วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ปี ๒๕๔๘ ปีแห่งการสร้างบารมี เคียงคู่ไปดุสิตบุรี (๓)


             วันที่ ๓๐ ต.ค.๒๕๔๘ ทำความสะอาดลานธรรมรองรับพิธีตักบาตร งานทอดกฐินบรมจักรพรรดิ
คงไม่มีภาพใดงดงามไปกว่า ภาพของพี่น้องนักสร้างบารมีมาสร้างความดีร่วมกัน เหล่าสาธุชนได้ร่วม กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมคุณยาย ในการ "ทำความสะอาดลานธรรม" เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพิธีตักบาตร โดยมีพระภิกษุ-สามเณรเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศนับพันรูป ในวันทอดกฐินบรมจักรพรรดิ ๖ พ.ย. ๒๕๔๘ ที่กำลังจะมาถึง ด้วยความเบิกบาน บุญบันเทิงกันอย่างมา
             วันที่ ๑ พ.ย.๒๕๔๘ พิธีหล่อองค์พระประธาน ประดิษฐาน ณ อาคารภาวนา ๖๐ ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์
             การหล่อองค์พระประธาน นับเป็นการจำลองสภาวธรรมภายใน ชะลอออกมาให้ชาวโลกได้รับรู้ ใครก็ตามเมื่อได้เห็นลักษณะมหาบุรุษที่สมบูรณ์และงดงามเช่นนี้ ย่อมเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำความดี ตามแบบอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการสร้างสันติภาพภายนอก เกิดขึ้นได้ด้วยสันติสุขภายในอย่างแท้จริง


             วันที่ ๖ พ.ย.๒๕๔๘ พิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิ ประจำปี ๒๕๔๘
มหากาลทานที่ ๑ ปี ทำได้ครั้งเดียวเท่านั้น คำพูดสักล้านคำ คงไม่อาจบรรยายความรู้สึกภาคภูมิใจได้หมดสิ้น ด้วยสองมือที่ประคองผ้าไตร ซึ่งเป็นประดุจธงชัยของพระอรหันต์ คือสองมือที่ตั้งใจทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตร อย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคอันใด ทุกย่างก้าวดูองอาจ สง่างาม เปี่ยมด้วยรอยยิ้มแห่งความปีติ
ที่กลายเป็นต้นแบบต้นบุญให้กับชาวโลก ไปอีกนานแสนนาน             วันที่ ๑,๓,๕ ธ.ค.๒๕๔๘ พิธีถวายอุปกรณ์กันหนาวแด่พระภิกษุสามเณร ในศูนย์สาขาทั่วโลก บุญใหญ่ประจำปี เพราะผู้ให้ผ้า ชื่อว่าให้วรรณะ ไม่ว่าเกิดภพใดชาติใด อานิสงส์ย่อมส่งผลเป็น ผู้มีผิวพรรณผ่องใส ฝุ่นละออง และความหนาวร้อน ไม่มากระทบผิวกาย เป็นผู้เข้าถึงธรรมได้โดยง่าย กระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
วันที่ ๒๙ ธ.ค.๒๕๔๘ การอยู่ธุดงค์ปีใหม่ ยอดกัลยาณมิตรเริ่มต้นศักราชชัย เพื่อทำความดีสวนกระแส ในปี ๒๕๔๙ ด้วยการอยู่ธุดงค์ปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธ.ค. - ๑ ม.ค. ณ ลานมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ซึ่งการอยู่ธุดงค์ปีใหม่ในปีนี้ จะแตกต่างจากทุกปี เพราะได้จำลองมหาวิหาร คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง มาเป็นวิหารน้อย เพื่อชำระกาย วาจา ใจ ของลูกหลานยายให้บริสุทธิ์ผ่องใส เพื่อการเข้าถึงพระธรรมกายภายใน และมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง ไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดสิ้น ดังเช่นภูเขาทองของ ชฎิลเศรษฐีในสมัยพุทธกาล


             วันที่ ๓๑ ธ.ค.๒๕๔๘ พิธีอัญเชิญจักรแก้ว ประดิษฐาน ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี
สิ่งที่ปรากฎขึ้นได้ยาก ได้บังเกิดขึ้นแล้ว จักรแก้ว คือ ประธานแห่งรัตนะ ๗ ทิพยสมบัติคู่บุญของพระเจ้าจักรพรรดิ ได้จำลองลงมาให้ชาวโลกได้ประจักษ์ ถึงอานุภาพของพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย

             ปฏิมากรรมอันทรงคุณค่า ชี้นำชาวโลกให้หันมาศึกษาเป้าหมายชีวิตที่แท้จริง ธรรมะของพระบรมศาสดาแผ่ไพศาลไปถึงที่ใด จะนำความสุขความสำเร็จไปยังที่นั้น การอัญเชิญจักรแก้วในครั้งนี้ จะกลายภาพเหตุการณ์ครั้งสำคัญ ที่จะประทับอยู่ในดวงใจของพวกเราทุกคน ตราบนานเท่านาน

             ขอกราบอนุโมทนาบุญกับยอดนักสร้างบารมีทุกท่าน แม้เวลาจะเป็นเครื่องกำหนดอายุ แต่นักสร้างบารมีเช่นพวกเราจะอยู่เหนือขอบเขตสมมติของกาลเวลา ด้วยการสร้างบุญบารมีตลอดเวลา

             ปีใหม่นี้เรามาร่วมกันมอบของขวัญให้กับตัวเราเอง ด้วยการใช้วันเวลาที่เหลืออยู่อย่างมีคุณค่า ด้วยการทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา เพราะเป็นทางมาแห่งบุญกุศล นำสู่ความสุขความสำเร็จ ในชีวิตอย่างแท้จริง สมดังคำขวัญที่ว่า

เวลาเพียงน้อยนิด ..สามารถเปลี่ยนเป็นสมบัติมหาศาลได้
แต่สมบัติมหาศาล ..ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเวลา แม้เพียงน้อยหนึ่งได้
เวลา คือ ชีวิต...ชีวิต คือ เวลา
ชีวิตจะมีคุณค่า ...เมื่อมีเวลาสร้างบารมี

กลับหน้าแรก


บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 39 มกราคม ปี 2549

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร