วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วัดพุทธบอร์คโด

 

 

 

             

 

 

 

 

      เมืองบอร์คโด ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และมีศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม ได้รับยกย่องว่า เป็นหนึ่งในเมืองเก่าแก่ที่สามารถรักษา ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของศตวรรษที่ ๑๘ ได้สมบูรณ์มากที่สุด แห่งหนึ่งของโลก และเป็นหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป

        ความเป็นมาของวัดพุทธบอร์คโด เริ่มจากกลุ่มกัลยาณมิตรแห่งเมืองบอร์คโด ประเทศฝรั่งเศส ผู้รักการสร้างบุญบารมี โดยมีกัลฯ สุจรรยา บุญวรรโณ และกัลฯ หล้าสร้อย เอจิอ้ง เป็นผู้นำบุญ เชิญชวนญาติมิตรมารวมกลุ่มประพฤติปฏิบัติธรรม และร่วม "พิธีบูชาข้าวพระ" จากวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย ด้วยการถ่ายทอดสัญญาณ สดผ่านทางระบบสายโทรศัพท์มาจากสหรัฐอเมริกา เป็นครั้งแรกเมื่อ ๑๐ ปีก่อน และได้รวมกลุ่มปฏิบัติธรรมต่อเนื่องกันมา

          ปีพุทธศักราช   ๒๕๓๘ กัลฯ สิมอน หน่อบุตรอินทร์แปง และคณะกัลยาณมิตร นิมนต์พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) เยือนเมืองบอร์คโดเป็นครั้งแรก ท่านเมตตามานำปฏิบัติธรรม และแสดงธรรมให้แก่สาธุชนซึ่งมา รวมกลุ่มปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก ทำให้กัลยาณมิตรทุกท่าน เข้าใจเป้าหมายในการดำเนินชีวิต และรักการสร้างบุญบารมีมากยิ่งขึ้น  

        วัดพุทธสตาร์สบูร์ก ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกัลยาณมิตรเมืองบอร์คโด จึงได้นิมนต์พระวิจักษ์ สุทฺธิวโร และพระนที นนฺทภทฺโท สลับกันมารวมกลุ่มปฏิบัติธรรม กันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง กัลฯ บัวไข กัลฯ สุขศรี จันทผาสุข และครอบครัว ได้เชิญชวนญาติมิตรร่วมบุญสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์  นับร้อยองค์ และร่วมบุญสำคัญต่างๆ กับวัดพระธรรมกายอย่างต่อเนื่อง  

 

 

 

 

 

 

           จากการสร้างบุญบารมีกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้หมู่คณะปรารถนาที่จะสร้างวัดร่วมกัน คณะกัลยาณมิตร ได้แก่ กัลฯ สิมอน-กัลฯ สมนึก หน่อบุตร-อินทร์แปง , กัลฯ ดวงชีวัน(กาหลง) กัลฯ ลาบแก้ว ดวงพระจันทร์ , กัลฯ เพชรสมพร กัลฯ สมฤทธิ์ สมนิยม , กัลฯ โพธิ์ชัย แก้วหาวงศ์ , กัลฯ เวียงคำ บูลม และกัลฯ สมสมร เผ่าพงศ์สวัสดิ์  ได้ร่วมกันตั้งกองทุนเพื่อการสร้างวัดขึ้นมา และได้นิมนต์คณะพระอาจารย์ โดยมีพระไวโรจน์ วิโรจโน , พระเผด็จ จิรกุโล , พระวิจักษ์ สุทฺธิวโร , พระนที นนฺทภทฺโท และอุบาสก นพ.ปวิทัย ชัยเจริญวรรณ เพื่อมาร่วมกันพิจารณาหาสถานที่สร้างวัดที่เหมาะสม  

