรรมกาย ตลอดจนการปฏิบัติจนเข้าถึงธรรมกายของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ถือเป็นปรากฏการณ์อันสำคัญของโลกในยุคปัจจุบัน โดย หากจะกล่าวในแง่หนึ่งก็คือ เป็นการเปิดศักราชแห่ง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุก เพราะผู้คนไม่น้อยอาจจะคุ้นกับความเชื่อที่เคยพบเห็นมาในอดีตว่า พระภิกษุสงฆ์มักจะจาริกและพำนักอยู่ในป่าเขาลำเนาไพร หากจะเดินธุดงค์ก็ต้องเป็นการเดินตามป่าเขาดังกล่าว แต่สำหรับพระเดชพระคุณหลวงปู่ หากท่านจะถือตามแบบอย่างดังกล่าวนั้น ท่านคงไม่ มาปักหลักเผยแผ่และขยายการปฏิบัติเพื่อการเข้าถึงธรรม ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ท่านคงไม่ต้องขวนขวายสั่งสอนศิษยานุศิษย์ให้ลำบาก เพราะลำพังตัวท่านก็เอาตัวรอดได้แล้ว และขณะเดียวกันก็คงจะไม่มีวัดพระธรรมกาย ไม่มีศูนย์ปฏิบัติธรรมที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วโลกในปัจจุบัน และไม่มีปัญหาการถูก กล่าวร้ายโจมตีจากผู้ไม่เข้าใจ แต่เพราะพระเดช-พระคุณหลวงปู่ท่านมุ่งเผยแผ่เชิงรุก ปักหลักอยู่กลาง กรุงและเผยแผ่ธรรมะอยู่กลางแหล่งที่กำลังเจริญด้วยวัตถุและเทคโนโลยี ความยากก็ย่อมปรากฏขึ้น การที่จะต้องกระทบกระทั่งกับกระแสแห่งผลประโยชน์ และความขัดแย้งย่อมหลีกเลี่ยงได้ยากเช่นกัน แต่เพราะความเมตตา อดทน และเห็นแก่ผู้คนที่กำลังตกอยู่ในห้วงแห่งภัยในวัฏสงสาร ห่างจากกระแส แห่งพระสัทธรรม ท่านจึงพร้อมจะเผชิญกับสิ่งที่เป็น ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวอย่างไม่หวาดหวั่น ทั้งนี้ มโนปณิธานดังกล่าวได้ถูกสานและสืบทอดมายัง คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ซึ่งเป็นศิษย์เอกที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ยกย่องว่า "หนึ่งไม่มีสอง" และสืบทอด มาถึงพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) และก่อให้เกิดการแผ่ขยายของพระพุทธศาสนาอย่าง ยิ่งใหญ่ไปทั่วโลกในปัจจุบัน

 

 

พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

ประกอบพิธีเพราะเมล็ดต้นกล้าดอกดาวรวยเป็นปฐมเริ่ม

ขอก้มกราบมนัสน้อม วรจอมวิชชาจารย์

           แม้พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วถึง ๒๕๕๕ ปี การสอนและการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมก็เริ่มรางเลือน แต่กระนั้นใช่ว่าชาวโลกจะหมดสิ้นหนทางที่จะบรรลุสู่บรมสุขนี้ได้ ทั้งนี้เพราะเมื่อพระมงคลเทพมุนี (สดจนฺทสโร) หรือหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญได้ค้นพบการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงพระธรรมกาย อันเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรม แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ช่วยให้ชาวโลกทั้งหลายมีแนวทางอันประเสริฐ ที่จะได้พบกับสันติสุขที่แท้จริง ดังนั้น การค้นพบวิชชาธรรมกาย จึงเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่กว่าการค้นพบใด ๆ เพราะสามารถนำพาชาวโลก อีกเป็นอันมากข้ามพ้นห้วงแห่งความทุกข์ในวัฏสงสาร สู่ความเป็นอมตสุข แห่งพระนิพพานอันเกษมได้ ด้วยเหตุนี้ ในวาระโอกาสแห่งวันคล้ายวันเข้าถึงธรรม ของพระเดช-พระคุณหลวงปู่ พวกเราเหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย จึงขอน้อมถวายสักการะนมัสการ แด่พระผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ผู้เป็นแสงสว่างอันยิ่งใหญ่ด้วยเศียร เกล้า

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 120 ตุลาคม ปี2555

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร