วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร สวดให้ขึ้นปาก จำให้ขึ้นใจ สมบัติใหญ่หลั่งไหลมา

พลังบุญสวดธรรมจักร
เรื่อง : พระปลัดบริบูรณ์ ธมฺมวิชฺโช

ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
สวดให้ขึ้นปาก จำให้ขึ้นใจ สมบัติใหญ่หลั่งไหลมา

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , พลังบุญสวดธรรมจักร , ทุเรียน , สวนไผ่

      ในชีวิตของคนเรา ไม่มีอะไรที่จะสำคัญเท่าความสะอาดและความบริสุทธิ์ ทั้งกาย วาจา และใจ เมื่อบริสุทธิ์มาก ก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีงามเข้ามามาก เพราะใจเป็นธาตุสำเร็จ เป็นเครื่องดึงดูดอย่างยอดเยี่ยม อีกทั้งใจที่บริสุทธิ์นั้นนอกจากจะดึงดูดสิ่งที่ดีงามต่าง ๆ เข้ามาในชีวิตแล้ว พลังมวลแห่งความบริสุทธิ์ที่แผ่ขยายจากใจเราออกไป ยังกระทบไปถึงสิ่งที่อยู่รอบข้าง ทั้งบรรยากาศ เพื่อนมนุษย์ รวมกระทั่งถึงผลหมากรากไม้ ดังเรื่องราวตัวอย่างต่อไปนี้....
 

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , พลังบุญสวดธรรมจักร , ทุเรียน , สวนไผ่

พลังบุญธรรมจักร ทุเรียนดกอัศจรรย์จาก ๓ ตัน เป็น ๒๐ ตัน
อุดมศักดิ์ กล่อมเมฆ
เจ้าของสวนทุเรียน จังหวัดจันทบุรี

         ผมมีอาชีพทำสวนทุเรียนครับ ช่วงนี้เป็นทุเรียนนอกฤดูซึ่งออกก่อนธรรมชาติ ที่เรียกกันว่าทุเรียนทวาย ปีนี้เราได้ทุเรียนทวายมากกว่าที่ผ่านมา ตั้งแต่เราทำตามที่พระอาจารย์แนะนำให้เปิดบทธรรมจักรให้ต้นทุเรียนฟังทั้งวัน เราก็เปิดทุกวันตั้งแต่ทุเรียนยังไม่ออกดอก แล้วทุเรียนก็ออกมาเป็นรุ่น ทวายซึ่งมีราคาแพง และออกเพิ่มขึ้นถึง ๒๐ ตัน เมื่อก่อนเราเคยได้แค่ตันเดียว หรือ ๒-๓ ตันเท่านั้น

         ธรรมจักรนี้ทีแรกเราเปิดลำโพงเล็ก ๆ ได้ยินไม่ไกล ตอนนี้เราเปิดลำโพงใหญ่ พื้นที่ ๑๐๐ กว่าไร่ได้ยินหมดเลย ปีนี้ทุเรียนลูกใหญ่น้ำหนักดีมาก รุ่นทวายเหมาไว้กิโลกรัมละ ๑๕๐ บาท บางลูก ๑๐ กว่ากิโลกรัมเขาก็ชั่งให้เรา ปกติถ้าลูกใหญ่เกินไปเขาก็จะแยกคัดไซส์เป็นอีกราคาหนึ่ง แต่ปีนี้เขาชั่งให้เราทั้งหมดลูกหนึ่งราคาพันกว่าบาท

       ผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องวงบุญทั่วโลกให้มาสวดบทธัมมจักกัปปวัตนสูตรซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มากครับ ผมได้เห็นด้วยตนเองแล้วสิ่งที่ไม่น่าจะเกิด ก็เกิดขึ้นแล้ว คือได้ทุเรียนปริมาณมากกว่า ราคาแพงกว่าคนอื่น ผมจึงอยากชวนให้มาสวดธรรมจักรกันให้เข้มแข็งเข้มข้น แล้วสิ่งอัศจรรย์จะเกิดกับทุกคนแน่นอนครับ

 

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , พลังบุญสวดธรรมจักร , ทุเรียน , สวนไผ่

พลังบุญธรรมจักร ทุเรียนดก ราคาดี รายได้ทับทวี จาก ๓๐๐,๐๐๐ เป็น ๓,๐๐๐,๐๐๐
รุ่งนภา กล่อมเมฆ
เจ้าของสวนทุเรียน จังหวัดจันทบุรี

       ดิฉันชื่อรุ่งนภา กล่อมเมฆ อาชีพทำสวนทุเรียน วันนี้เรามีการตัดทุเรียนที่สวนกันค่ะส่วนใหญ่พ่อค้าที่เข้ามาซื้อเขาจะตระเวนซื้อทุเรียนไปทั่ว แต่เขาบอกว่าทุเรียนเราคุณภาพดีและปริมาณมากกว่าที่อื่น และวันนั้นเขาพาพ่อค้าต่างชาติชาวจีนมาดูทุเรียน พ่อค้าชาวจีนบอกว่าชอบทุเรียนที่นี่มาก หนามสวย สีสวยรสชาติอร่อย คุณภาพพิเศษกว่าสวนอื่น ก็เลยตกลงทำสัญญาซื้อขายกันค่ะ ตอนนั้นเราเดินเข้ามาในบ้านแล้วพนมมืออธิษฐานจิตขอพระเดชพระคุณหลวงปู่ ขอให้ขายได้ราคาดีเกินควรเกินคาด แล้วก็มาทำสัญญากัน ปรากฏว่าขายได้กิโลกรัมละ ๑๕๐ บาท ปีที่แล้วขายไปแค่กิโลกรัมละ ๑๐๕ บาท แต่ปีนี้ราคาพุ่งขึ้นเลย

      สิ่งที่ทำให้ผลผลิตเรามากก็คือ ปีนี้เราได้สวดธรรมจักร แล้วตัวดิฉันเองตั้งสัจจะไว้ว่าจะสวดอย่างน้อยวันละ ๓ จบตลอดพรรษา (พรรษาที่แล้ว) แล้วก็ทำสำเร็จค่ะ ออกพรรษาแล้วก็ยังสวดมากกว่าเดิมอีก บางวันสวดได้ถึง ๒๐ จบ เพราะเราเห็นแล้วว่า การสวดธรรมจักรทำให้ครอบครัวเรามีความสุข ตอนนี้สวดกันทั้งบ้านเลยค่ะ ลูกน้องก็สวด ช่วงกลางคืนที่มีการปาดดอกทุเรียนให้ลูกสวย เกสรสมบูรณ์รสชาติอร่อย เราก็เปิดไฟล์เสียงธรรมจักรด้วยลูกน้องในสวนสวดกันไปด้วย

       สวดแล้วเราก็อธิษฐานจิต ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจสวดธรรมจักร และนั่งปฏิบัติธรรม สั่งสมสร้างคุณงามความดี ก็ขอให้บุญนี้ส่งผลดลบันดาลให้ทุเรียนติดดอกออกผลเกินควรเกินคาด ขายได้ราคาดีเกินควรเกินคาดให้หลุดหนี้หลุดสิน เหลือกินเหลือใช้ เหลือไว้สร้างบุญสร้างบารมี อธิษฐานกำกับทุกครั้ง

 

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , พลังบุญสวดธรรมจักร , ทุเรียน , สวนไผ่

พลังบุญธรรมจักร สวนไผ่อัศจรรย์กิ่งไผ่ติดดี ยอดสั่งทับทวีจาก ๑๐๐,๐๐๐ กิ่ง เป็น ๑,๐๐๐,๐๐๐ กิ่ง
วุฒิชัย ชาติปัญญาวุฒิ
เจ้าของสวนไผ่ จังหวัดสระแก้ว