         นระหว่างนั้น พระนที นนฺทภทฺโท ได้รับมอบหมายจากหมู่คณะมาเป็นพระอาจารย์ประจำ พร้อมด้วยอุบาสก นพ.ปวิทัย ชัยเจริญวรรณ  ด้วยการรวมกลุ่มปฏิบัติธรรมที่บ้านกัลฯ สิมอน กัลฯ สมนึก หน่อบุตร อินทร์แปง ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาประมาณ ๑ เดือน และต่อมาได้พบสถานที่เหมาะสมในเมืองกราดิยอง( Gradignan) ในที่สุด

         วัดพุทธบอร์คโด ประเทศฝรั่งเศส ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๗ และได้จัดงานบุญ และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา พร้อมปรับปรุงสถานที่กันมา อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นบุญสถานที่เหมาะสม และเป็นสัปปายะในการประพฤติปฏิบัติธรรม และการสร้างบุญบารมีของชาวพุทธ และผู้สนใจทุกๆท่าน โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ   ศาสนา ภาษา และเผ่าพันธุ์ กัลยาณมิตรและสาธุชนมีความปีติเบิกบาน ในบุญกุศลและการสร้างบุญบารมี เป็นอย่างมาก สมกับที่ได้รอคอยการบังเกิดขึ้น ของวัดมาเป็นเวลายาวนาน   

     เพื่อให้วัดสามารถดำเนินกิจกรรมทาง พระพุทธศาสนาได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้องตามระเบียบ ของเมืองและประเทศ คณะกัลยาณมิตรจึงได้ดำเนินการ เพื่อจดทะเบียนสมาคม วัดพุทธบอร์คโดขึ้น และได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการ  ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗ ในนาม " Centre International de Meditation (Wat Bouddha Bordeaux)" โดยมี กัลฯ สิมอน หน่อบุตร อินทร์แปง ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมวัดพุทธบอร์คโดฝ่ายฆราวาส  

       ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่เจริญรุดหน้าก้าวไกล และพัฒนากันอย่างไม่หยุดยั้ง ดังนั้นวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๗ จึงเป็นวันประวัติศาสตร์แห่งความปีติเบิกบาน เพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ที่มีการ ถ่ายทอดสัญญาณ รายการธรรมะอันทรงคุณค่า ช่อง DMC ผ่านจานดาวธรรม มายังภูมิภาคยุโรปเป็นครั้งแรก และครอบคลุมไปถึงภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาตอนเหนืออีกด้วย

 

 

 

          จึงทำให้สาธุชนจำนวนมากในภูมิภาคต่างๆ ได้รับชมและรับฟังรายการธรรมะ  นี้ได้โดยตรงจากที่บ้าน  ทางวัดได้จัดกิจกรรมงานบุญ กันมาอย่างต่อเนื่อง เช่น งานบุญวันอาทิตย์ พิธีบูชาข้าวพระวันอาทิตย์ต้นเดือน พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี พิธีตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน สอนสมาธิชาวฝรั่งเศส   ปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ โครงการเทเหล้าเผาบุหรี่ กิจกรรมวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา และงานบุญตามประเพณีต่างๆ ตลอดทั้งงานบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ จากวัดพระธรรมกาย มีสาธุชนทั้งชาวไทย ชาวลาว ชาวฝรั่งเศส มาวัดบำเพ็ญบุญกุศล และประพฤติปฏิบัติธรรม เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ นับได้ว่าวัดพุทธบอร์คโดมีส่วนแนะนำชาวโลก ในภูมิภาคนี้ ให้รู้จักสันติสุขภายใน ด้วยการฝึกใจให้หยุดนิ่ง ทุกท่านตั้งปณิธานอันแรงกล้า ที่จะติดตามสร้างบารมีไปกับหมู่คณะ จนถึงที่สุดแห่งธรรม สไมล์เวิลด์ขอส่งกำลังใจ ให้แก่ยอดนักสร้างบารมี วัดพุทธบอร์คโดทุกท่าน กราบอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 39 มกราคม ปี 2549

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร