วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ปี ๒๕๔๘ ปีแห่งการสร้างบารมี เคียงคู่ไปดุสิตบุรี (๒)

 

 

      พิธีถวายปัจจัย ๒๖๖ วัด ในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑-๗

สถานการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ พระภิกษุสามเณร ไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจ หรือออกบิณฑบาตได้ ต้องประสบความเดือดร้อน ทั้งกายและใจ ทุกภาพแห่งความทุกข์ร้อน ทำให้ชาวพุทธทุกคน ตระหนักว่า ยิ่งสถานการณ์คับขันเพียงใด การส่งเสริมกำลังใจ และความช่วยเหลือ ยิ่งต้องดำเนินต่อไป จนกว่าสันติสุขจะบังเกิดขึ้น

             วันที่ ๗ มิ.ย.๔๘ ครั้งที่ ๑ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จ.ปัตตานี และ วัดทองดีประชาราม จ.นราธิวาส

             วันที่ ๑๓ ก.ค.๔๘ ครั้งที่ ๒ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

             วันที่ ๒๒ ส.ค.๔๘ ครั้งที่ ๓วัดทองดีประชาราม อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

             วันที่ ๑๔ ก.ย.๔๘ ครั้งที่ ๔ ณ ศาลาการเปรียญ วัดพุทธภูมิ จ.ยะลา

             วันที่ ๑๓ ต.ค.๔๘ ครั้งที่ ๕ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

             วันที่ ๒๕ พ.ย.๔๘ ครั้งที่ ๖ ณ ศาลาการเปรียญ วัดพุทธภูมิ จ.ยะลา

             วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๔๘ ครั้งที่ ๗ ณ อาคารประวิชสุคนธา เลาหกุล จ.นราธิวาส

 

 

 

 

     วันที่ ๗ ส.ค.๒๕๔๘ พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณร ผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค และพิธีถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระเถรานุเถระ ๓,๐๐๐ วัด ทั่วประเทศ

         การยกย่อง บุคคลที่สมควรแก่การยกย่อง บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญ พิธีมุทิตาสักการะ พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคทั่วประเทศ จึงนับเป็นภาพประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงาม ของการเชิดชูเพชรน้ำเอกแห่งวงการศึกษาพระบาลี ให้เป็นที่ประจักษ์แก่มหาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธวจนะ ที่เก็บรักษาไว้เป็นแสงสว่างแก่ชาวโลก มานานกว่าสองพันห้าร้อยปี

 

 

 

         วันที่ ๒๐ และ ๒๗ ส.ค.๒๕๔๘ พิธีถวายยา ครั้งที่ ๑ และ ๒ ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง นิมิตหมายแห่งความเป็น ผู้มีอายุยืนยาวและสุขภาพดี บังเกิดแก่ยอดนักสร้างบารมี ผู้ฉลาดในการสั่งสมบุญ ด้วยการถวายยารักษาโรค และเครื่องเวชภัณฑ์แด่ พระภิกษุสามเณรนับพันรูป มีอานิสงส์มากอย่างจะนับจะประมาณมิได้

 

 

 

 

 

        วันที่ ๑๘ ก.ย.๒๕๔๘ วันครูวิชชาธรรมกายเหล่าศิษยานุศิษย์ ร่วมแสดง ความกตัญญูกตเวทิตา น้อมสักการบูชาครู ผู้ค้นพบ วิชชาธรรมกาย ย้อนรำลึกถึง ความสำคัญ ของวันนี้เมื่อกว่า ๙๐ ปี มาแล้ว ซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ วันเข้าถึงธรรม ของพระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ (สด จนฺทสโร) ณ อุโบสถวัดโบสถ์(บน) บางคูเวียง จ.นนทบุรี

 

 

 

 

         วันที่ ๑๐ ต.ค.๒๕๔๘ พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำ พระมงคลเทพมุนี องค์ที่ ๓ เสียงของมหาสุวรรณนิธิสีทองอร่าม กระทบกับรางโลหะ ดังสดใส ก้องกังวาน คล้ายกับเสียงทิพยดนตรี บนสรวงสวรรค์  ยังความปลื้มปีติให้กับเจ้าของบุญทุกคน ที่ได้ร่วมสร้างบุญใหญ่ในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง อานิสงส์ย่อมส่งให้สมบูรณ์พร้อมไป ด้วยโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ไปทุกภพทุกชาติ

 

 

 

 

       วันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๔๘ พิธีสถาปนาพุทธอุทยานนานาชาติ ณ อำเภอโพนพิสัย จ.หนองคายสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ด้วยการตักบาตรทำบุญในยามเช้า ภาคบ่ายร่วมกันปลูกต้นสน ประดิพัทธ์และพิธีเทเหล้าเผาบุหรี่ พิธีในภาคค่ำ พร้อมใจกันจุดโคมประทีป และโคมลอยฟ้าถวายเป็นพุทธบูชา ตั้งจิตอธิษฐาน ภายใต้แสงนวลกระจ่าง ของพระจันทร์วันเพ็ญ แห่งคืนวันมหาปวารณา ให้พุทธอุทยานนานาชาติแห่งนี้ บ่งบอกเรื่องราวของพระพุทธศาสนา และความเป็นมาแห่งบั้งไฟพญานาค ให้ผู้มาเยือนได้รู้ซึ้งถึงคุณค่า ของการบูชาบุคคลที่ควรบูชา สมดังพระพุทธพจน์ที่ว่า อัปปมาโณ พุทโธ พระพุทธเจ้า มีคุณไม่มีประมาณ

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 39 มกราคม ปี 2549

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร