วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี พศ ๒๕๔๙ลูกๆชายหญิง ที่รักของหลวงพ่อ

          วันคืนล่วงไปๆ จนบัดนี้ศักราชเก่าก็ได้ผ่านพ้นไปแล้ว หากย้อนรำลึก นึกทบทวนถึงภาพการสร้างบารมีในรอบปีที่ผ่านมา หลวงพ่อรู้สึกปีติ ชื่นชม และขออนุโมทนา ที่ลูกๆ ของหลวงพ่อทุกคน ต่างได้แสดงออกถึงความเป็นผู้มีจิตใจอันงดงาม เสียสละ และมีศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ต่างได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนได้สั่งสมบุญบารมี ทั้งภายในและภายนอกวัด ซึ่งนอกจากจะเป็นการสั่งสมบุญบารมีให้แก่ตนเองแล้ว ยังได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และชาวโลกทั้งหลายอย่างมหาศาล ลูกๆ ได้ประพฤติตนสมเป็นนักสร้างบารมี เป็นนักรบแห่งกองทัพธรรมผู้กรำศึกโดยไม่เกี่ยงสนามรบอย่างน่าทึ่ง ภาพแห่งความสำเร็จอันเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจด้วยความสมัครสมานสามัคคีของลูกๆ งานแล้วงานเล่า ล้วนเป็นภาพอันงดงามที่ยังประทับอยู่ในจิตใจของหลวงพ่ออยู่เสมอ

          ในรอบปีที่ผ่านมา ถึงแม้จะมีองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ได้เห็นผลงานและคุณความดี โดยได้ถวายรางวัลต่างๆ ให้แก่หลวงพ่อซึ่งเป็นผู้แทน ของหมู่คณะจำนวนหลายรางวัล เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณความดีก็ตาม แต่ทุกคนคงประจักษ์ดีว่าผลงานที่เกิดขึ้นนั้น เป็นสิ่งที่ลูกๆ ทุกคนได้ร่วมทำมาแล้วอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อดีตนับหลายสิบปี ถึงแม้จะไม่มีรางวัลหรือการประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานต่างๆ หรือองค์กรใดๆ ก็ตาม ในวันข้างหน้าเราก็จะยังคงกระทำความดีกันต่อไปไม่หยุดยั้ง

          ลูกๆ ชายหญิงที่รักของหลวงพ่อ... แม้วันเวลาได้ก้าวขึ้นสู่ศักราชใหม่แล้ว หลวงพ่อเชื่อมั่นในลูกๆ ทั้งหลายว่า ทุกคนยังเป็นผู้มีกำลังใจเข้มแข็ง   สามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้น กับสังคมมนุษยชาติได้ และหลวงพ่ออยากจะให้ลูกๆทุกคน ตระหนักว่า การสร้างคนให้เป็นคนดี และขยายเครือข่ายคนดี ถือเป็นหน้าที่หลักและเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุด เพราะนับตั้งแต่สร้างวัดพระธรรมกาย มาจนถึงปัจจุบันกว่า ๓๕ ปี หลวงพ่อและหมู่คณะพวกเรา ได้ดำเนินภารกิจอันสำคัญนี้ มาอย่างต่อเนื่องมิเคยเปลี่ยนแปลง

          ดังนั้น จึงขอให้ลูกๆ ทั้งหลาย จงมีความองอาจ กล้าหาญที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับเพื่อนๆ ให้กับญาติมิตร ที่ต่างกำลังรอคอยให้เราไปจุดประกาย ความดีในดวงใจของเขาเหล่านั้น ให้ได้พบกับเป้าหมายชีวิตที่แท้จริง และขอให้นึกว่า แม้ตัวเราเอง ถ้าไม่มีกัลยาณมิตร ไม่มีคนชักชวนเราทำความดี ป่านนี้เราก็คงไม่ได้ก้าวเข้ามาอยู่ ณ จุดนี้   และเป็นนักสร้างบารมีดังเช่นในวันนี้เช่นกัน

          และในวาระปีใหม่นี้ หลวงพ่อขอถือโอกาส อาราธนาบารมีธรรม แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันตเจ้าทั้งหลาย ทั้งในอดีต ในปัจจุบันและในอนาคต อีกทั้งบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย และบารมีธรรมของ คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ได้อำนวยพรให้ลูกๆ ชายหญิงทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความสำเร็จและสมปรารถนา ในกุศลเจตนาที่ได้ตั้งไว้ดีแล้วทุกประการ ให้เป็นนักสร้างบารมีผู้มีกำลังใจอันสูงส่ง ถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ บริวารสมบัติ คุณสมบัติ รูปสมบัติ ให้เข้าถึงธรรมกายได้โดยง่าย และได้ร่วมสร้างบารมีติดตามหมู่คณะไป ทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม เทอญบทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 39 มกราคม ปี 2549

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร