วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ถวายฉัตรพระเจดีย์ดินดอยพุทธ พระพุทธศาสนาบริสุทธิ์สูงส่งทุดยอดดอย

ดอยร่มเย็น
เรื่อง : หิน/เหล็ก/เพชร

ถวายฉัตรพระเจดีย์ดินดอยพุทธ
พระพุทธศาสนาบริสุทธิ์สูงส่งทุดยอดดอย

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , ฉัตรพระเจดีย์ดินดอยพุทธ , เจดีย์ , เชียงใหม่ , ถวายฉัตร , รัตนชาติ , พระพุทธศาสนา

     งามศักดิ์สิทธิ์สูงส่งพิสุทธิ์ล้ำ
เจดีย์ธรรมแห่งศรัทธามหาศาล
ทุกกรวดดินยกค่าจิตและวิญญาณ
มอบกราบกรานบูชาพระชนะมาร
     ยกศักดิ์ศรีแห่งศรัทธาบรรพบุรษ
ยกมนุษย์ให้หลุดพ้นจากสงสาร
ยกจิตใจสูงศีลธรรมนำนิพพาน
คือตำนานยกยอดฉัตรเจดีย์ดิน

 


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , ฉัตรพระเจดีย์ดินดอยพุทธ , เจดีย์ , เชียงใหม่ , ถวายฉัตร , รัตนชาติ , พระพุทธศาสนา

        จากการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการผ้าเหลืองห่มดอยของพุทธบุตรเณรน้อยแห่งวัดดงดินแดง จนนำมาสู่การฟื้นฟูพุทธศาสนา ณ วัดพระธาตุแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นับว่าเป็นการแตกหน่อชาวพุทธบนยอดดอยแห่งนี้ให้แผ่ขยายและฟื้นฟูความเป็นชาวพุทธให้หวนกลับคืนมาดังเช่นยุคบรรพบุรุษ โดยมีพระเจดีย์ดินเก่าแก่ที่ผ่านการดูแลรักษาโดยชาวพุทธจากรุ่นสู่รุ่นมาเนิ่นนานเป็นศูนย์รวมจิตใจ

      ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตัวแทนพุทธบุตรเณรน้อยวัดดงดินแดง ได้แบ่งสายทำหน้าที่เป็นเนื้อนาบุญโปรดชาวบ้านมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรเป็นบทฝึกในการทำหน้าที่ทั้งในบ้านและในโรงเรียนต่าง ๆ

       ดังนั้น เมื่อถึงวันถวายฉัตรพระเจดีย์ดินจึงถือเป็นโอกาสมหามงคลยิ่งสำหรับพี่น้องชาวดอย ที่จะได้ไปร่วมกิจกรรมบุญครั้งสำคัญอีกทั้งยังเป็นการยืนยันและยกย่องศรัทธาของบรรพบุรุษที่มีต่อพระพุทธศาสนา ที่ฝากพระเจดีย์ดินเป็นสมบัติล้ำค่า เป็นเนื้อนาบุญแก่อนุชน งานบุญในวันนี้จึงมีชาวดอยจากหลายหมู่บ้านในเขตตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมใจกันแห่ครัวทานไปร่วมงาน มีตั้งแต่ข้าวตอกดอกไม้ของหอมไปบูชาพระเจดีย์ ซึ่งบางหมู่บ้านต้องออกเดินทางไกลจากหมู่บ้านตั้งแต่ตี ๓ เพื่อไปร่วมงานบุญด้วยใจที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยไม่ได้นึกย่อท้อต่อความยากลำบาก

 
อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , ฉัตรพระเจดีย์ดินดอยพุทธ , เจดีย์ , เชียงใหม่ , ถวายฉัตร , รัตนชาติ , พระพุทธศาสนา

       ช่วงพิธีกรรมในวันนี้  ทุกคนที่เข้าร่วมงาน ได้นั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันด้วยความสงบนิ่ง  ซึ่งเป็นภาพอันงดงามแห่งความบริสุทธิ์ของพี่น้องชาวดอย เมื่อได้กลั่นใจอยู่ในท่าขัดสมาธิ ทำใจหยุดนิ่งอยู่กับศูนย์กลางกาย ทำให้เกิดมวลพลังแห่งความบริสุทธิ์แผ่ขยายออกไปทุกทิศทุกทาง

   งานบุญวันนี้ ประกอบด้วยการเจริญพุทธมนต์และสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร และพิธีอัญเชิญฉัตรขึ้นประดิษฐานสู่ยอดพระเจดีย์ดิน พร้อมทั้งปิดแผ่นทองดวงแก้วประจำทิศและโปรยรัตนชาติต้นสมบัติและกลีบดอกไม้ถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีพระอธิการศราวุฒิ โสภโณ เจ้าคณะตำบลแม่ตื่นม่อนจอง เมตตาไปเป็นประธานสงฆ์


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , ฉัตรพระเจดีย์ดินดอยพุทธ , เจดีย์ , เชียงใหม่ , ถวายฉัตร , รัตนชาติ , พระพุทธศาสนา

       ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ล้วนมีต้นแบบมาจากหลวงพ่อธัมมชโย ที่ท่านได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและอบรมพร่ำสอนศิษยานุศิษย์ให้มีจิตสำนึกรักและหวงแหนความเป็นชาวพุทธ ความรักความเมตตาที่หลวงพ่อมีต่อชาวพุทธบนยอดดอย ส่งผลให้พุทธบุตรเณรน้อยวัดดงดินแดงนำไปเป็นแรงบันดาลใจและพลังขับเคลื่อนฟื้นฟูวิถีพุทธ โดยมีจุดเริ่มของกิจกรรม คือการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

      การถวายฉัตรพระเจดีย์ดินดอยพุทธในครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีว่า นับจากนี้เป็นต้นไป พระพุทธศาสนาจะศักดิ์สิทธิ์สูงส่งยิ่ง ๆ ขึ้นในทุกแผ่นดินและทุกดวงใจของมนุษย์ทุกผู้คน

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๘ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร