วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ การเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปีวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

แสงแห่งสันติภาพ
เรื่อง : สรวิชญ์ แสงสุวรรณ

การเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปีวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
ในงาน Global Light of Peace 2017 ใน ๖ ทวีปทั่วโลก

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , Global Light of Peace 2017 , การเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปีวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , SPAIN ,MOZAMBIQUE , AUSTRALIA , BRAZIL , PHILIPPINES , USA , SPAIN

      เมื่อประมาณ ๑๐๐ ปีที่แล้ว พระภิกษุผู้คงแก่เรียนผู้หนึ่ง นามว่า สด จนฺทสโร (ต่อมาคือ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ) ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ พุทธศักราช ๒๔๖๐ ด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งสนิทที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เหนือสะดือ ๒ นิ้วมือ ซึ่งต่อมาท่านกล่าวสรุปวิธีการเข้าถึงพระธรรมกายภายในไว้สั้น ๆ ว่า “หยุดเป็นตัวสำเร็จ” จากนั้น ท่านได้เผยแผ่วิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่มหาชน และมีผู้ปฏิบัติเข้าถึงพระธรรมกายภายในเป็นจำนวนมาก ทำให้วิชชาธรรมกายเผยแผ่ออกไปทั่วประเทศและเลื่องลือไปถึงต่างประเทศ จนกระทั่งมีชาวญี่ปุ่นและชาวอังกฤษเดินทางมาบวชที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

    ต่อมาในยุคปัจจุบัน ศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ช่วยกันเผยแผ่วิชชาธรรมกายให้ขยายกว้างไกลไปยังประเทศต่าง ๆ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น

      ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ นี้ วิชชาธรรมกายได้แผ่ขยายสันติสุขไปสู่ชาวท้องถิ่นในทุกทวีปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป แอฟริกา เอเชีย และโอเชียเนีย ซึ่งนับเป็นก้าวย่างสำคัญที่จะทำให้โลกใบนี้พบกับสันติสุขภายในโดยผ่านการฝึกสมาธิและในวาระที่วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายเวียนมา
ครบ ๑๐๐ ปี ทีมงาน สถาบันสมาธิทางสายกลาง (The Middle Way Meditation Institute) รวมถึงมูลนิธิธรรมกายและองค์กรภาคีต่าง ๆ จึงได้จัดงานแสงแห่งสันติภาพโลก ๒๐๑๗ (Global Light of Peace 2017) บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี เพื่อประกาศเกียรติคุณและคุณธรรมอันวิเศษของท่านให้ขจรขจายไปทั่วโลก โดยงานนี้จัดขึ้นทุกทวีปทั่วโลก ในประเทศต่าง ๆ ๖ ประเทศได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ทวีปอเมริกาเหนือ) ประเทศบราซิล (ทวีปอเมริกาใต้) ประเทศสเปน (ทวีปยุโรป) ประเทศโมซัมบิก (ทวีปแอฟริกา) ประเทศฟิลิปปินส์ (ทวีปเอเชีย) และประเทศออสเตรเลีย (ทวีปโอเชียเนีย)

     งานแสงแห่งสันติภาพโลกในครั้งนี้ จัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีตัวแทนหรือผู้นำศาสนาของแต่ละศาสนาเข้าร่วมงาน รวมทั้งผู้มีเกียรติจากวงการต่าง ๆ อีกเป็นจำนวนมาก อาทิ เจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติหลายท่าน, เจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ, เจ้าหน้าที่ภาครัฐบาลและเอกชน, NGO, นักวิทยาศาสตร์ด้านสมองและการทำสมาธิ, ผู้บริหารหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ, มิสยูนิเวิร์สนิวซีแลนด์ และผู้มีชื่อเสียงอีกเป็นจำนวนมาก รวมทั้งชาวท้องถิ่นในแต่ละทวีป

     กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงวัฒนธรรมพื้นเมืองประจำชาติ การร้องเพลงสันติภาพ การกล่าวสุนทรพจน์จากบุคคลที่มีชื่อเสียงในประเด็น World Peace through Inner Peace (สันติภาพโลกเกิดจากสันติสุขภายใน) การจุดแสงสว่างด้วยลูกบอลสันติภาพและสิ่งสำคัญที่ทั้ง ๖ ทวีปจะต้องทำในเวลาเดียวกันก็คือ การนั่งสมาธิ โดยใช้เสียงนำนั่งดั้งเดิมของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ทั้งเสียงจากต้นฉบับเป็นภาษาไทยในตอนต้น และเสียงที่แปลออกมาเป็นภาษาท้องถิ่น คือ ภาษาอังกฤษ สเปน และโปรตุเกส เพื่อใช้ในประเทศต่าง ๆ ใน ๖ ทวีป

     ในโอกาสที่วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายเดินทางมาถึง ๑๐๐ ปี ชาวท้องถิ่นทั้ง ๖ ทวีปทั้งที่อยู่ในศูนย์กลางพิธี ๖ ประเทศ และชาวท้องถิ่นในประเทศต่าง ๆ ที่นั่งสมาธิ Online ผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live เป็นภาษาต่าง ๆ ร่วมกันทำสมาธิหยุดใจพร้อมกันทั่วโลก ตามเสียงนำนั่งของพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นเวลา ๓๐ นาที มีผลให้สันติสุขภายในแผ่ซ่านไปทั่วบริเวณงานใน ๖ ประเทศและขยายออกไปทั่วโลกผ่านการนั่งสมาธิ
Online

     ในวาระนี้ แม้ว่าผู้ร่วมงานจะมาจากหลากหลายศาสนา หลากหลายเผ่าพันธุ์ หลากหลายเชื้อชาติ และมีรูปลักษณ์ภายนอกที่แตกต่างกันก็จริง แต่เมื่อมองเข้าไปข้างใน ก็จะพบว่า เรานั้นไม่แตกต่างกันเลย และถ้ามนุษย์ทุกคนพร้อมใจกันหลับตาทำสมาธิ หยุดใจให้นิ่ง ทำใจให้สบาย ทำใจให้สงบดังเช่นวันนี้เมื่อนั้นแต่ละคนจะพบกับความสว่างแห่งดวงจิต แต่ละท่านจะพบกับสันติสุขภายใน ที่เชื่อมมวลมนุษยชาติทุกคนเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันและเมื่อใดก็ตามที่ทุกคนมีใจหยุด ใจนิ่ง มีใจที่สงบเย็นเป็นสุข สงครามหรือการเบียดเบียนกันจะไม่มีวันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้อีกต่อไป แสงแห่งสันติภาพต่างหากที่จะส่องสว่างไปทั่วทั้งโลกและจะนำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นบนโลกอย่างยั่งยืนตลอดไป
 

MOZAMBIQUE (โมซัมบิก)

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , Global Light of Peace 2017 , การเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปีวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , SPAIN ,MOZAMBIQUE , AUSTRALIA , BRAZIL , PHILIPPINES , USA , SPAIN


AUSTRALIA (ออสเตรเลีย)

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , Global Light of Peace 2017 , การเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปีวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , SPAIN ,MOZAMBIQUE , AUSTRALIA , BRAZIL , PHILIPPINES , USA , SPAIN


BRAZIL (บราซิล)

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , Global Light of Peace 2017 , การเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปีวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , SPAIN ,MOZAMBIQUE , AUSTRALIA , BRAZIL , PHILIPPINES , USA , SPAIN


PHILIPPINES (ฟิลิปปินส์)

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , Global Light of Peace 2017 , การเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปีวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , SPAIN ,MOZAMBIQUE , AUSTRALIA , BRAZIL , PHILIPPINES , USA , SPAIN


USA (สหรัฐอเมริกา)

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , Global Light of Peace 2017 , การเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปีวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , SPAIN ,MOZAMBIQUE , AUSTRALIA , BRAZIL , PHILIPPINES , USA , SPAIN


SPAIN (สเปน)

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , Global Light of Peace 2017 , การเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปีวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , SPAIN ,MOZAMBIQUE , AUSTRALIA , BRAZIL , PHILIPPINES , USA , SPAIN

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๘ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร