วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พิธีมอบดวงแก้ว สามเณรผู้ทรงบาลีไวยากรณ์

บทความพิเศษ

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

 

พิธีมอบดวงแก้ว

สามเณรผู้ทรงบาลีไวยากรณ์

เพชร คือ สุดยอดอัญมณี
บาลี คือ สุดยอดภาษา

           เคล็ดลับในการเรียนรู้ภาษาต่าง ๆ ได้รวดเร็ว คือ การศึกษาหลักไวยากรณ์ของภาษานั้น ๆ เพราะ ไวยากรณ์มีความสำคัญอย่างมากในทุกภาษาทั่วโลก เป็นพื้นฐานที่จะศึกษาเรียนรู้แต่ละภาษาให้สื่อความ หมายได้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญในการเรียน พระบาลีก็เช่นกัน นั่นคือ การทรงจำบาลีไวยากรณ์ ซึ่งยากกว่าหลักไวยากรณ์ในภาษาทั่วไปหลายเท่าตัวให้ได้ และด้วยความซับซ้อนลุ่มลึกของภาษาโบราณ ที่รวมหมวดหมู่อยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้เรียนต้อง หมั่นท่องจำหลักไวยากรณ์บาลีตั้งแต่ยังเป็นสามเณร เพราะเป็นช่วงวัยที่สติปัญญายังแจ่มใส ร่างกายยังแข็งแรง เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้รวดเร็ว

           แต่การทรงจำพระบาลีไวยากรณ์ไม่ใช่เรื่องง่าย กว่าจะมาถึงวันนี้ สามเณรทุกรูปต้องเฝ้าเพียรศึกษา พระปริยัติธรรมด้วยความวิริยอุตสาหะมาเป็นเวลานาน หากเราได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชม บรรยากาศการศึกษาพระบาลีของเหล่าสามเณรทุกรูปแล้ว จะนึกไม่ถึงว่าท่านเรียนหนักขนาดนี้เลยหรือ เพราะท่าน ต้องแข่งกันตื่นตั้งแต่ตี ๓ เพื่อจะได้มีเวลาท่องจำมากขึ้น แล้วเวลาเดินไปฉันที่หอฉัน สามเณรก็เดิน ไปท่องไป แล้วเมื่อไรที่ว่างก็จะหยิบขึ้นมาท่องทันที เรียกได้ว่า ท่านมีบาลีไวยากรณ์ติดตัวติดใจอยู่ตลอดเวลา สามเณรรูปหนึ่งเล่าให้ฟังว่า ท่านท่องบาลีไวยากรณ์จนถึงขนาดเก็บเอาไปท่องในฝัน เพื่อนสามเณรบางรูปท่องไวยากรณ์จนละเมอท่องเลยก็มี

 

 

     ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อพระพี่เลี้ยงเล่าให้สามเณรฟังถึงคุณค่าของการทรงบาลีไวยากรณ์ว่า ผู้ที่สามารถ ทรงบาลีไวยากรณ์ได้ จะได้รับดวงแก้วจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ซึ่งท่านเมตตาตั้งชื่อดวงแก้วดวงนี้ "ว่าดวงแก้วเกียรติยศ ได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของ ลูกผู้ชาย" เมื่อสามเณรทั้งหลายได้ยินชื่อนี้ ก็รู้สึกว่าความขยันหมั่นเพียร ที่อยู่ในตัวของสามเณรกำลังลุกโชนโชติช่วง และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะทรงบาลีไวยากรณ์ให้ได้ในตอนนั้นเลยทีเดียว ในขณะที่ต้องทำกิจวัตรประจำวันและกิจกรรม ที่ได้รับมอบหมายจากหมู่คณะอยู่เป็นประจำ และยังต้องปฏิบัติธรรมควบคู่กันไปด้วย ทำให้ความ ขวนขวายในการศึกษาพระบาลีของท่าน ทวีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า แล้วในที่สุดความพากเพียรก็ประสบผลสำเร็จ เมื่อสามเณรสามารถ ทรงบาลีไวยากรณ์ครบทั้ง ๔ เล่ม รวม ๒๙๗ หน้า ได้ยกชั้นเหมือนกันทุกรูป ด้วยความปลื้มปีติและ ภาคภูมิใจมากที่สามารถทำในสิ่งที่เด็กวัยเดียวกันไม่มีโอกาสได้ทำ เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าและมีความหมาย ยากเกินจะบรรยาย

 

           แล้วในที่สุดวันแห่งความประทับใจก็มาถึง เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้เมตตามอบดวงแก้วแก่สามเณรผู้ทรงจำพระบาลีไวยากรณ์ ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระ-ธรรมกาย โดยมอบให้ไว้เป็นเครื่องตรึกระลึกนึกถึงบุญ ในความวิริยอุตสาหะอันน่าชื่นชมยกย่อง ซึ่งชาวโลกทั้งหลายต่างร่วมอนุโมทนาและถวายกำลังใจ เพื่อให้ท่านยังคงบำเพ็ญสมณกิจ อันจะบังเกิดประโยชน์ยิ่งใหญ่ทั้งแก่พระพุทธศาสนา และมหาชน โดยรวมต่อไปในอนาคต

           การที่เหล่าสามเณรทุกรูป สามารถทรงบาลีไวยากรณ์ได้สำเร็จ ตามที่ท่านตั้งใจไว้อย่างแน่วแน่นั้น สิ่งที่ช่วยให้ท่านมีกำลังใจและกำลังความเพียร คือคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ที่เมตตาอบรม สั่งสอนและให้ความสำคัญกับการศึกษาพระบาลีมาโดยตลอด รองมาก็คือกำลังใจจากโยมพ่อโยมแม่ รวมไปถึงพระอาจารย์ที่คอยผลักดันให้ลูกศิษย์ก้าวไปสู่ความสำเร็จ แล้วที่ลืมไม่ได้ก็คือพี่เณรทุกรูป ที่คอยแนะนำ ตักเตือน ชี้บอกหนทางที่ถูกต้องให้น้องเณรก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็ง พร้อมกับเพื่อน ๆ สามเณรที่คอยประคับประคองกันและกัน ให้ได้ไปสู่ฝันที่ตั้งใจไว้

 

 

           การศึกษาพระปริยัติธรรมมีความสำคัญอย่างมาก ควรที่ทุกฝ่ายจะให้การสนับสนุน และส่งเสริมให้ มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป หากทุกสำนักเรียน ช่วยกันปลูกฝังอุดมการณ์ในการบวชควบคู่ไปกับการ สอนพระปริยัติธรรมให้แก่สามเณรผู้เป็นเหล่ากอของ สมณะอย่างจริงจัง ย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ของวงการคณะสงฆ์ ที่จะได้เพชรเม็ดงามที่ทอแสง เจิดจรัสเม็ดแล้วเม็ดเล่า มาประดับเชิดชูพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเหมือนดังเช่นสมัยพุทธกาล..

 

 

ดวงแก้วเกียรติยศมอบแด่สามเณร ผู้ที่สามารถทรงบาลีไวยากรณ์ได้

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 120 ตุลาคม ปี2555

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร