วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๗๘ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐

ฉบับที่ ๑๗๘ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐
กาลสมัยล่วงพ้นมาแล้ว ๑๐๐ ปี นับจากวันที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี...อ่านต่อ
คุณยายนำหมู่คณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายมาบุกเบิกและพัฒนาผืนดินทุ่งนาฟ้าโล่ง...อ่านต่อ
งานแสงแห่งสันติภาพโลกในครั้งนี้ จัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐...อ่านต่อ
ความเชื่อเรื่องโลกหน้า เรื่องนรก-สวรรค์ เป็นประเด็นร้อนที่คนทุกยุคทุกสมัยคาใจกันทั้งนั้น...อ่านต่อ
พิธีอัญเชิญฉัตรขึ้นประดิษฐานสู่ยอดพระเจดีย์ดิน พร้อมทั้งปิดแผ่นทองดวงแก้วประจำทิศ...อ่านต่อ
การประชุมปีนี้เป็นครั้งที่ ๑๘ จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยโตรอนโต นักวิจัยของสถาบันฯ ๒ ท่านได้นำเสนอผลงาน...อ่านต่อ
ในสมัยที่พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะทรงเป็นกษัตริย์ครองทวีปลังกา ถือว่าพระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก...อ่านต่อ
ผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกร่วมบำเพ็ญกุศล...อ่านต่อ
บัณฑิตย่อมเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ถือเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์...อ่านต่อ
พระสารีบุตรท่านมีคุณธรรมประจำตัวที่โดดเด่นอยู่มากมายหลายประการ...อ่านต่อ
หลาย ๆ เรื่องที่มนุษย์ทำสำเร็จก็เพราะจินตนาการ เช่น จินตนาการว่าวันหนึ่งเราจะบินบนฟ้าได้ ก็เลยเกิดเป็นเครื่องบิน...อ่านต่อ
ในสมัยพุทธกาล ปริพาชกวัจฉโคตร ซึ่งเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนา มีความสงสัยเกี่ยวกับการทำบุญ...อ่านต่อ
“สัปปุริสทาน” ซึ่งแปลว่า “ทานของสัตบุรุษ” คือ เป็นการให้ของคนดี คนมีปัญญา ผู้ฉลาดในการดำเนินชีวิต...อ่านต่อ
การสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรนี้ก็เป็นจักรแห่งธรรมที่จะช่วยหมุนธาตุในตัวของเราให้บริสุทธิ์...อ่านต่อ
ครอบครัวของลูกเข้าวัดเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๙ เพราะมีอุบาสกที่วัดนำรถมาซ่อมที่ร้านของลูก...อ่านต่อ
ข่าวบุญในประเทศ ประจำเดือนตุลาคม พิธีทอดผ้าป่า และพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด...อ่านต่อ
ข่าวบุญต่างประเทศประจำเดือนตุลาคม เปิดบูธสอนสมาธิแก่ชาวต่างชาติและงานประชุมสามัญประจำปีองค์กรพระธรรมทูตไทย...อ่านต่อ
มีบางคนบอกว่า  ไม่ต้องฝึกนั่งสมาธิหรอก เพราะเป็นคนที่ทำอะไรมีสมาธิแน่วแน่อยู่แล้ว...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