       ผมชื่อวุฒิชัย ชาติปัญญาวุฒิ ผมชำกิ่งพันธุ์ไม้ไผ่ขาย ทำมาเป็น ๑๐ ปีแล้วครับ เพิ่งมาประมาณ ๓ อาทิตย์นี้ ที่เกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นปกติเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนซึ่งเป็นฤดูร้อน การชำกิ่งไผ่จะติดน้อย ถ้าติดสัก ๗๐ เปอร์เซ็นต์ถือว่าเก่งแล้ว แต่ปีนี้ติดเกือบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ครับ เราก็มาสังเกตว่าเกิดจากอะไรสิ่งที่เราทำต่างจากทุกปีคือเราสวดธรรมจักรในเวลาปฏิบัติงาน เวลาเราตัดกิ่งไผ่มาชำ เราจะสวดตลอด ทำ ๓ ชั่วโมง ก็สวด ๓ ชั่วโมง ทำทั้งวัน ก็สวดทั้งวัน แล้วมันติดดีมากครับ เกือบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และติดรวดเร็วมาก ปกติประมาณเดือนหนึ่งถึงจะเริ่มแยกออกมาเลี้ยงได้ ครั้งนี้ประมาณ ๑๕ วันถึง ๒๐ วัน ก็เริ่มแยกออกมาได้แล้ว และหลังจากสวดธรรมจักรออเดอร์ในการสั่งกิ่งไผ่มากกว่าทุกปีหลายเท่าทุกปีเราทำได้ปีละประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ กิ่ง ซึ่งเต็มกำลังการผลิตของเราแล้ว คราวนี้เขาให้เวลาเรา ๓ ปี เราต้องทำประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ กิ่งถือว่าเป็นงานที่หนักจริง ๆ ไม่น่าจะทำได้ แต่เราเชื่อว่าถ้ามันติดสัก ๙๐-๑๐๐ เปอร์เซ็นต์เราน่าจะทำได้ เพราะว่าการแตกของกิ่งไผ่ซึ่งทุกครั้งแตกข้อบนอย่างเดียว แต่ตอนนี้นอกจากมีเปอร์เซ็นต์ในการแตกเยอะขึ้นแล้ว ยังแตกที่ข้อล่างด้วย สังเกตดูแตกแทบทุกกิ่งเลยครับทั้งข้อล่าง ข้อบน และรากก็ออกเร็วมาก ทำให้เราประหลาดใจมาก ทำมา ๑๐ ปี เพิ่งมามี ๓อาทิตย์นี้ที่แตกต่าง

       สวดธรรมจักรแล้วรู้สึกเลยว่าตัวเรามีสมาธิครับ พอมีสมาธิแล้วมีความสุขมากขึ้นได้งานมากขึ้น ทำงานไม่ลำบาก ไม่เหนื่อยทำได้เรื่อย ๆ แล้วเราเปิดให้คนงานฟังด้วย ถึงเขายังสวดไม่ได้ ก็รู้สึกได้งานมากขึ้น

      อยากจะให้ทุกคนมาลองพิสูจน์บทธรรมจักรด้วยการเอาไปสวดในเวลาทำงานนะครับ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านอะไรก็ตาม โดยเฉพาะด้านเกษตรที่ผมเห็นผลมาแล้ว การสวดธรรมจักรจะทำให้เรามีจิตใจจดจ่ออยู่กับงานมากขึ้น ประสิทธิภาพของงานมีแต่เพิ่มขึ้นรับประกันได้เลย ลองพิสูจน์ดูครับ การพิสูจน์แบบนี้ เรามีแต่กำไรอย่างเดียวนะครับ

      ผู้มีปัญญาพึงหมั่นชำระกาย วาจา ใจของตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอ และการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรนี้ก็เป็นจักรแห่งธรรมที่จะช่วยหมุนธาตุในตัวของเราให้บริสุทธิ์ หากสวดจนคุ้นปาก จำจนคุ้นใจ สมบัติใหญ่ทั้งโลกิยสมบัติและโลกุตรสมบัติก็จะหลั่งไหลมา อีกทั้งยังเป็นผลพวงให้โลกและบรรยากาศทั้งปวงหลุดพ้นจากความกันดารได้อีกด้วย

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๘ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร